16 Mrt 2011. De voorgenomen bouw van Eurojust in de villawijk Zorgvliet ontaardt steeds meer in een klucht. De gemeenteraad wordt steeds geïrriteerder omdat de wethouder ‘rommelig’ omgaat met de informatievoorziening aan de raad. Wethouder de Jong zegt pas recent op de hoogte te zijn van een servituut dat mogelijk de bouw verbiedt, maar volgens de Haagse Stadspartij wist de gemeente al eerder van het bestaan van het document.

 

Eurojust hangt af van historische documenten
De Posthoorn, 16 mrt 2011

Door Ivar Lingen

Eurojust: een belangrijk punt op de agenda van de gemeenteraad afgelopen
donderdag. De mogelijke vestiging van Eurojust in Zorgvliet is een heikel
punt. Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) vroeg wethouder Marjolein de
Jong (D66, Internationale Zaken) waar de documenten zijn gebleven, waar de
raad al in januari om had gevraagd. De historische documenten zouden
informatie bevatten of er wel of niet gebouwd mag worden aan de Jan Willem
Frisolaan. “De wethouder heeft heel wat opheldering te verschaffen”, zei
Wijsmuller. Ook de overige fracties in de gemeenteraad willen eerst
duidelijkheid hebben wat deze documenten betekenen. Wethouder De Jong
zegde toe de raad te zullen informeren over de inhoud.

Bijdrage Joris Wijsmuller aan raadsdebat over Eurojust op 10 maart 2011:

Ondanks dat de belangen groot zijn, lijkt dit dossier wel een klucht. En dat kun je dit
college en de wethouder aanrekenen. Een klucht, want: het servituut Zorgvliet was
hier in dit stadhuis al lang bekend, ‘de tekst van het servituut is desgevraagd door
het wijkoverleg Zorgvliet beschikbaar gesteld’, zo staat vermeld in een
vertrouwelijke brief van 16 april 2009 bij het raadsvoorstel ‘nota van
uitgangspunten Internationale Zone’. Dus zeker twee jaar was de tekst van dit
document al bekend, maar desondanks beweerde de wethouder tijdens de commissie in januari jl. dat zij het servituut niet kende, dat de gemeente het niet had, en als het zou bestaan zij het heel graag zou willen hebben. Voor een volle zaal buurtbewoners bij een informatieavond stelde de stedenbouwkundige namens de
wethouder: voor zover wij weten bestaat het servituut niet! En bij de commissie
Ruimte een paar weken geleden zei wethouder opnieuw dat ze het niet kende, niet had maar het wel graag wilde hebben, doodleuk, zoals alleen mevrouw de Jong dat kan.
Blijkbaar worden de eigen stukken niet gelezen en is er de afgelopen twee jaar – tot
afgelopen dinsdag – niet eens gezocht naar dit toch zeer relevante document. Want
als je plannen maakt voor een locatie waarmee grote belangen zijn gemoeid, dan wil
je toch minstens weten of er voor die locatie beperkingen van kracht zijn, zou je
denken. Maar nee hoor, zo wordt er door de verantwoordelijke wethouder kennelijk
niet gedacht. Pas toen afgelopen dinsdagochtend een artikel in de Telegraaf
verscheen over het servituut, met daarin de boodschap dat ‘de positie van de
wethouder wankelt’, ja toen ging men wel ineens wel hard zoeken. Er ontstond zelfs
een run op het gemeentearchief, zo lazen we uitgebreid in het AD, en o wonder,
binnen een dag was het servituut in eigen huis gevonden! Dit is op z’n minst toch
wel ongelooflijk onnozel, voorzitter, en dan druk ik me nog eufemistisch uit. Door
dit geklungel heeft u kostbare tijd verloren voor een plan dat al in 2015 klaar moet
zijn….

Maar goed, het servituut is nu eindelijk boven tafel. We hebben inmiddels allemaal
kunnen lezen welke beperkingen er gelden voor de locatie in Zorgvliet. Toch
bespreken we nu een raadsvoorstel voor aanwijzing van de Wet voorkeursrecht gemeente voor een locatie waarvan we dus weten dat er dusdanige beperkingen gelden dat het beoogde plan voor Eurojust daar echt niet kan. De vraag is nu dan ook aan de orde: wat voor zin heeft het om de Wvg aan te wijzen voor een locatie waarvan wij weten dat er cruciale beperkingen gelden? Waarom zouden wij dat nog willen aankopen? En waarom kopen wij eigenlijk grond aan voor het Rijk? Staat er dan niet in het bidboek dat het rijk als gastheer al overeenkomsten met de eigenaren van de verschillende mogelijke locaties heeft?

Er valt dit college en de wethouder nog meer aan te rekenen, zoals het doen van
beweringen over een andere locatie die helemaal niet waar blijken te zijn. En bij de
laatste commissie van 23 februari jl kwam het negeren van een motie van de raad over hoogbouw bij groen en beschermd stadsgezicht pijnlijk aan het licht. Twee weken later heeft de wethouder nog steeds geen opheldering hierover gegeven. Als het college zich aan deze motie had gehouden, dan had de raad al in een vroeg stadium op andere locaties kunnen aansturen, en hadden wij nu geen raadsvoorstel Wvg Jan Willem Frisolaan. Waarom zou de raad instemmen met een voorstel wat voorvloeit uit het
negeren van de raad? Legt u dat als mede-indiener van die motie hier eens uit? Hier
wreekt zich trouwens dat de wethouder goedgelovig op de trein van haar voorganger is gestapt; de trein van Marjolein de Jong staat nog altijd bij het station te wachten.

De wethouder heeft dus heel wat opheldering te verschaffen. Maar voorzitter, ik ben
er nu niet op uit om een wethouder af te rekenen op haar fouten. Zij is ons die
opheldering verschuldigd om te kunnen beoordelen of het voorstel voor deze locatie
wel voldoet en noodzakelijk is. Wij moeten dat beoordelen in de wetenshap dat de
bewoners heel veel weerstand hebben tegen Eurojust op deze locatie, en ook dat wij
als de raad de grootst mogelijke moeite hebben met deze locatie, de Johan Willem
Frisolaan in Zorgvliet. En daarom, voorzitter, biedt het Servituut Zorgvliet ons een
nieuwe kans. Een kans om een in overleg met Rijk en Eurojust te bekijken of er een
betere, haalbare en sneller te realiseren locatie is waarvoor wel een breed gedragen
draagvlak is. Want breed draagvlak lijkt mij essentieel voor dit soort plannen. En
draagvlak is toch ook niet onbelangrijk voor een wethouder van D66-huize, zou je
denken.

Voorzitter, een wethouder kan wat mij betreft fouten maken als ze maar niet probeert
om die fouten halsstarrig goed te praten, en mits er blijk van wordt gegeven dat er
uit fouten lessen worden getrokken. Lessen waarmee niet alleen de wethouder, maar
waar wij allen, de bewoners en de stad, mee gediend zijn. Wanneer die veerkracht
wordt getoond, dan kan je vertrouwen hebben in een wethouder na gemaakte fouten. Het feit dat het servituut nu boven tafel is gekomen, biedt een mooie kans om die fouten te herstellen. Ik dien daarom de motie Time-out locatie Eurojust in, en dat doe ik mede namens de fracties van SP, GroenLinks, PPS en de PvdD. Met de motie verzoeken wij het college om in overleg met Rijk en Eurojust alle mogelijke locaties in de
Internationale Zone opnieuw te bezien, en de raad bij de volgende stap nadrukkelijk
te betrekken. Ik ben erg benieuwd hoe het college en de collegefracties hiermee
omgaan. Want als u onverhoopt toch kiest voor een ramkoers, dan maakt u van een
mooie kans een lelijke voetklem, en heeft u een serieus probleem.

Onduidelijkheid over servituut voor Eurojust
Bron: RTVWest

DEN HAAG – Het is nog onduidelijk of het bestaan van een servituut uit
1912 de nieuwbouw van Eurojust in Den Haag kan tegenhouden.

Wethouder De Jong zei donderdagavond tijdens de vergadering van de Haagse
gemeenteraad dat het historische document momenteel door juristen
onderzocht wordt. In dit document staat volgens omwonenden dat op de
locatie waar Eurojust gepland is aan de Jan Willem Frisolaan, alleen
villa’s gebouwd mogen worden. Een gebouw van 50 meter zou daar niet mogen.

