een aantal discoballen met licht erop schijnend

Nieuw evenementenbeleid laat gewone Hagenaars en lokale creatieve talenten in de kou staan! 

Op 7 september stemde de Haagse gemeenteraad in met het nieuwe evenementenbeleid. Volgens ons betekent dat beleid een grote verslechtering voor de stad.

Verkapte bezuiniging als nieuw subsidiebeleid

De Haagse Stadspartij heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering het nieuwe evenementenbeleid sterk bekritiseerd, omdat het lijkt te fungeren als een verkapte bezuiniging die vermomd is als nieuw subsidiebeleid. Fatima Faid fractievoorzitter Haagse Stadspartij; “”de usual suspects” mogen de grote financiële middelen verdelen, terwijl kleinere evenementen, die van grote betekenis zijn voor de Hagenaars zelf, worden achtergesteld en in onzekerheid worden gelaten over hun financiële steun”.

Focus op toerisme en internationale uitstraling 

De Haagse Stadspartij is van mening dat de focus in het nieuwe evenementenbeleid op (kwaliteits)toerisme en internationale uitstraling ten koste gaat van lokale betrokkenheid en diversiteit. En dat het nieuwe beleid de gewone Hagenaars en lokale creatieve talenten in de kou laat staan.

Gezal Karabekir woordvoerder cultuur Haagse Stadspartij; “Niet de beleving van toeristen maar die van gewone Hagenaars zou centraal moeten staan in het beleid!”. “Ook mist zij de uitwerking in de inhoudelijke criteria van belangrijke doelstellingen zoals social return, inclusie en toegankelijkheid.”

Impact op jonge makers en evenementen op wijkniveau

De Haagse Stadspartij maakt zich ook zorgen over het loslaten van het sub-criterium dat evenementen moeten aansluiten bij het imago van Den Haag als een dynamische stad die creatief talent, young professionals en startups aanspreekt. Dit kan volgens de partij jonge creatieve makers, met name in de Haagse urban en hiphop scene, hard raken.

De Haagse Stadspartij vraagt zich ook af waarom er geen zekerheid wordt geboden voor evenementen op wijkniveau, die zij van groot belang achten voor verbinding en kennismaking met verschillende muziek en culturen.

Moties voor diversiteit en lokale betrokkenheid

De Haagse Stadspartij benadrukt dat zij zich blijft inzetten voor evenementen die de gewone Hagenaars verbinden en kansen bieden aan lokale creatieve talenten en gemeenschappen. Zij hebben afgelopen raadsvergadering twee moties ingediend die helaas geen meerderheid behaalden in de gemeenteraad.  De eerste om de evenementensector toegankelijk te maken voor jonge Haagse makers en de diversiteit van evenementen te bevorderen. De ander om doelstellingen zoals social return, inclusie en toegankelijkheid te behouden in het Evenementenbeleid en om het geld van het vertrekkende Parkpop beschikbaar te stellen voor evenementen op wijkniveau.

Uitslagen stemmingen

Motie: Echte Haagse evenementen op wijkniveau

uitslag stemming

Motie: Evenementen voor en door de Haagse jeugd. 

uitslag stemming

Het beleidskader zelf. 

uitslag stemming