Rotterdamsebaan

Levendig debat over Rotterdamsebaan

Het politieke café ‘Rotterdamsebaan: Stoppen of doorgaan?’ van de Haagse Stadspartij trok veel bezoekers. De avond maakte duidelijk dat aan dit complexe project nog veel haken en ogen zitten.

De discussie over de Rotterdamsebaan leeft. Ruim 60 bezoekers uit verschillende hoeken van Den Haag waren naar Bink Vijf Hoog gekomen: bewoners van het te slopen woningencomplex in de Binckhorst, ondernemers uit de Binckhorst, milieuactivisten, belangenbehartigers, ingenieurs, geïnteresseerden, professionals en bewoners uit de Centrale zone van Den Haag, van de Vlietzone tot aan Scheveningen.

De avond werd deskundig ingeleid door Paul Janssen, projectdirecteur Rotterdamsebaan, die een uiteenzetting van de plannen gaf. Daarna liet Willy Sweers, adviseur verkeersbeleid van bureau Ligtermoet & partners, zien op welke punten de huidige plannen afwijken van eerdere besluiten van de Haagse gemeenteraad. Mogelijke verslechtering van de concurrentiepositie van het openbaar vervoer, problemen met de luchtkwaliteit, en de forse budgetoverschrijding werden door Sweers onder de aandacht gebracht.

Daarna opende gespreksleider Peter Bos de discussie over de verkeerskundige noodzaak van het project met de vier uitgenodigde raadsleden. ‘Welk probleem zijn we nu eigenlijk aan het oplossen met de Rotterdamsebaan?”, zo vroeg Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA) zich hardop af. De zaal mengde zich al snel in het debat en wierp de lokale politici uiteenlopende kwesties voor de voeten. Zoals de problematiek van de A4, die volgens geheime rapporten van het ministerie verdere toename van het verkeer niet meer zou kunnen verwerken, of een pleidooi voor het verlengenvan de tunnel om het groen en milieu in de Vlietzone te sparen. Zorgen over verslechtering van de luchtkwaliteit kwamen veelvuldig naar voren, bewoners uitten hun vrees voor de sloop van hun geliefde woningen, bedrijven vroegen aandacht voor de kwaliteit en de bereikbaarheid van de Binckhorst, en raadsleden werden uitgedaagd om zich niet te verschuilen achter coalitieafspraken.

De vraag of de enorme kosten van het project opwegen tegen de veronderstelde baten werd nog niet beantwoord, hoewel Arjen Lakerveld (VVD) suggereerde dat de minister deze vraag eigenlijk al had beantwoord met haar toezegging om 70 miljoen euro extra in het project te stoppen. De VVD is in ieder geval voor, de Haagse Stadspartij bij monde van Joris Wijsmuller duidelijk tegen, maar de avond maakte vooral duidelijk dat de Rotterdamsebaan een zeer complex project is waar met name coalitiepartijen D66, vertegenwoordigd door Joost Sneller, en PvdA nog niet uit zijn. De enige zekerheid die zij boden is dat de wethouder eerst nog veel, heel veel vragen moet gaan beantwoorden voordat er iets besloten kan worden.

De avond werd afgesloten met een borrel waarbij de discussies nog druk voortgezet werden.

Dank ook aan Gerwin van Vulpen voor het hanteren van de zaalmicrofoon. En aan de mensen van Bink Vijf Hoog die alles op hun fantastische lokatie in Binck 36 uitstekend hadden geregeld.

Fotobijschrift:
Lokale politici luisteren aandachtig naar de inbreng uit de zaal. V.l.n.r.: Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA), Arjen Lakerveld (VVD), Joost Sneller (D66) en Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij).

Kom naar het politiek café over Rotterdamsebaan
4 Sep 2012. Dinsdag 4 september om 19.30 uur
Bink Vijf Hoog, Binckhorstlaan 36 Den Haag

Rotterdamsebaan: stoppen of doorgaan?

De Rotterdamsebaan is een nog aan te leggen weg tussen het knooppunt Ypenburg en de Binckhorst waarvan de kosten nu worden geraamd op 595 miljoen euro. De Haagse gemeenteraad moet binnenkort een besluit nemen over de voortgang van het project. In opdracht van de Haagse Stadspartij maakt een verkeerskundig bureau inzichtelijk hoe het te nemen besluit zich verhoudt tot eerdere besluitvorming door de raad. Volgens Joris Wijsmuller, raadslid van de Haagse Stadspartij, loopt het uit de hand zoals je wel vaker ziet met grote complexe projecten: “Je ziet de kosten enorm oplopen van 450 naar 595 miljoen euro, terwijl de problemen met de luchtkwaliteit nog niet opgelost zijn en er financieel nog veel open einden zijn. Ook verkeerskundig gaat deze weg problemen opleveren, dus het is de vraag of de gemeenteraad hier nog wel zoveel geld aan wil uitgeven”. Het politiek café wordt georganiseerd door de Haagse Stadspartij en heeft de volgende opzet:

19.00 uur: Zaal open

19.30 uur: Inleidingen van:

Paul Janssen (projectdirecteur Rotterdamsebaan van de gemeente Den Haag)
Willy Sweers (adviseur verkeersbeleid van bureau Ligtermoet & Partners)

Vervolgens debat met verkeerswoordvoerders lokale politiek:

Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA)
Arjen Lakerveld (VVD)
Joost Sneller (D66)
Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij)
en natuurlijk inbreng vanuit de zaal.

22.00 uur: Nazit met borrel
Toegang gratis