Last-minute tickets stapje dichterbij

In antwoord op schriftelijke vragen van de Haagse Stadspartij zegt het college bereid te zijn in overleg te treden met het Directieoverleg Podiumkunsten Den Haag over de terugkeer van het last minute kaartje. Dit systeem stelt Hagenaars in staat om last minute kaartjes voor voorstellingen met korting te kopen. De Haagse Stadspartij is blij met deze toezegging. “ ik hoop van harte dat dit overleg leidt tot een goede regeling voor last minute tickets zegt Peter Bos fractievoorzitter Haagse Stadspartij.

Het raadslid de heer Bos had op 17 maart 2015 drie schriftelijke vragen gesteld inzake last minute
tickets. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord en hier te vinden.