Haagse Stadspartij na 1 jaar en 2 zetels

12 Mrt 2011. Sinds de verkiezingen van 3 maart 2010 heeft de Haagse Stadspartij twee raadszetels. Wat heeft de fractie uitgevoerd het afgelopen jaar?

 

Precies een jaar geleden werden we wakker na succesvolle verkiezingen. De
verandering van luis in de pels naar serieus alternatief betaalde zich, ondanks de
opkomst van PVV en bijbehorende polarisatie, uit in een tweede zetel. En een jaar
later kan je zeggen dat de Haagse Stadspartij succesvoller is dan ooit.
Variërend van moties (zoals Den Haag Dartstad of geen aantasting van het
Zuiderstrand) tot amendementen met geld (zoals voor cultuur of voor realisatie van
de natuurspeeltuin in de Schenkstrook). En ook zonder papieren voorstellen krijgen
wij programmapunten gerealiseerd (van het stoppen van de levende kerststal tot het
starten met onafhankelijke leden in de adviescommissie bezwaarschriften). En we
maken naam als reddingsbrigade, met onder meer het redden van Andy’s baan, van
broedplaatsen en van monumentale kastanjes, soms ook geholpen door de crisis zoals bij het tegenhouden van het M-gebouw of het openhouden van de Derde Haven. Bijgevoegd een overzicht van onze prestaties, met o.a. moties en amendementen. Daarmee weet de Haagse Stadspartij zich ondanks de toegenomen concurrentie in de oppositie (met nu ook PVV, GroenLinks en Partij voor de Dieren) zich met gemak te profileren, ook in de pers.

Er is nog een hoop te doen, en wij gaan vrolijk door!

Schriftelijke vragen, Moties en Amendementen

– SV Austin, Texas (22 maart 2010)
– Motie voorwaarden cultuurbezuinigingen (1 juli 2010)
– SV stoppen subsidie Kosmopolis (29 juli 2010)
– SV uitgeprocedeerde asielzoekers en kinderen (30 juli 2010)
– SV wanbetalers zorgpremie (16 september 2010)
– SV gekochte prijzen (20 september 2010)
– SV monument slachtoffers seksueel geweld (21 september 2010)
– Initiatiefvoorstel Kinderrechten (november 2010)
– SV welzijnsbeleid Leidschenveen (15 november 2010)
– Amendement Structurele subsidie YMCA Scheveningen (2 december 2010)
– Amendement in stand houden Ouderenfonds (16 december 2010)
– SV Leerlingenvervoer (17 februari 2011)
– SV kap bomen Nieuwe Kerk Tuin (2 maart 2010)
– SV Austin, Texas (22 maart 2010)
– SV braak Blauwe Aanslag (8 april 2010)
– Amendement korting salarissen wethouder (27 mei 2010)
– SV vertrek hoofd Stedenbouw (3 juni 2010)
– Motie geen korting op armoedebeleid (3 juni 2010)
– Motie Geen aantasting Zuiderstrand (3 juni 2010)
– Motie zeggenschap Stadsverwarming (3 juni 2010)
– Motie geen hoogbouw op Scheveningen (3 juni 2010)
– Motie geld korting OZB-sport naar brede buurt sport (3 juni 2010)
– Motie afschaffing hondenbelasting (3 juni 2010)
– Motie geen gedwongen ontslag bij ID-banen (3 juni 2010)
– Motie gemeente als goede werkgever (3 juni 2010)
– Motie geen OZB-verlaging maar armoedebeleid (3 juni 2010)
– Motie geen korting ouderenzorg en arbeidsgehandicaten (3 juni 2010)
– Motie sociaal op het zand (3 juni 2010)
– SV Staedion wil golfen in Kerkehout (17 juni 2010)
– SV Snoop Dogg (17 juni 2010)
– SV wegsturen demonstranten (23 juni 2010)
– SV anti kraakwet (24 juni 2010)
– Motie vrije plakplaatsen (1 juli 2010)
– Amendement meer vrouwen bij Institute for Global Justice (1 juli 2010)
– SV Haagse pandbrigade (8 juli 2010)
– SV politiespotters (28 juli 2010)
– SV stoppen subsidie Kosmopolis (29 juli 2010)
– SV overlast Haagse Zwaan in Bezuidenhout West (18 augustus 2010)
– SV Polenhotel Lozerlaan (26 augustus 2010)
– SV Dubai-snoepreis Norder (27 augustus 2010)
– Motie aanscherping gedragscode bij dienstreizen (17 september 2010)
– Initiatiefvoorstel Tegenbegroting Samen Weerbaar (29 september 2010)
– SV Kap bomen Nieuwe Kerk Tuin vervolg (30 september 2010)
– Motie onbewaakte fietsenstallingen KJ-plein (14 oktober 2010)
– Amendement toevoeging Grote Projecten (14 oktober 2010)
– Motie realisatie burgerinitiatief Groot Hertoginnelaan (14 oktober 2010)
– SV slechte P&R-terreinen (14 oktober 2010)
– Motie kamerbewoning in Laakkwartier (14 oktober 2010)
– SV kerstdorp Lange Voorhout (27 oktober 2010)
– Amendement tegenbegroting (28 oktober 2010)
– Amendement minder bezuinigen Armoedebeleid (28 oktober 2010)
– Amendement Grote Projetengeld voor Ouderenfonds (28 oktober 2010)
– Amendement OZBgeld voor Ouderenfonds (28 oktober 2010)
– Amendement geld voor Sociale Woningbouw (28 oktober 2010)
– Amendement geld voor Duurzame Woningverbetering (28 oktober 2010)
– Amendement geld voor Energiebewustzijn (28 oktober 2010)
– Amendement geld voor Kosmopolis (28 oktober 2010)
– Amendement geld voor Taallessen in Wijken (28 oktober 2010)
– Amendement minder bezuinigen op Kinderopvang (28 oktober 2010)
– Amendement minder bezuinigen op Cultuur (28 oktober 2010)
– Amendement meer geld voor Dierenwelzijn (28 oktober 2010)
– Amendement afschaffen Hondenbelasting (28 oktober 2010)
– Motie afschaffen Levende Kerststal (28 oktober 2010)
– Motie afschaffenkosten Dierenambulance (28 oktober 2010)
– Motie fonds voor Internationale Solidariteit (28 oktober 2010)
– Motie Camping op Norfolkterrein (28 oktober 2010)
– Motie tegengaan monopoly Albert Heijn (28 oktober 2010)
– Motie voorkomen braakliggende grond (28 oktober 2010)
– Motie alcoholgebruikersruimte (28 oktober 2010)
– Motie Haagse programmering Stadsomroep (28 oktober 2010)
– Motie Leegstandsbestrijding (28 oktober 2010)
– Motie evaluatie Structuurvisie (28 oktober 2010)
– Motie minder bezuiniging Welzijn en Cultuur (28 oktober 2010)
– SV Maliveld en Haagse Bos in uitverkoop (29 oktober 2010)
– SV Politieoptreden Buitenom (7 november 2010)
– SV welzijnsbeleid Leidschenveen (15 november 2010)
– SV stagnatie Stationsbuurt (29 november 2010)
– SV kapvergunning Internationaal Strafhof (19 november 2010)
– Motie verordening kamerbemiddelingbureaus (2 december 2010)
– SV Hennepgeurkaart (2 december 2010)
– Amendement Structurele subsidie YMCA Scheveningen (2 december 2010)
– SV budget buitenhaven (8 december 2010)
– SV Polenhotel Lozerlaan vervolg (14 december 2010)
– SV levende kerststal (21 december 2010)
– SV Kap bomen Nieuwe Kerk tuin 2e vervolg (21 december 2010)
– Motie marketingeld sport naar sportstimulering (20 januari 2011)
– SV Culturele kaalslag (20 januari 2011)
– Motie Omgevingsvergunningen beter publiceren (20 januari 2010)
– Motie Den Haag Dartstad (20 januari 2011)
– SV Studentendemo (25 januari 2011)
– SV Austin, Texas vervolg (21 februari 2011)

