Havenkranen Laakhaven worden monument

De havenkranen in Laakhaven zijn gered. Wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) heeft op 28 februari in een brief aan de gemeenteraad gemeld dat de kranen geconserveerd worden. Ook zijn beide kranen aangewezen tot gemeentelijk monument.

De kranen worden komend voorjaar grondig schoongemaakt en opgeknapt. Bij het opnieuw schilderen worden de bedrijfskleuren van Fabriton en Verhulst aangehouden. De portaalkranen zijn tot gemeentelijk monument uitgeroepen vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van industrieel erfgoed uit de jaren zestig. Het heeft cultuurhistorische waarde als verwijzing naar de havengebonden activiteiten van de Petroleumhaven. Het zijn de twee laatste oorspronkelijke kranen van de Laakhaven en daarmee van zeldzame betekenis.

Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij vroeg vorig jaar in schriftelijke vragen aan het college van b & w om behoud van de kranen. Peter Bos: ‘Dit is goed nieuws. Behalve de RAC-hallen en Maakhaven is er veel gesloopt in Laakhaven. Fantastisch dat deze havenkranen nu ook blijven staan. Het is markant industrieel erfgoed en herinnert aan het industriële verleden van Laakhaven. Volgens kenners behoren de kranen tot de mooiste voorbeelden van havenkraanarchitectuur.’

De twee havenkranen zijn unieke Conrad-Stork kranen, één van de laatste in hun soort. Met de ene kraan werd jarenlang zand en grind gelost voor de betoncentrale Fabriton. De andere kraan aan de Calandkade was van bouwmaterialenhandel Verhulst.

In mei 2017 stelde raadslid Peter Bos schriftelijke vragen over deze kranen, zie hier.

In de pers
Dagblad070, zondag 4 maart 2018
AD, zondag 4 maart 2018
Den Haag FM, zondag 4 maart 2018
Omroep West, dinsdag 6 maart 2018
Den Haag Centraal, woensdag 7 maart 2018

2 Responses