Initiatiefvoorstel ‘De stad kleurt groen’

De Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren hebben hun krachten gebundeld en samen een nieuw voorstel ingediend om Den Haag een groene impuls te geven.

 

“De stad kleurt groen” is een initiatiefvoorstel waarin praktische maatregelen worden aandragen en om aanscherping van het huidige beleid wordt gevraagd. Gerwin van
Vulpen, raadslid van de Haagse Stadspartij: “We willen hiermee de
kwaliteit en de hoeveelheid natuur en groen in de stad flink laten
toenemen.”
Groene Stad Aan Zee, is het romantische beeld dat veel Hagenaars van
hun stad hebben. Maar onderzoek van Alterra uit Wageningen toont aan dat
Den Haag, als meest dichtbevolkte stad van Nederland, minder vierkante
meters groen per inwoner heeft dan de andere grote steden. En dat groen
is ook nog slecht verdeeld over de stad. De duinen en de
binnenduinrandbossen liggen voornamelijk aan de zeekant van de stad.
Bovendien liggen deze duin- en bosgebieden voor het grootste deel buiten
onze stadsgrenzen.
De gemeente Den Haag wil de stad flink laten groeien, maar de
bouwprojecten die daarvoor nodig zijn blijken overwegend in of aan het
groen gepland te zijn. Marieke de Groot, raadslid van de Partij voor de
Dieren: “Het groenbeleid wordt vaak opzij geschoven, omdat
(nieuw)bouwplannen anders niet mogelijk zijn.”
Van Vulpen en De Groot: “Wij maken ons met dit voorstel sterk voor een
groenere stad wat niet alleen bijdraagt aan de leefbaarheid in de stad,
maar ook aan de gezondheid en het welzijn van mens en dier”