Chaos in de Grote Marktstraat

18 Okt 2011. De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeerschaos in de Grote Marktstraat.

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

Fietsersoorlog in Grote Marktstraat
De Telegraaf, 18 okt 2011

door Alexander Bakker

Fietsers zijn de gevaarlijke verkeerssituatie op de Grote Marktstraat in Den Haag helemaal beu. Nu de bouwwerkzaamheden van de Nieuwe Haagse Passage in volle gang zijn, is de doorgang smaller en is het dringen voor fietsers, scooters, auto’s, vrachtwagens en bovenal het winkelend publiek. De gemeente heeft vandaag
spoedoverleg over de ontstane verkeerschaos en hoopt dan met een oplossing te komen.

Een blik op de Grote Marktstraat zegt al voldoende: met boze blikken
ontwijken fietsers het winkelend publiek. De wandelaars lijken totaal niet
door te hebben dat ze aan het flaneren zijn over een tijdelijk fietspad.
Er staan sinds kort overigens wel continu verkeersregelaars, maar die zijn
puur aangenomen om mensen hun tweewieler niet te laten stallen voor de
Hema en Albert Heijn.

Pas echt nauw wordt de straat wanneer bedrijfsbusjes en vrachtwagens de
bouwplaats passeren: fietsers moeten dan uitwijken naar de wandelzone. En
voorlopig zijn de bouwwerkzaamheden nog niet voorbij: op dit moment worden
de voorbereidingen getroffen om het voormalige Marks & Spencer-gebouw te
slopen, begin 2012 start de echte bouw van de nieuwe winkelpassage. Naar
verwachting wordt het pand pas in 2014 geopend.

Opletten “Het is echt opletten geblazen”, zegt Rita Visser, die zich
regelmatig per tweewieler een weg baant door de versmalde winkelstraat.
“Niet zo lang geleden zag ik een oude man op zijn achterhoofd vallen,
nadat hij overhoop was gereden door een fietser. Die arme man had niet in
de gaten dat hij daar niet mocht lopen.”

Een Haagse (40) die bijna dagelijks over de Grote Markstraat fietst, loopt
of scootert, hekelt de situatie. “Het was altijd al survival of the
fittest. Maar nu is het helemaal chaos. Niemand weet meer wie voorrang op
wie heeft en men doet maar. Het is op hoop van zegen, ogen dicht en
proberen de straat heel door te komen. En het ergste is nog dat mensen zo
chagrijnig ervan worden en maar op elkaar lopen te vloeken hierdoor.”

Ook Roel maakt zich met zijn bakfiets grote zorgen. “Ik vervoer een
aggregaat en een hondenpoepstofzuiger, als deze vol zit dan heb ik een
lading van wel 320 kilo”, legt de Hagenaar uit. “Als ik een noodstop moet
maken dan knal ik zo tegen een voetganger op, met zo’n gewicht heb je nu
eenmaal een langere remweg.”

Een omleidingsroute is volgens Roel geen optie: “Dit is de hoofdader voor
fietsers, misschien kunnen ze een hek plaatsen om het winkelend publiek
van de fietsers te scheiden.”

Maatregelen Het probleem wordt volledig erkent op het stadhuis, daar zijn
ze namelijk allesbehalve tevreden over de huidige verkeerssituatie. “Wij
zijn er niet blij met de locatie zoals het er nu bij ligt”, zegt de
woordvoerster van wethouder Marjolein de Jong (binnenstad). “Het is een
rommeltje: voetgangers en fietsers zitten elkaar flink in de weg. Het
lijkt simpel op te lossen, maar we moeten met alles en iedereen rekening
houden in de straat.”

Vandaag, zo meldt de zegsvrouw, worden er maatregelen bedacht om orde op
zaken te stellen. Het heeft hoge prioriteit gekregen: “Met kerst en
sinterklaas voor de boeg begint voor de Haagse binnenstad het
hoogseizoen.”

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 8 november 2011

Inzake: Bouwwerkzaamheden Grote Marktstraat

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 5 oktober 2011 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In de Grote Marktstraat zijn de sloop- en bouwwerkzaamheden voor het bouwproject De Haagse Passage gestart. Daartoe is een stuk van de Grote Marktstraat tegenover de Bijenkorf en Hema afgezet en de straat met bijna de helft versmald om dienst te doen als bouwterrein. Dit leidt tot chaotische taferelen en opstoppingen met name op drukke dagen. Onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde leg ik de volgende vragen aan het college voor.

1. Tot wanneer zal volgens planning de afzetting met de huidige afmetingen blijven staan?

De huidige permanente afzetting wordt in de laatste week van november vervangen door een afzetting die de mogelijkheid biedt om de Grote Marktstraat tijdens drukke momenten te verbreden door middel van een flexibel hekwerk tot aan de reeds bestaande schutting. Door het openen van het hekwerk ontstaat een extra voetgangerspassage van circa 4 meter breed. De werkzaamheden met betrekking tot sloop en bouw duren tot begin 2014.

2. Waarom is dit bouwterrein in vergelijking met bijvoorbeeld het bouwterrein bij het ministerie van Defensie aan de Kalvermarkt zo ruim bemeten?

De ruimte die nu in gebruik wordt genomen is gebaseerd op het vastgestelde bouwveiligheidsbeleid. Dit betekent dat er een bouwveiligheidszone en een heizone in acht moet worden genomen. Het Ministerie van Defensie betreft een renovatie. In het geval van de Nieuwe Haagse Passage betreft het een nieuwbouwprogramma waar gesloopt wordt en hoger wordt terug gebouwd. Bij de renovatie van het Ministerie van Defensie wordt bovendien gebruik gemaakt van een bouwplaats die gelegen is op het binnenterrein. Dit is niet het geval bij het bouwplan Nieuwe Haagse Passage.

3. Is het college met mij van mening dat de fuik, ontstaan door deze versmalling, gevaarlijk is omdat er te weinig ruimte voor voetgangers en fietsers is en het onduidelijk is welk gedeelte van de weg voor wie bestemd is zo nee, waarom niet?

Door de ligging in een drukke winkelstraat dient er zeer zorgvuldig te worden omgesprongen met de veiligheid, zowel op als buiten de bouwplaats. Voor de huidige bouwplaats is na consultatie van onder anderen politie, brandweer en ondernemersvereniging Grote Marktstraat een vergunning afgegeven. De ervaringen in de eerste weken gaven aanleiding om direct extra maatregelen te treffen. Deze (tijdelijke) maatregelen zijn primair gericht op het verduidelijken van de nieuwe verkeerssituatie. Zo zijn er belijning, 2 zebrapaden, verbod op fietsparkeren en verkeersregelaars ingezet. Om de overlast voor het winkelend publiek en de fietsers in de Grote Marktstraat op de drukke tijden te beperken wordt op dit moment een meer structurele oplossing uitgewerkt. Dit houdt in dat er op donderdagavond, zaterdag en zondag een extra voetgangerspassage open wordt gesteld van circa 4 meter breed. Het ontwerp wordt getoetst op veiligheidsaspecten. Het ontwerp is inmiddels besproken met de ondernemers in de Grote Marktstraat en zij hebben positief gereageerd op deze oplossing. Met de ontwikkelaar en de bouwer is afgesproken dat uiterlijk 1 december 2011 deze voorziening gerealiseerd zal zijn. Deze partijen hebben aangegeven dat het vanwege de sloopwerkzaamheden en de planning niet mogelijk is om de flexibele schutting eerder te realiseren. Het streven is om de overlastgevende sloopwerkzaamheden voor december te hebben afgerond, zodat de overlast beperkt blijft.

4. Is het college bereid om het bouwterrein zoveel mogelijk te verkleinen en de belijning duidelijker en de situatie veiliger te maken voordat er ongelukken gebeuren? Zo nee, Waarom niet?

Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen