Drukbezochte bijeenkomst op landgoed Ockenburgh

Verzet tegen hotel neemt toe

De nieuwbouwplannen voor een luxe hotel op landgoed Ockenburgh roepen bij inwoners van Loosduinen veel emoties op. “Veel te groot!” En ook: “Het gaat ten koste van een uniek natuurgebied!”

 

Om de gevolgen van de bouwplannen voor het landgoed en het fraaie landhuis
inzichtelijk te maken heeft de Commissie Loosduinen in samenwerking met architect
Leon Thier en bouwkundig tekenaar Rob Crouwell op zaterdag 8 september in
Chalet Ockenburgh een presentatie gehouden.

Het zaaltje in Chalet Ockenburgh zat bomvol met verontruste buurtbewoners en
een aantal raadsleden. In een computeranimatie van Leon Thier en Rob Crouwell was goed te zien dat het 80 meter lange en 19 meter hoge flatgebouw het landhuis volledig zal gaan overschaduwen. Ook was duidelijk te zien dat de parkeerplaats, naast de
nieuwbouw, nog een flinke hap extra gaat nemen uit het beschermde Natura
2000 gebied.

Clara Visser van de Bomenstichting maakte duidelijk dat er met het rooien van 3000 m² een flink stuk uniek binnenduinrandbos verloren gaat. Op het argument van de wethouder dat deze vierkante meters gecompenseerd zullen gaan worden door wat stukken wandelpad terug te geven aan de natuur liet zij stellig weten dat we dan nog een halve eeuw moeten wachten voordat het dezelfde kwaliteit zal hebben.

In korte tijd zijn er ruim 1500 handtekeningen opgehaald van verontruste buurtbewoners en parkbezoekers. Deze werden op de bijeenkomst overhandigd aan raadslid Tobias Dander (D66). De Haagse Stadspartij heeft deze zomer een flink aantal kritische vragen gesteld aan de wethouder over de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan.

Na de presentatie binnen werden alle aanwezigen meegenomen naar het landgoed om
vanuit verschillende perspectieven te zien hoe de nieuwbouwplannen de
boventoon gaan voeren op het landgoed. Met rood-wit gestreept lint hadden de
buurtbewoners de omtrek van nieuwbouw en parkeerplaats uitgezet zodat
inzichtelijk werd hoeveel natuur verloren gaat.

Een aantal raadsleden betoogde dat Den Haag tevreden mocht zijn dat een marktpartij zich bereid toonde om het achterstallig onderhoud aan het landgoed en landhuis voor zijn rekening te nemen. Maar Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij waarschuwde voor het feit dat de stad met deze plannen één van haar unieke kwaliteiten op het spel
zet. Alleen al het feit dat de projectontwikkelaar laat weten dat er geen geld is voor inpandig parkeren geeft volgens van Vulpen al aan dat we moeten vrezen voor het karakter van het landgoed en het landhuis. Dat komt doordat de raad vooraf geen duidelijke kaders heeft gesteld. Van Vulpen ondersteunt het voorstel van de bewoners en de Commissie Loosduinen om eerst een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteiten van het gebied te doen en op basis daarvan te kijken hoe een plan er in de
toekomst uit kan komen te zien. De projectontwikkelaar gaat volgens de
wethouder voorlopig toch nog niet aan de slag.

Na afloop deden een aantal raadsleden van de coalitiepartijen de toezegging dat ze opnieuw willen kijken of de planvorming niet zorgvuldiger kan. Daar zijn nog een paar extra weken voor want de besluitvorming in de raad over het bestemmingsplan is
verschoven naar 11 oktober omdat op die dag de Raad van State uitspraak doet over een procedure die nog loopt nav de Natuurbeschermingsvergunning die de provincie heeft verstrekt. Op 26 september behandelt de raadscommissie Ruimte de bouwplannen
voor Ockenburgh.

Verzet tegen groot hotel
(AD/Haagsche Courant, 10 sep 2012)

DEN HAAG Het verzet tegen de voorgenomen bouw van een vijf etages
tellend hotel op het 17de eeuwse volkspark Landgoed Ockenburgh groeit.
Gemeenteraadsleden twijfelen inmiddels of dergelijke forse bouwsels wel
gepast zijn op deze groene plek.

