Komeetweg

“Achterstallig onderhoud Binckhorst aanpakken”

24 Okt 2011. De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen ingediend over achterstallig onderhoud van bedrijfspanden in de Binckhorst. De gemeente is als eigenaar van deze panden ernstig nalatig en dient wat de Haagse Stadspartij betreft direct in actie te komen.

Update: mooi nieuws, de panden worden opgeknapt.

 

Bedrijven betreuren verkrotting panden
(Telegraaf, 1 nov 2011)

door Jeroen Ketelaars

DEN HAAG, dinsdag Ondernemers op het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst klagen steen en been over de belabberde kwaliteit van de bedrijfspanden die ze van de gemeente huren. Die zou gebouwen aan de Komeetweg en de Orionstraat al jarenlang niet meer onderhouden, met verpaupering als gevolg.

Vanwege het achterstallige onderhoud waar naar verluidt maar geen verbetering in komt, zitten de hurende ondernemers met de handen in het
haar.

“Er zit een dak op het gebouw, maar als het regent moet je hier binnen met een paraplu rondlopen”, foetert bijvoorbeeld Ben Spoelstra, die een autoschadebedrijf aan de Komeetweg heeft. “Als het hard regent, gutst het water naar binnen.” De overlast is niet alleen vervelend, zegt Spoelstra, maar soms ronduit gevaarlijk. “We hebben al kortsluiting in de lichtbakken gehad, en stukken plafond kwamen naar beneden.”

Maatregelen

Ook de medewerkers van papierwarenfabriek Jero aanschouwen de voortwoekerende achteruitgang met onthutsing. “Je stookt je arm want er komen steeds meer gaten en kieren bij”, stelt Sandro Bruti van de fabriek. “Ook hebben we bijvoorbeeld last van ongelijke vloeren. De huur gaat ieder jaar omhoog, maar je krijgt er niets voor terug. Sterker, het wordt alleen maar slechter. Er is bij mijn weten zelfs nog nooit een inspectie geweest, laat staan dat er maatregelen genomen zijn.”

De gemeente Den Haag heeft de achttien panden aan de twee straten sinds 2009 volledig in bezit. Daarvoor was zij, onder de naam Starterspanden, samen met woningcorporatie Staedion eigenaar van de gebouwen.

“Wij hebben ze nog niet zo lang geleden aangekocht met het idee om ze te gaan slopen voor de herontwikkeling van het gebied”, laat een gemeentewoordvoerster weten. “De huurders wisten dan ook dat we niet meer in de gebouwen zouden investeren. Maar door de economisch slechte tijden hebben we van de herontwikkeling afgezien. Omdat de panden nu dus ook niet meer gesloopt worden, gaan we begin 2012 het achterstallig onderhoud aanpakken.”

Bedrijfspanden Binckhorst begin 2012 opgeknapt
(RTVWest)

DEN HAAG – Bedrijfspanden op industrieterrein de Binckhorst in Den Haag die twintig of dertig jaar niet onderhouden zijn, worden begin 2012 opgeknapt. Dat heeft de eigenaar van de panden laten weten aan de gemeente. De ondernemers zijn erg blij met het nieuws. Lia de Ruiter van het Haagse dierencrematorium zegt dat de situatie ook eigenlijk niet meer werkbaar was. Er zaten zoveel gaten in het dak, dat na iedere regenbui een deel van het systeemplafond vervangen moest worden.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid J. Wijsmuller

Den Haag, 15 november 2011

Inzake: Onderhoud panden Komeetstraat en Orionstraat

Het raadslid J. Wijsmuller heeft op 24 oktober 2011 een brief met daarin 2 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Ondernemers in de Binckhorst die panden huren in de Komeetstraat en Orionstraat kampen met verwaarlozing en achterstalling onderhoud van hun bedrijfspanden, zoals lekkages en kortsluitingen. Er is wel overleg met de gemeente / DSO hierover, maar er gebeurt niets om het achterstallig onderhoud aan te pakken. Hierover heb ik onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde de volgende vragen voor het college.

Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het juist dat de gemeente direct, danwel indirect eigenaar is van de panden aan de Komeetweg en Orionstraat? Zo nee, waarom niet?

De gemeente is sinds 29 mei 2009 eigenaar van de zgn. starterspanden aan de Komeetweg en Orionstraat. De panden zijn gekocht met het voornemen om ze in een vroeg stadium mee te nemen in de herontwikkeling van Nieuw Binckhorst.

2. Is het college bereid om z.s.m. het achterstallig onderhoud waarover wordt geklaagd door de vereniging van huurders i.o. aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

Het ‘on hold’ zetten van de gebiedsontwikkeling van Nieuw Binckhorst heeft als gevolg dat de gemeentelijke panden voor langere tijd worden geëxploiteerd en er onderhoud moet worden uitgevoerd.

Op 26 oktober jl. heeft de gemeente naar aanleiding van onderhoudsklachten een brief gestuurd naar de vereniging van huurders, waarin is bericht dat het onderhoud van het complex start in het eerste kwartaal van 2012 of zoveel eerder als mogelijk is.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen