Day

april 9, 2015

Last-minute tickets stapje dichterbij

In antwoord op schriftelijke vragen van de Haagse Stadspartij zegt het college bereid te zijn in overleg te treden met het Directieoverleg Podiumkunsten Den Haag over de terugkeer van het last minute kaartje. Dit systeem stelt Hagenaars in staat om last minute kaartjes voor voorstellingen met korting te kopen. De Haagse Stadspartij is blij met...
Lees verder
Elly Burgering

Integraal Veiligheidsbeleid

Vandaag is in de commissie bestuur het raadsvoorstel integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 besproken. De Haagse Stadspartij is verheugd dat de veiligheid in Den Haag toeneemt maar blijft kritisch op repressieve kanten van het beleid; in plaats van gedrags- en overlastproblemen te criminaliseren pleit de Haagse Stadspartij voor het oplossen van onderliggende problemen zoals uitsluiting en armoede....
Lees verder