De gemeenteraad was geïrriteerd omdat de wethouder ‘rommelig’ om zou gaan
met de informatievoorziening aan de raad. De Jong zegt pas recent op de
hoogte te zijn van het servituut maar volgens de Haagse Stadspartij wist
de gemeente al eerder van het bestaan van het document.

Half maart praat de gemeenteraad verder over de locatie voor Eurojust. Dan
moet meer bekend zijn over de gevolgen van het honderd jaar oude
servituut.

Eurojust-akte aangetroffen
(De Telegraaf, 9 mrt 2011)

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG, woensdag

Na lang zoeken heeft de Haagse wethouder Marjolein de Jong gistermiddag
het zogenoemde servituut onder het stof vandaan getoverd dat mogelijk de
bouwplannen van Eurojust kan dwarsbomen.

Het oude document, waar tegenstanders van de kantoorkolos van de
EU-instantie hun bezwaren deels op baseren, bleek zich in het Haags
Gemeentearchief te bevinden.

Volgens een woordvoerster heeft de wethouder niet eerder kennisgenomen van
de inhoud van het historische geschrift en is niet duidelijk hoe het komt
dat het zich zo moeilijk liet vinden. ?Verschrikkelijk stom. Wij zijn er
ook niet blij mee dat we het niet eerder hebben gezien. Op het kadaster
lag het niet.?

Welke consequenties het servituut kan hebben wist de zegsvrouw nog niet.

Stormloop op oude akte
(AD/Haagsche Courant, 9 mrt 2011)

den haag Het liep gisteren storm bij het gemeentearchief. Bezoekers
speurden er naar een notariële akte uit 1912 die de komst van het Europese
Instituut Eurojust kan tegenhouden.

Half Den Haag is vandaag langs geweest, vertelt een medewerker van het
Haags Gemeentearchief halverwege de middag. Hij lacht: Gelukkig zijn we
vanmorgen al gewaarschuwd dat het in de studiezaal wel eens heel druk zou
kunnen worden.

De plotselinge toeloop dankt het gemeentearchief aan de bewoners van het
villawijkje Zorgvliet. Zij verzetten zich met hand en tand tegen de komst
van het EU-agentschap Eurojust dat aan de Jan Willem Frisolaan een nieuw
gebouw met een hoogte van vijftig meter en met een lengte van honderd
meter wil gaan neerzetten.

Tegen de massaliteit van het plan brengen de bewoners niet alleen
argumenten in, maar ook papieren, zo maakte het wijkoverleg Zorgvliet
maandag bekend. Om preciezer te zijn: de bewoners beschikken over kopieën
van een notariële akte uit 1912 die het lommerrijke wijkje tot op de dag
van vandaag moet beschermen tegen al te hardhandige ingrepen.

De eigenaar heeft de grond in Zorgvliet onder strenge voorwaarden verkocht
aan de gemeente, vertelt voorzitter Robbert Coops. Via een zogenoemd
servituut hebben ze onder meer eisen gesteld aan het maximale bouwvolume
in de toekomst.

En die afspraken zijn nog altijd rechtsgeldig, benadrukt hij. In 1994
wilde Savelberg hier een restaurant beginnen. De rechter heeft dat
verboden. Met als doorslaggevend argument de overeenkomst uit 1912.

Nu Eurojust, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt,
in de wijk een enorm gebouw mag neerzetten, wordt ook het oude servituut
weer van stal gehaald. Tot schrik van de gemeente die de originele akte
tot nu toe niet in het gemeentearchief kon terugvinden.

We keren de boel binnenstebuiten, vertelt een woordvoerder deze
dinsdagochtend. Met succes, want de akte komt nu wel boven water. Sterker,
de vele bezoekers die deze dag nog in het archief naar het document op
zoek willen, krijgen hulp.

Zo ligt er halverwege de middag in een kelder van het gemeentearchief een
boek klaar over de geschiedenis van de Haagse villawijk Zorgvliet. Als
vanzelf valt dit werk open op die pagina s die over de bijzondere akte
gaan. Schrijver Kees Stal verwijst op die pagina s naar documenten uit het
volkshuisvestingsarchief. En inderdaad, in een lijvige dossiermap bevindt
zich een uittreksel dat bij notaris L. Eikendal ondertekend is. Het gaat
onder meer in op het beperken van bijgebouwen in Zorgvliet. Ook wordt
gemeld dat de gevel er niet breder mag zijn dan dertig meter.

We werken er nu hard aan om de tekst bij de raadscommissie te krijgen,
zegt de gemeentewoordvoerder s middags. En er zal goed gestudeerd moeten
worden op de consequenties van dit document voor Eurojust.

Bouw Eurojust onzeker door vondst servituut: villabewoners: ”Historisch
document verbiedt kantoorkolos”

(Telegraaf, 8 mrt 2011)

Een 100 jaar oud document dwarsboomt de nieuwbouw van een wolkenkrabber voor het EU-agentschap Eurojust. Tot die conclusie komen de betrokken omwonenden. De Stichting Wijkoverleg Zorgvliet heeft een juridisch document uit 1912 weten op te diepen. Volgens het bestuur staat hierin klip-en-klaar dat er in de lommerrijke Haagse wijk niets anders dan villa’s mag worden gebouwd. „Het document stelt eisen aan de bebouwing van de wijk, zoals het maximaal toegestane bouwvolume”, legt Robbert Coops uit, de voorzitter van het wijkoverleg. „De akte beoogt Zorgvliet te beschermen tegen pogingen het karakter van het villapark aan te tasten.” Wethouder Marjolein de Jong (D66) wil Eurojust huisvesten aan de Jan Willem Frisolaan, op het randje van Zorgvliet vliet. Op die plek staan nu nog twee villa’s en een school. Door de vondst van het servituut hebben de villabewoners een troef in handen gekregen. In het document staat omschreven dat zij een beroep op het historische document kunnen doen. Zij kunnen een veto uitspreken tegen de nieuwbouw. Volgens Stichting Wijkoverleg Zorgvliet is er al eerder succesvol beroep gedaan op de notariële akte. Coops: „Topkok Henk Savelberg probeerde in 1994 een sterrenrestaurant in een van de villa’s in Zorgvliet te openen, maar de rechter liet dit op grond van het servituut niet toe.” De gemeente heeft volgens de bewoners – ondanks meerdere verzoeken – geen enkele moeite gedaan om het servituut uit de archieven op te diepen. Ze verdenken de ambtenaren ervan het belangrijke document onder de pet te willen houden. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is furieus en wil het naadje van de kous weten. „Wethouder Marjolein de Jong is nota bene op bezoek geweest bij de 82-jarige Adorée Colijn. Haar villa zou moeten wijken voor Eurojust. De wethouder heeft mevrouw Colijn niet verteld over het servituut. Ze is bewust stom gehouden. Ik heb daar geen goed woord voor over.” Volgens Wijsmuller staat de positie van wethouder De Jong nu ter discussie. „Ze heeft de raad meerdere malen verkeerd geïnformeerd. Zo heeft ze het bestaan van de akte nooit gemeld en heeft ze een motie aan haar laars gelapt. Hierin stond dat de raad op de hoogte zou worden gesteld als er in de Internationale Zone, waar Zorgvliet gedeeltelijk toe behoort, een gebouw zou komen van meer dan 25 meter. Eurojust wordt liefst 50 meter. Dat heeft ze nooit verteld.” Volgens Wijsmuller is de geloofwaardigheid van De Jong in het geding. Hij overweegt om donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie van wantrouwen in te dienen.

Wethouder in problemen door Eurojust
(AD/Haagsche Courant, 24 feb 2011)

DEN HAAG Tot groot ongenoegen van een flink deel van de Haagse
gemeenteraad houdt wethouder Marjolein de Jong (D66, Internationale Zone)
vast aan de keuze voor de huisvesting van Eurojust aan de Jan Willem
Frisolaan.

De wethouder plaatste de bewoners en de raadsleden voor een voldongen feit
door duidelijk te maken dat er wat haar betreft niet meer getornd kan
worden aan de locatiekeuze voor nieuwbouw van Eurojust. Diverse partijen
hamerden er gisteravond tijdens een commissievergadering op dat het toch
merkwaardig is om een nieuw kantoorpand uit de grond te stampen, terwijl
er in de buurt tal van andere kantoorgebouwen leegstaan. De wethouder
houdt echter vol dat die gebouwen niet geschikt zijn voor Eurojust, die
bepaalde wensen heeft voor het nieuwe gebouw.

Volgens raadslid Vianen heeft de wethouder de raad verkeerd geïnformeerd
over de eisen van Eurojust. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij
hield de wethouder voor dat het college van b en w met het plan voor
nieuwbouw een door de raad aangenomen motie aan de laars lapt. Die motie
verplicht het college om de raad in een vroeg stadium te informeren als er
bouwplannen zijn in de buurt van groengebieden en beschermd stadsgezicht,
als die gebouwen hoger zijn dan 25 meter. Volgens Wijsmuller is dat bij
Eurojust het geval, want daar wordt gesproken over een bouwhoogte van 50
meter. De wethouder is door de raad teruggestuurd met de opdracht om in
een brief uit te leggen hoe de plannen rond Eurojust zich verhouden tot
die breed aangenomen motie.

Omwonenden nieuwbouw Eurojust naar rechter
(TV West, 24 feb 2011)

DEN HAAG – Het Haagse wijkoverleg Zorgvliet en omwonenden van de Jan
Willem Frisolaan zijn woedend over de bouw van een nieuw pand voor
Eurojust. Ze gaan juridische stappen ondernemen om de nieuwbouw tegen te
gaan. Dat zei de voorzitter van het wijkoverleg woensdagavond tijdens een
raadscommissievergadering. De bewoners vinden het pand van de Europese
organisatie met 50 meter te hoog en te massaal. Ook zou de omgeving er
niet geschikt voor zijn. Maar volgens wethouder De Jong is de locatie de
juiste keuze omdat het aan alle eisen van het Rijk en Eurojust voldoet.

Uitleg
Ook de partijen uit de raadscommissie waren zeer kritisch.
Oppositiepartijen Groenlinks, SP, PVV en de Haagse Stadspartij betwijfelen
of ze vroeg genoeg zijn geïnformeerd over het bouwproject. En ook de
collegepartijen willen duidelijkheid over de vraag of De Jong een
aangenomen motie heeft uitgevoerd. Hierin staat dat de raad in een
vroegtijdig stadium geïnformeerd moet worden bij projecten met een
bouwhoogte van 25 meter of meer en projecten in en aan de randen van
beschermde stadsgezichten. Wethouder De Jong moet hierover schriftelijk
uitleg geven.

Voldongen feit
Bovendien wilden de collegepartijen VVD en PvdA weten of de locatiekeuze
een voldongen feit is of dat er nog alternatieven mogelijk zijn. Hierop
antwoordde De Jong dat ‘Brussel zijn handtekening nog moet zetten’ waarna
de locatie pas definitief is. Maar ze benadrukte dat de Jan Willem
Frisolaan de enige plek is waar ‘alles kan’.

Villawijk wil plantsoentje, geen kantoor van Eurojust
(NRC Handelsblad, 23 feb 2011)

SAMENVATTING

Waar winden stedelingen zich over op? In Den Haag loopt een keurige wijk
te hoop tegen de komst van Eurojust. ,,We zullen zien wie het sterkst is.”

VOLLEDIGE TEKST:

De gemeente is nog niet klaar met de bewoners van de keurige Haagse wijk
Zorgvliet. Over vier jaar zou daar een kolossaal kantoorgebouw moeten zijn
voltooid voor Eurojust. Het is, zegt een projectleider, ,,een
rechtvaardige zaak”. Maar de inwoners van de wijk denken daar anders over.

Tijdens een drukke informatiebijeenkomst staat een heer op en spreekt een
projectleider toe. ,,Had u deze avond vijf jaar geleden maar belegd”, zegt
hij. ,,Dan hadden we erover kunnen discussiëren. Nu duwt u ons dit plan
door de strot. U krijgt alle tegenwerking. We zullen zien wie het sterkst
is.”

Burgemeester en wethouders hebben een voorstel naar de gemeenteraad
gestuurd om in te stemmen met nieuwbouw voor Eurojust, een agentschap voor
justitiële samenwerking van de Europese Unie. Er werken vijfhonderd
mensen. Eurojust zit nu ook al in Den Haag, in de wijk Binckhorst, maar
popelt om te kunnen verhuizen naar een passender en veiliger locatie. In
de zogenoemde internationale zone van Den Haag, bij het Vredespaleis en
het Strafhof, en vooral heel dicht in de buurt van de Europese
politiedienst Europol.

Vele locaties zijn onderzocht. Deze aan de Jan Willem Frisolaan was de
beste, legt de gemeentelijke stedenbouwkundige Enno Ebels de zaal uit.
Hier, op de plaats waar nu nog een schoolgebouw en twee villa’s staan, kan
een nieuw gebouw verrijzen, maximaal vijftig meter hoog, rondom voorzien
van een veiligheidszone van dertig meter, wat op veel andere locaties niet
lukt. ,,Ik heb die eis van dertig meter niet verzonnen”, zegt Ebels. ,,Het
is wat internationale instellingen sinds een paar jaar vragen in de strijd
tegen terrorisme.” Waarom zo’n zone van dertig meter ontbreekt bij het
spiksplinternieuwe gebouw van Europol, aan de overkant van de weg? Omdat
enkele jaren geleden die eisen nog niet bestonden. Helaas, bevestigt
projectdirecteur Paul Verhaar van het ministerie van Veiligheid en
Justitie die de onderhandelingen met Eurojust heeft gevoerd. Verhaar:
,,Door het ontbreken van deze zone hebben we bij Europol enorm moeten
compenseren. Het is een vesting geworden, met zeer dikke muren en zeer dik
glas. We willen niet zo’n tweede gebouw.”

De bewoners van Zorgvliet zien het niet zitten. Vraag: ,,Klopt het dat het
enige plantsoentje in onze buurt verdwijnt?” Antwoord: ,,Ja, dat wordt
ingepikt. Het wordt de tuinstrook van Eurojust.” Vraag: ,,Hoe is Eurojust
te bereiken? Gaat dat allemaal via ons leuke wijkje zodat wij straks in de
file staan om thuis te komen?” Antwoord: ,,Dat is een punt van nadere
uitwerking. Maar de kans is groot dat auto’s gebruikmaken van de buurt.”
Vraag: ,,Zijn er voldoende parkeerplaatsen?” Zeker, antwoordt
projectleider Verhaar, de plannen voldoen aan de norm, er komen 285
parkeerplaatsen op het terrein. Of dat genoeg is? Een vrouw staat op en
meldt dat het ,,een absolute fabel” is om te denken dat slechts de helft
van de werknemers met de auto komt. ,,Als het regent, neemt mevrouw
Eurojust de auto, want ze wil verzorgd achter haar bureau zitten.” En al
die beveiligingscamera’s. ,,Hebben wij daar last van?” Verhaar: ,,De
camera’s dienen om het pand te beveiligen. Ze zijn niet bedoeld om
omwonenden in de gaten te houden.”

Vanavond komt het plan aan de orde in de Haagse gemeenteraad. De SP en de
PVV zijn de felste tegenstanders. Het Wijkoverleg Zorgvliet hoopt dat ook
andere raadsleden zich tegen het plan keren. Er staan veel kantoorgebouwen
leeg, vertelt voorzitter Robbert Coops. Er hebben zich bij hem
projectontwikkelaars gemeld met voorstellen. Coops: ,,Er zijn drie
locaties onderzocht waarvan er twee duidelijk niet aantrekkelijk zijn. Men
heeft Eurojust de keuze geboden tussen twee gebruikte auto’s en één nieuw
te kopen auto. Dan is de keuze niet moeilijk. Maar waarom komt er
bijvoorbeeld niet alsnog een onderzoek naar vestiging in het gebouw van
het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de Plesmanweg? Dat
komt ooit leeg te staan.” Als de plannen doorgaan, ontstaat
,,onvermijdelijk” een juridisch en politiek conflict, schreef Coops
onlangs aan de gemeenteraad, door de strijdigheid met het bestemmingsplan,
en de aanwezigheid van een beschermd stadsgezicht en talloze
rijksmonumenten in de buurt, onder meer Park Zorgvliet.

Nee, de bewoners zijn teleurgesteld. ,,Beschouwt u ons eigenlijk wel als
een partij in deze zaak?” vraagt een man. Wethouder Marjolein de Jong
(D66): ,,Natuurlijk bent u partij. Anders zat u hier niet. We zijn hier
niet in stiekeme achterkamertjes mee gestart. Er is uitgebreid over deze
plannen gesproken in de gemeenteraad. De plaatjes hebben in de krant
gestaan.” De zaal bromt. Voorzitter Coops vat de avond samen. ,,Uw
gebrekkige antwoorden wekken weinig vertrouwen. Een krantje en een
inloopavond noem ik geen democratie. Daar kom je niet mee weg. U
onderschat ons.”