Joeri Oudshoorn

Initiatiefvoorstel ‘MKB in goede banen’

De Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren hebben donderdag 16 april het nieuwe werkgelegenheidsplan ‘MKB in goede banen’ gepresenteerd. De partijen willen de werkgelegenheid in het MKB vergroten voor mensen met een bijstandsuitkering. Het wordt voor lokale ondernemers aantrekkelijker om mensen uit een bijstandsuitkering aan te nemen. Dit kan doordat de gemeente bij achterblijvende resultaten een deel van de extra loonkosten compenseert. Zo wordt het MKB een banenmotor, de kern van de voorgestelde nieuwe regeling.

Werkloosheid onacceptabel
Het initiatief komt voort uit de noodzaak om de hoge werkloosheid in Den Haag aan te pakken en sluit aan op de ambities voor meer werkgelegenheid in het Haagse coalitieakkoord. In Den Haag zitten bijna 45.000 mensen zonder baan. De werkloosheid in Den Haag (17,7% van de beroepsbevolking) is fors hoger dan het landelijk gemiddelde (8,7% van de beroepsbevolking).

Meer banen, sterker MKB
Mede als gevolg van de hoge loonkosten zijn de risico’s voor midden- en kleinbedrijven om mensen aan te nemen groot. De regeling zoals voorgesteld in ‘MKB in goede banen’ zorgt ervoor dat ondernemers minder risico lopen als zij iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen. Deze compensatie wordt gefinancierd uit de door de gemeente bespaarde uitkeringen.

Tijdens de presentatie is er een informatieve website over de nieuwe regeling gelanceerd: www.MKBingoedebanen.nl.