Extra geld voor zorg

De Haagse Stadspartij is voor goede zorg waar de menselijke maat centraal staat en waar voldoende ruimte is voor maatwerk. Hierbij houdt de zorggebruiker de regie zoveel mogelijk in eigen hand.

In de vorige coalitieonderhandelingen heeft de Haagse Stadspartij voor elkaar gekregen dat er ruim 30 miljoen euro werd vrijgemaakt om de Rijksbezuinigingen in de zorg op te vangen. Sinds de decentralisaties in het sociaal domein in 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg en is de Wmo uitgebreid met ondersteuning, begeleiding en beschermd wonen. Deze decentralisaties gaan gepaard met grote bezuinigingen vanuit het Rijk. Den Haag is een welvarende gemeente en heeft een zorgplicht naar haar burgers toe. Wat de Haagse Stadspartij betreft heeft iedereen in Den Haag recht op goede zorg. De Haagse Stadspartij wil daarom, net als de vorige periode, extra geld voor zorg reserveren om tekorten die door Rijksbezuinigingen ontstaan op te kunnen vangen. Zo kunnen we garanderen dat iedereen de zorg krijgt die nodig is en dat Haagse zorgwerkers fatsoenlijk betaald worden voor het onmisbare werk dat zij doen.

Lees meer over onze plannen voor de zorg in Hoofdstuk 6 van ons VERKIEZINGSPROGRAMMA ‘ALLES VOOR DE STAD’