Net niet genoeg steun voor behoud Martelarenkerk

De Haagse Stadspartij heeft met een motie geprobeerd om de Martelaren van Gorcumkerk aan het Stadhoudersplantsoen van de slooplijst te halen. Het scheelde heel weinig of het was gelukt: De motie die raadslid Peter Bos (Haagse Stadspartij) samen met William de Blok (Groep de Mos) indiende kreeg steun van 21 raadsleden en 23 raadsleden stemden tegen. De motie werd ingediend bij de behandeling van de Gebiedsvisie Internationale Zone op 17 oktober 2019.

Peter Bos: “Deze monumentale kerk is veel te mooi om te slopen. Het is een architectonisch en stedenbouwkundig pareltje en een baken aan de rand van de wijk Zorgvliet, prachtig ingepast in de door Dudok ontworpen plantsoenstrook.” De gemeente heeft de kerk gekocht om er op termijn een internationale instelling te kunnen bouwen. Momenteel is de voormalige kerk in gebruik als Indoor Trampoline Park voor kinderen, onder de naam “Planet Jump”. De pastorie is in gebruik bij De Vrije Ruimte, een pionierende school op het gebied van natuurlijk leren.

Op dit moment zijn er nog geen bouwplannen bekend zodat sloop nu nog niet aan de orde is. Wel liet wethouder Revis doorschemeren dat er mogelijk woningbouw gaat komen op de plek van de kerk. Peter Bos: “Het had niet veel gescheeld of mijn motie had het gehaald. Ik heb goede hoop dat de komende jaren de steun voor behoud blijft groeien en sloop uiteindelijk kan worden voorkomen”.

Ook het naastgelegen pand De Stadhouder wil de gemeente tegen de vlakte gooien. De Stadhouder is een bedrijfsverzamelgebouw dat ruimte biedt aan ruim 60 creatieve en innovatieve bedrijven. Ook hierover diende de Haagse Stadspartij samen met de Christen Unie een motie in om het gebouw niet te slopen en de schaarse bedrijfsruimte te behouden. Maar ook deze motie werd niet aangenomen.

Wel had de Haagse Stadspartij succes bij een ander onderdeel van de Gebiedsvisie. Op initiatief van de Partij voor de Dieren zijn twee moties ondertekend die het college opriepen om de sportvelden achter het Internationaal Strafhof niet te bebouwen. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde deze twee moties.

Motie: Martelaren van Gorcumkerk behouden
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van de Gebiedsvisie Internationale Zone (RIS303517).

Constaterende, dat:

– In de gebiedsvisie op de locatie van de Martelaren van Gorcumkerk een reservering voor nieuwbouw van een internationale organisaties is gemaakt;

– De Martelaren van Gorcumkerk eigendom is van de Gemeente Den Haag;

– De kerk al enige tijd goed wordt gebruikt en wordt verhuurd aan Planet Jump, een trampolinecentrum.

Overwegende, dat:

– De Martelaren van Gorcumkerk bijzondere stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit heeft;

– De kerk mooi is ingepast in de plantsoenstrook van het Stadhoudersplantsoen ontworpen door Dudok;

– De Martelaren van Gorcumkerk nog in goede staat verkeerd;

– De buurtbewoners en de wijkorganisatie pleiten voor behoud van de kerk;

– De monumentenorganisatie het Cuypersgenootschap al eerder heeft verzocht om aanwijzing van de kerk tot gemeentelijk monument.

Verzoekt het college:

– De Martelaren van Gorcumkerk niet te slopen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos William de Blok
Haagse Stadspartij Groep de Mos/Hart voor Den Haag

Motie: Bedrijfsverzamelpand De Stadhouder
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van de Gebiedsvisie Internationale Zone (RIS303517).

Constaterende, dat:

– In de gebiedsvisie op de locatie van het bedrijfsverzamelgebouw De Stadhouder aan de Stadhouderslaan een reservering voor nieuwbouw van een internationale organisaties is gemaakt;

– De Stadhouder eigendom is van de Gemeente Den Haag;

– Het gebouw sinds 2011 in gebruik is als bedrijfsverzamelgebouw en intussen werkgelegenheid biedt aan 60 creatieve en innovatieve bedrijfjes.

Overwegende, dat:

– Bedrijfshuisvesting in woonwijken een schaars goed is;

– Er een tekort is aan bedrijfsruimte in Den Haag, een tekort dat de komende jaren alleen maar zal groeien;

Verzoekt het college:

– De Stadhouder niet te slopen en in te blijven zetten als bedrijfsverzamelpand.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos Pieter Grinwis
Haagse Stadspartij Christenunie-SGP

In de pers
De Scheveningse Courant