14 Mrt 2011. De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen ingediend bij het College
van B&W over de buitenlandse avonturen van de HTM.

 

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Het lijkt wel een stripverhaal van Kuifje, alleen is de
afloop van de buitenlandse avonturen van ons Haags vervoersbedrijf minder
heldhaftig. Ik wil weten hoeveel verlies de HTM heeft geleden met deze
buitenlandse avonturen en wat de invloed hiervan is op de bezuinigingen
waar het Haagse personeel en de reizigers de dupe van dreigen te worden.”

Winst van HTM mag niet naar buitenland
AD/Haagsche Courant, 17 Mar 2011

De winst die de Haagse vervoersmaatschappij HTM boekt, mag niet worden
geïnvesteerd in buitenlandse projecten. Dat vindt de Haagse Stadspartij.
De partij wil van het stadsbestuur weten wat de financiële risico s zijn
die door de HTM in het buitenland worden gelopen. De Stadspartij vreest
dat deze investeringen invloed hebben op de bezuinigingen waar het
Haagse personeel en de reizigers de dupe van dreigen te worden . Volgens
de Haagse Stadspartij heeft de HTM belangen in de aanleg van een
tramlijn in het Egyptische Caïro. De partij wil weten of de vervoerder
nog meer buitenlandse opdrachten heeft.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 14 maart 2011

Betreft: HTM in Egypte

Geachte voorzitter,

De HTM Consultancy-Rail heeft vanaf 2000 in veel buitenlandse projecten geparticipeerd: in Afrika en in Europa van Londen tot Belgrado, Polen, Ierland, Russische federatie, etc. In de jaarrekening 2009 van HTM is maar liefst € 13,6 mln. afgeboekt, waaronder een aantal verliesgevende projecten (aldus het college in beantwoording op vragen van dhr. De Mos d.d. 15 juni 2010) zoals buitenlandse avonturen. Op dit moment loopt er minstens nog 1 project in het buitenland: het in 2009 aan de HTM als design consultant verleende opdracht voor Heliopolis New Cairo Tram, een studie voor een tramlijn van 30 kilometer. Het ontwerp wordt in augustus 2011 afgerond en het hele project wordt in 2014 opgeleverd, zo staat althans op de Egyptische site zawya.com te lezen. Onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde leg ik het college de volgende vragen voor.

1.Heeft de HTM naast de Heliopolis New Cairo Tram op dit moment nog meer buitenlandse projecten lopen? Zo ja, welke?

2.Wat heeft de HTM aan het project Heliopolis New Cairo Tram tot nu toe uitgegeven, en is dat door de opdrachtgever betaald? Wat kost de voorfinanciering van dit project, en welke financiële risico’s worden gelopen?

3.Welke rol heeft de HTM bij de aanleg van deze Egyptische tramlijn na afronding van het ontwerp in augustus 2011?

4.Wordt dit project na de machtswisseling in Egypte gewoon gecontinueerd, uitgesteld of beëindigd? Wat heeft dit voor gevolgen voor de HTM-begroting van het moederconcern waar de dochter HTM consultancy-Rail deel van uitmaakt?

5.Acht het college deze activiteiten passen in de HTM concessie, en hoe beoordeelt het college deze buitenlandse projecten in het licht van de taak van de HTM om reizigersgevoelige bezuinigingen (zoveel mogelijk) te vermijden?

6.Kan het college aangeven welke buitenlandse activiteiten voor welke bedragen precies met de jaarrekening 2009 zijn afgeboekt?

7.Welke extra invloed heeft deze afboeking op de bezuinigingen op het voorzieningenniveau?

8.Overheidssubsidie mag alleen voor exploitatie gebruikt worden, winsten op de exploitatie moeten weer in OV geïnvesteerd worden. Met de afboeking vorig jaar is een deel van de in vorige jaren door bedrijfsvoering HTM in Haaglanden opgebouwde winst verdwenen in de buitenlandse activiteiten. Dat is in strijd met de afspraken om exploitatie tram/busnet in Haaglanden gescheiden te houden van de buitenlandse activiteiten. Kan het college dit bevestigen, en aangeven hoe de controle hierop is geregeld?

9.In genoemde beantwoording van 15 juni 2010 wordt bij het antwoord op de laatste vraag verwezen naar ‘separate afspraken tussen HTM en de gemeente Den Haag en het Stadsgewest Haaglanden.’ Kan het college deze afspraken aan de raad doen toekomen?

10.De gemeente Den Haag is zowel aandeelhouder van de HTM, als opdrachtgever via Haaglanden. Wat heeft het college gedaan om de risico’s bij buitenlandse avonturen te beteugelen, en de HTM aan te spreken op de ontstane verliezen?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller