16 Mrt 2011. Op 12 maart 2011 zond de VARA het Zembla-programma “Moord op de honingbij” uit. In het programma werd gesteld dat het gebruik van het landbouwgif Imidacloprid als bestrijdingsmiddel sterk bijdraagt aan de massale bijensterfte van de laatste jaren.

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 16 maart 2011

Geachte voorzitter,

N.a.v. een uitzending van Zembla over massale bijensterfte heb ik de volgende vragen.

1. Op 12 maart 2011 zond de VARA het Zembla-programma “Moord op de honingbij” uit. Kent het college deze uitzending?

2. In het programma werd gesteld dat het gebruik van het landbouwgif Imidacloprid als bestrijdingsmiddel sterk bijdraagt aan de massale
bijensterfte van de laatste jaren. Ook wilde bijen, hommels, mieren, kortom de hele entomofauna van de behandelde terreinen waar insecten foerageren, zouden gevoelig zijn voor dit gif. Volgens Zembla heeft Nederland van alle Europese landen de grootste bijensterfte en maken
natuurbeheerders zich grote zorgen over de gevolgen die dit heeft voor onze voedselketen. Door wetenschappers en imkers wordt landbouwgif gezien als de belangrijkste oorzaak van de sterfte, maar wegens economische belangen zou een verbod op de schadelijke middelen bij de Nederlandse overheid lastig liggen.

Kan het college aangeven in hoeverre dit gif ook wordt gebruikt door de gemeente bij het onderhoud van het groen en bij sportterreinen?

3. Kan het college aangeven of dit gif wordt gebruikt door particulieren bij het onderhoud van hun tuin of bij bijvoorbeeld golfterreinen in Den
Haag?

4. 1 theelepeltje van het middel Imidacloprid kan via het oppervlaktewater over een gebied van 150 kilometer worden verspreid. Weet het college of er
in het Groene Hart, de Bollenstreek en het Westland gebruik wordt gemaakt van dit middel en zo ja, kan het College aangeven wat de effecten zijn voor de Haagse ecologie?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller