HTM plaatst opnieuw een monster in de stad

22 Okt 2011. Op de hoek van de Loosduinsekade met de Medemblikstraat is plotseling opnieuw een monterlijk tractiestation van de HTM verrezen. En dat nadat het plaatsen van tractiestations in het Wijndaelerplantsoen en op de Conradkade al tot veel maatschappelijke onrust leidde.

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 22 oktober 2011

Geachte voorzitter,

Op de hoek van de Loosduinsekade met de Medemblikstraat is plotseling opnieuw een tractiestation van de HTM verrezen. Onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde leg ik het college de volgende vragen voor.

1. In de gemeenteberichten in de Posthoorn van 6 april 2011 staat dat het tractiestation tijdelijk is en tot 31 december 2015 zal blijven staan. Wat gebeurt er na 31 december 2015?

2. Bekend is dat het plaatsen van tractiestations o.a. in het Wijndaelerplantsoen en op de Conradkade tot veel maatschappelijke onrust heeft geleid. Op 9 februari 2010 heeft de wethouder de raad geïnformeerd over locaties waar de plaatsing van tractiestations tot problemen zou kunnen leiden. Waarom is toen niet aan de gemeenteraad gemeld dat er ook een aan de Medemblikstraat zou verrijzen?

3. Is de Welstandscommissie akkoord gegaan met de plaatsing van het gevaarte in de Medemblikstraat? Zo nee, waarom niet?

4. Hoeveel tractiestations zijn er tot 2020 nog nodig, en welke concrete locaties komen hiervoor in aanmerking?

5. De problemen m.b.t. de tractiestations op de Conradkade en het Wijndaelerplantsoen zijn na jaren van pappen en nathouden nog steeds niet opgelost. Waarom lukt het dit college niet om beleid te ontwikkelen waarbij tractiestations goed worden ingepast in de omgeving?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller