Leerlingenvervoer nog niet op orde

Leerlingenvervoer nog niet op orde!  

Met een nieuw contract zou alles beter worden. Helaas ontvangt de Haagse Stadspartij veel klachten over gebrekkige organisatie, missende chauffeurs, achtergebleven kinderen en heel veel zalvende woorden naar ouders toe. Dit is vreselijk.

Fatima Faïd: “Als ouder moet je er op kunnen vertrouwen dat je kind in goede handen is en op tijd wordt opgehaald en afgeleverd. De afgelopen maand maakt duidelijk dat dat nog steeds niet zo is. Dat is schandalig”.

In de recente brief over de stand van zaken in het doelgroepenvervoer wordt alleen ingegaan op de kant van de vervoerder. Er ontbreekt inzicht in geannuleerde ritten, ingediende klachten, etc. ( zie https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/12955684/2/RIS316086+Stand+van+zaken+Doelgroepenvervoer)

Kim Vrolijk: “Wij hebben het vermoeden dat de klachten die ons hebben bereikt slechts het topje van de ijsberg zijn. Daarom doen we deze oproep”.

Oproep:  

Daarom roepen we iedereen op om zich bij ons te melden via hsp@denhaag.nl of om op donderdagmiddag 14 september ( vanaf 13:30) gebruik te maken van je inspreekrecht bij de Haagse gemeenteraad.