‘Geen kaalslag Conradkade’

Donkere wolken boven de Conradkade: 33 grote populieren aan de Conradkade moeten wijken voor de aanleg van een sterroute fietspad. De Haagse Stadspartij stelt vragen.

 

Voor een zorgvuldige inpassing van een vrij liggend tweerichtingen fietspad is onvoldoende ruimte op de drukke Conradkade. Eén rijstrook komt te vervallen zodat dit deel eenrichtingsverkeer wordt. Om die reden wordt er een aparte rijstrook voor nood- en hulpdiensten langs de trambaan aangelegd. Maar dan nog moet de hele bomenrij langs de waterkant wijken. Deze populieren maken echter onderdeel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur waarvoor een duurzame instandhoudingsplicht geldt.
De bewoners van de woonboten verzetten zich de onnodige kap van hun populieren en hebben samen met de Fietsersbond een alternatieve route voorgesteld. De sterroute kan volgens hen veel beter aan de overkant op de Suezkade aangelegd worden. Daar rijdt minder verkeer, waardoor het er veiliger is voor fietsers en deze route sluit dan beter aan op de wijken en voorzieningen die de sterroute gaan gebruiken.
“Het is te gek voor woorden dat we een deel van onze Stedelijke Groene Hoofdstructuur gaan kappen terwijl er een beter alternatief is!,” stelt Gerwin van Vulpen. “De aanleg van de sterroute op de Conradkade is onnodig duur en ingewikkeld. Het alternatief op Suezkade past veel beter bij de uitgangspunten over veiligheid en bereikbaarheid die we hebben afgesproken voor deze sterroutes. Bovendien mogen de populieren langs de Conradkade helemaal niet gekapt worden. De afspraken over een duurzame instandhoudingsplicht zijn op deze manier een loze belofte!”

De Haagse Stadspartij dient schriftelijke vragen in.

1 Response