In feite willen ze een flat bouwen op Ockenburgh
Dat er nu eindelijk eens wat moet gebeuren met Landgoed Ockenburgh
trekt niemand in twijfel. Zo veel was zaterdag direct zonneklaar bij een
door het wijkberaad Kom Loosduinen en de Commissie Loosduinen
georganiseerde bijeenkomst in partycentrum Chalet Ockenburgh. Het bos en
de panden op het landgoed liggen er slecht bij. Maar hoe het verder
moet, is een groeiend punt van discussie.
De door het college gewenste opknapbeurt in de vorm van een
transformatie van de monumentale villa in een luxe restaurant met
daaraan vastgeklonken congresruimten plus de bouw van een hotel met 140
kamers zo’n 30 meter achter het landhuis is letterlijk te veel voor de
liefhebbers van het landgoed. Daarom ook dat het wijkberaad precies dat
dit weekeinde duidelijk probeerde te maken aan de raadsleden van de
commissie Ruimte. Aan Tobias Dander (D66) werd een van 1551
handtekeningen voorziene petitie overhandigd.
Architect Leon Thier en bouwkundige Rob Crouwell, die ook omwonenden
van het landgoed zijn, maakten aan de hand van de in het
concept-bestemmingsplan neergelegde afmetingen een 3D-presentatie. Ook
hadden ze rond de krakkemikkige villa met rood-witte linten de locatie
en de oppervlakte van onder meer het hotel uitgezet. Wij zijn niet tegen
nieuwbouw en we willen dat het landhuis wordt opgeknapt want het is
gruwelijk zoals het er nu bijligt. Maar we zijn bang dat het landgoed
verknoeid wordt met die grote bouwvolumes zoals nu bedacht, zei Thrier.
Crouwell: Het is respectloos omgaan met een historisch landgoed, een
juweeltje in de stad. Hier wordt straks wellicht een grote flat als
hotel neergezet.
Het is wel erg fors, oordeelde VVD-er Rob van de Laar na de
presentatie. Hij meent dat het goed zou zijn dat er nogmaals wordt
gekeken naar het concept-bestemmingsplan. Een gesprek met
projectontwikkelaar Nova Development hoort daar zeker bij, want Van de
Laar wil voorkomen dat ook deze ontwikkelaar afhaakt. Dan ligt alles
weer weet ik hoelang stil en dat kan Ockenburgh evenmin gebruiken.
Marieke Bolle (PvdA) zit op dezelfde lijn. Er móet meer
gelijkgestemdheid kunnen komen tussen gemeente, bewoners en
projectontwikkelaar.
De commissie Ruimte buigt zich op 26 september over het bestemmingsplan
landgoed Ockenburgh. Op 11 oktober volgt de Haagse gemeenteraad.

RvS oordeelt over Ockenburgh
(AD/Haagsche Courant, 4 sep 2012)

De Raad van State (RvS) denkt de komende twee weken na over het verzoek
van stichting Duinbehoud en stichting Westlandse Natuur om de
natuurvergunning die de provincie Zuid-Holland heeft verleend voor de
renovatie van landgoed Ockenburgh te schorsen. Eerder protesteerden de
stichtingen al bij de provincie, maar omdat ze bang zijn dat er al voor
de behandeling van hun bezwaar schade wordt toegebracht aan de natuur,
is de kwestie gisteren ook aan de RvS voorgelegd.

Weer respijt voor Chalet
(AD/Haagsche Courant, 4 sep 2012)

