Buurt wil karakter park Oosterbeek behouden

Het fraaie landschapspark Oosterbeek op de grens tussen Wassenaar en Den Haag is aan een grondige opknapbeurt toe. Samen met de buurt maakt de Stadspartij zich zorgen over de kap van 126 bomen op Park Oosterbeek.

 

Al in 1999 is een beheerplan voor de periode 2001-2010 voor de parken Oosterbeek en Clingendael opgesteld, waarin het behoud van culturele waarden van deze landgoederen voorop stond. Daarna is er niet veel meer gebeurd, wat tot verwaarlozing van het landgoed heeft geleid. De komst van de Amerikaanse ambassade op een aangrenzend kavel levert eenmalig een budget op om dit achterstallig onderhoud weg te werken. Het geld moet echter voor de zomer van 2014 uitgegeven zijn. Het lijkt er op dat onder deze tijdsdruk van een zorgvuldige aanpak geen sprake meer kan zijn.
Met name de zomereiken langs lanen zouden volgens het college in slechte conditie zijn. Volgens de Bomenstichting zitten er door achterstallig onderhoud veel dode takken aan de stammen, maar dat wil nog niet zeggen dat de hele boom aan het afsterven is. Zomereiken houden van zonlicht als de achterliggende begroeiing die wegneemt zien hun boomkruinen er vaak grillig en dun uit. Ook dat hoeft niet te betekenen dat de vitaliteit van de bomen slecht is. Het college wil nu in één keer alle bomen langs de lanen kappen om op die manier het originele beplantingschema weer in ere te herstellen. De slingerende lanen vormen echter de ruggengraat van het park en buurtbewoners vrezen terecht voor kaalslag. Op grote schaal herplant van kleine eiken zal tientallen jaren een onevenwichtig beeld opleveren en daarmee het karakter van het park onderuit halen.
De Haagse Stadspartij vindt dat we zorgvuldig met dit mooie park om moeten gaan en wil dat bij een opknapbeurt het behoud van de culturele waarden weer voorop komt te staan. De 150 jaar oude eiken behoren tot het culturele erfgoed van de stad. Zij kunnen, als hun conditie nog goed is, prima behouden blijven. Als de achterliggende begroeiing wordt teruggesnoeid krijgen jonge eiken voldoende licht en ruimte om te groeien. Onze fractie vraagt het college om een onafhankelijke inventarisatie van de vitaliteit van de zomereiken langs de lanen, zodat het karakter van het park zo veel mogelijk behouden kan blijven.

Op 23 november wordt er door de groenbeheerder van 10.00 tot 13.00 uur een rondleiding gegeven voor de buurtbewoners.