kindervoeten

Leerlingenvervoer is een recht

Al eerder vroegen we aandacht voor de problemen bij het leerlingenvervoer ( zie hier). Gelukkig steunde de gemeenteraad onze motie om na de herfstvakantie met een update te komen over de problemen en de oplossingen daarvoor. Heb je nog steeds problemen? Mail ons! 

Er zijn jarenlang problemen met het leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs in de Bollenstreek en Haagse regio. Het is een ramp volgens de ouders. Bussen komen niet en leerlingen worden niet opgehaald. Als de bus komt zijn de kinderen urenlang onderweg van en naar school of worden ze bij de verkeerde school afgezet. Sinds de nieuwe aanbesteding voor doelgroepenvervoer is het leerlingenvervoer in Den Haag een grote chaos.

De juiste middelen ontbreken en klachten komen niet aan. Excuses zijn er niet, en verbetering ontbreekt. Het is schokkend dat kinderen en gezinnen hierdoor in de problemen komen, zelfs de jeugdbescherming trekt aan de bel. Onze motie om de klachtenafhandeling in eigen hand te nemen haalde het niet. Daardoor blijft de gemeente afhankelijk van NOOT en Traficon. Het tekort aan chauffeurs wordt steeds gebruikt als excuus. Maar dan moet je bijvoorbeeld de chauffeurs meer betalen. Met deze nieuwe aangenomen motie moet de wethouder na de herfstvakantie met een rapportage komen over de problemen en de maatregelen die hij neemt.

Als Haagse Stadspartij blijven wij vechten voor de kinderen en hun ouders en het recht op goed vervoer!