Huygenspark en Zwarte Pad krijgen (eindelijk) openbare toiletten

Na jaren soebatten komen er binnenkort meer openbare toiletten in Den Haag die ook voor vrouwen toegankelijk zijn. Dat valt te lezen in de beantwoording door het college van de schriftelijke vragen die GroenLinks en de Haagse Stadspartij hadden ingediend. Ook voor mensen met een beperking, buikpatiënten en gezinnen met jonge kinderen zijn deze toiletten zeer gewenst.

Het afgelopen decennium diende de Haagse Stadspartij samen met GroenLinks herhaaldelijk moties in voor meer openbare toiletten. Dit lijkt nu eindelijk zijn vruchten af te werpen met twee openbare toiletten op het Huygenspark en het Zwarte Pad. De Haagse Stadspartij is blij met deze twee eerste aanwinsten maar hoopt dat het daar niet bij blijft. Er is met de toevoeging van deze twee toiletten nog steeds een nijpend tekort aan openbare toiletten in de stad. Ook het gebrek aan toiletten bij speelvoorzieningen in het groen leidt nog steeds tot onsmakelijke taferelen. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Er zijn talloze mogelijkheden om  openbare toiletten te creëren, bijvoorbeeld in combinatie met fietsenstallingen en in winkelcentra. Eventueel met een reclamevoorziening waarmee de kosten beperkt blijven. Dit tekort aan toiletten moet verder aangepakt worden”.

In de pers
AD
De Scheveningse Courant
Dagblad 070