Lokale politiek van onderop

De Haagse Stadspartij is twintig jaar geleden ontstaan vanuit diverse sociale bewegingen, actiegroepen en maatschappelijke organisaties in de stad. De oprichting van de Haagse Stadspartij kwam voort uit onvrede over de bestuurlijke cultuur in de Haagse gemeentepolitiek, waar de landelijke partijen de stad bestuurden. De Haagse Stadspartij wilde het anders doen met lokale politiek van onderop: niet landelijke partijbelangen, maar de stad centraal. Hagenaars de sleutels van de stad teruggeven door ervoor te knokken dat zij meer inspraak en directe invloed op het beleid kunnen uitoefenen.

Inmiddels is de Haagse Stadspartij uitgegroeid tot de oudste en grootste lokale partij van de stad. De idealen van waaruit we de Haagse Stadspartij ooit oprichtte vormen nog altijd de kern van onze politiek. Na jaren oppositie voeren waren we de afgelopen vier jaar voor het eerst onderdeel van de coalitie en daar hebben we het begrip ‘Haagse Kracht’ geïntroduceerd. Geen beleid meer maken vanuit het stadhuis, maar van onderop, samen met de stad. En we zijn trots op wat we hiermee bereikt hebben. Buitenplaats Ockenburgh, de wooncoöperatie Roggeveenstraat, broedplaatsen als Maakhaven en de Besturing en de Agenda Ruimte voor de Stad zijn voorbeelden die met Haagse Kracht tot stand zijn gekomen. We zien dat de gemeente Den Haag hard werkt om de burgers weer centraal te zetten, maar we hebben nog een lange weg te gaan. De heersende bestuurscultuur verander je niet snel en we kunnen het niet alleen. Stem daarom 21 maart op de Haagse Stadspartij.

Lees meer over onze plannen in het VERKIEZINGSPROGRAMMA ‘ALLES VOOR DE STAD’

Roggeveenstraat