Fatima Faïd over Haagse aanpak radicalisering en Jihadisme

Gisteren werd er in de commissie bestuur gesproken over de Haagse aanpak radicalisering en Jihadisme. De Haagse Stadspartij is niet onverdeeld enthousiast over het landelijke actieprogramma ‘Integrale Aanpak Jihadisme’. Dit actieprogramma besteed volgens Faïd niet genoeg aandacht aan structurele oplossingen op het gebied van algemene preventie en het beleid focust te veel op repressie. Deze repressie gaat op sommige terreinen zo ver dat burgerrechten onder druk komen te staan. Het zonder voorafgaande strafrechtelijke vervolging ontnemen van het Nederlanderschap ondermijnt de rechtsstaat. Deze strafrechtelijke component is voor de Haagse Stadspartij van wezenlijk belang bij de aanpak van radicalisering en Jihadisme. Faïd: “We moeten ervoor waken dat er niet zoiets als een gedachtepolitie gaat ontstaan. Wij vinden het van groot belang dat er in de aanpak van radicalisering onderscheid wordt gemaakt tussen het hebben van radicale ideeën en de daadwerkelijke bereidheid geweld te gebruiken of andere strafbare feiten te begaan.”

Faïd staat een stuk positiever tegenover het lokale antiradicaliseringsbeleid. Ze is blij dat de burgemeester serieus werk maakt van radicalisering en Jihadisme en voor Den Haag een zorgvuldig en gedegen antiradicaliseringsprogramma heeft opgesteld. Het lokale bestuur is wat de Haagse Stadspartij betreft een onmisbare schakel in de aanpak van radicalisering en Jihadisme. Niet alleen kan er op lokaalniveau beter worden geanticipeerd op stadsspecifieke omstandigheden, ook de unieke informatiepositie van lokale bestuurders heeft een grote toegevoegde waarde. Lokale bestuurders en beleidsmakers weten als geen ander wat er speelt in de stad.

De Haagse Stadspartij is van mening dat het Haagse antiradicaliseringsbeleid langs drie sporen zou moeten lopen:

1. Persoons- en interventiegerichte aanpak
2. Structurele condities voedingsbodems radicalisering aanpakken
3. Focus op gezinsproblematiek

Faïd: “de persoons- en interventiegerichte aanpak is natuurlijk ontzettend belangrijk, hiermee kunnen ronselpraktijken en andere serieuze dreigingen worden tegengegaan. Ik ben dan ook blij dat hier in het Haagse beleid stevig op wordt ingezet.” De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat er ook serieus werk wordt gemaakt van het tegengaan van de voedingsbodems van radicalisering. Faïd: “Jongeren met een Islamitische achtergrond mogen niet worden uitgesloten en gediscrimineerd, het is belangrijk dat zij een volwaardige plek in de samenleving hebben.” Daarnaast ziet de Haagse Stadspartij graag wat meer aandacht voor gezinsproblematiek. Er gaat vaak toch wel iets mis in de gezinnen waar kinderen opgroeien die uitreizen naar Syrië. Dit is ook een opvoedkundig probleem. De vraag is waar het precies misgaat in die gezinnen en hoe we hier het beste mee kunnen omgaan.

De politieke discussie over de Haagse aanpak van radicalisering en Jihadisme in de commissie bestuur was gisteren sterk gepolariseerd en fel van toon. Hierdoor was er weinig ruimte voor inhoudelijk debat. Fatima Faïd vindt dit jammer en zou graag een meer fundamentele discussie over de problemen rondom radicalisering willen voeren. Faïd: “We moeten ervoor waken dat we niet verzanden in het dingen doen om maar iets te doen zodat we de goodwill van de kiezers niet kwijtraken. Een show voor de politieke bühne die radicalisering nu eenmaal hoog op de agenda heeft staan. Radicalisering is een serieus probleem dat om weloverwogen en goed doordacht beleid vraagt.

Hier is in de eerste plaats een zorgvuldige probleemanalyse voor nodig. Dat alle partijen tegen geweld en andere strafbare feiten zijn en dit willen voorkomen en aanpakken is helder. Maar het onderwerp radicalisering gaat verder dan strafbare feiten alleen. Wat verstaan we precies onder radicalisering? Welke mechanismen spelen een rol in radicaliseringsprocessen en wat gaan we doen om deze voedingsbodems te bestrijden? Over de antwoorden op deze vragen zullen de meningen sterk uiteenlopen maar het is belangrijk dat deze discussie wel gevoerd wordt. Een goede probleemanalyse is namelijk de eerste stap naar succesvol beleid.”

Zie hieronder een kort interview met Fatima Faïd over dit onderwerp bij omroep West:
Fatima_West

1 Response