DeN HAAG Chalet Ockenburgh hoeft toch niet de deuren te sluiten op 1
oktober. Het partycentrum kan nu blijven draaien tot en met de
jaarwisseling. Daarna is het weer afwachten voor de uitbaters, want gaat
het landgoed in 2013 dan eindelijk op de schop?
Uitbater: ik heb hoop dat ik hier nog 50 jaar zit
Arno (34) en zijn 65-jarige vader Dick Leinweber zijn de tel een beetje
kwijt over hoe vaak de gemeente de bruikleenovereenkomst van het door de
Leinwebers gepachte Chalet Ockenburgh heeft verlengd. Het gaat al zes
jaar zo. Telkens krijgen we er een aantal maanden bij. Van de zomer leek
het te stoppen in oktober, nu mogen we in ieder geval door tot eind
december, vertelt Arno Leinweber.
De Hagenaar is blij, maar met een voorbehoud, want het is niet
eenvoudig om zo een bedrijf te runnen. We draaien goed, maar er is
absoluut meer uit te halen als we meer zekerheid zouden hebben.
Bruiloften of feestjes van zilveren bruidsparen voor bijvoorbeeld
volgend jaar zomer kan ik niet aannemen omdat ik niet weet of we er dan
nog zitten. En zo gaat het eigenlijk al jaren. Terwijl dit soort dingen
meestal maanden van tevoren bij je worden gereserveerd. In het Chalet
kunnen zo n 120 personen een feestje vieren.
Al jaren wordt in Den Haag gesoebat over de toekomst van het landgoed.
Het college loopt warm voor de plannen van projectontwikkelaar Nova
Development. Die onderneming hoopt begin volgend jaar te starten met het
opknappen van het verwaarloosde 17de-eeuwse landhuis om er een
restaurant in te vestigen en er congresvleugel aan vast te bouwen.
Achter het landhuis moet een grand hotel komen.
Voor het nabijgelegen partycentrum is dan geen plaats meer. Heel
jammer, vinden uiteraard de uitbaters, maar ook voorzitter Ineke Weijs
van Wijkberaad Kom Loosduinen zou het betreuren als er geen
laagdrempelige horeca meer zou zitten. Menig wandelaar in Ockenburgh
verwacht namelijk niet dat de koffie in het landhuis-restaurant minder
gaat kosten dan de 2,10 euro die ze bij Leinweber betalen. Maar het
ergst is dat vooral dat hotel heel massief wordt en dat veel bomen
gekapt moet worden, stelt Weijs.
Vandaar dat het wijkberaad zaterdag om 11.00 uur een waarheidsgetrouwe
3D-presenatie van de nieuwbouw laat zien in Chalet Ockenburgh. Naast Kom
Loosduinen hebben ook twee natuurstichtingen bezwaren ingediend.
Leinweber: Ik heb hoop dat ik hier nog 50 jaar zit. In oktober buigt de
raad zich over het bestemmingsplan.

Reacties:

1. Op 2012-09-10 12:58:50 schreef Wil Vonk:

Beste raadsleden,

De Commissie Loosduinen en het wijkberaad Kom loosduinen, hebben al eerder een positief advies uitgebracht inzake de bouw van het hotel, de sloop van Chalet Ockenburgh en het bouwen van een theeschenkerij. Thier en Crouwell hebben zelf deze 3D presentatie gemaakt en waarschijnlijk om belangenverstrengelingen te voorkomen,Mevrouw de Weijs het woord laten doen.Ondanks al veel langere druk vanuit de bezoekers van Ockenburgh, de Loosduiners zelf, hebben beide organisaties, nooit geluisterd. 1600 Handtekeningen om een laagdrempelige uitspanning te behouden, liepen ook tegen een muur van zwijgen op. Persoonlijk ben ik de heren Thier en Crouwell dankbaar want door hun inzet zijn nu de ogen van de Commissie Loosduinen en het wijkberaad Kom Loosduinen geopend.

2. Op 2012-09-10 13:26:31 schreef Peter Bos:

Beide organisaties hebben hun advies teruggetrokken en zijn nu tegen de bouwplannen. Flauw om nu te gaan natrappen.

3. Op 2012-09-10 14:25:56 schreef Regina van Rijckevorsel:

De dhr Thier en dhr. Crouwell zijn bij het wijkberaad en de Cie Loosduinen terechtgekomen, omdat dat de democratische weg is die bewoners van Loosduinen kunnen gaan.

Zij hebben een geoefend oog om tekeningen in plannen te interpreteren. Door de 3-d presentaties van het “nieuwe” ontwerpbestemmingsplan, die zij de afgelopen tijd hebben gegeven, is het iedereen duidelijk geworden dat het anders moet en kan. Nu is ook erg inzichtelijk dat er een behoorlijk deel van de (beschermde?) koeweide af gaat om er een grote parkeerplaats neer te zetten.
Waar blijft trouwens de AVN in dezen?

Zaak is dat iedereen zich samen sterk maakt richting de politiek om het Landgoed te behouden als cultureel erfgoed, maar zeker ook als recreatieplek voor Loosduiners mét een laagdrempelige uitspanning.

4. Op 2012-09-18 02:26:27 schreef Mevr. B. L. Geldorp:

Als Loosduinen Benoordenhout was, zou zoiets nooit gebeuren! Er komt toch ook geen hotelflat in Clingendael?