Gerealiseerde programmapunten:

• Geen aantasting Zuiderstrand
• E-petities/burgerinitiatieven digitaal
• Preventief fouilleren Holland Spoor gestopt
• Levende kerststal gestopt
• Derde Haven blijft open
• M-gebouw gestopt
• Gratis fietsenstallingen op KJ-plein en Zebraklok terug
• Kastanjes Koninginnegracht gered
• Speeltuinbeheerder Andy in Schilderswijk behouden
• Snijden in DSO
• Bomen Nieuwe Kerk tuin behouden
• Correctie cultuursubsidie (2 x 75.000,- euro) voor Kosmopolis
• Realisatie natuurspeeltuin Schenkstrook (350.000,- euro)
• Taallessen in de wijk (90.000,- euro)
• Continuering Haagse programmering Stadsomroep
• Meer vrije plakplaatsen
• Behoud Regentenkamer (in kerk NoordWest Buitensingel)
• Behoud Quartair (Toussaintkade)
• Realisatie burgerinitiatief Herinrichting Groot Hertoginnelaan
• Zeggenschap over stadsverwarming bij evt. verkoop Eneco-aandelen
• Darts als speerpuntsport
• Onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften
• Chalet Ockenburgh mag blijven
• Omgevingsvergunningen beter publiceren
• Jumbo tot de orde geroepen

Onderwerpen met belangrijke rol in het debat:

• Eurojust
• Demonstratiebeleid
• Bezuinigingen OV/aanschaf trammaterieel
• Gebrekkige verkeerstellingen
• Stoppen subsidie Precura
• Leerlingenvervoer
• Leegstandsbestrijding
• Binckhorst

In De Volkskrant van 12 Maart 2011 vergelijkt journalist John Wanders de prestaties van de PVV met die van de Haagse Stadspartij:

“Het Griffie-overzicht van aangenomen PVV-moties en -amendementen leert dat bijna alle wijzigingsvoorstellen die de Haagse PVV-fractie indiende, zijn verworpen. Van de bijna zeventig moties werd er slechts een aanvaard.

Een statistische vergelijking met de vier maal zo kleine oppositiepartij HSP (Haagse
Stadspartij, 2 zetels) maakt de concrete prestaties van de PVV Den Haag in haar
eerste jaar op het oog nog twijfelachtiger. Van de 29 door de HSP ingediende moties
in het eerste jaar van de nieuwe gemeenteraad werden er zeven aanvaard. De veel
kleinere HSP loopt dus op 1 op 4, de PVV op 1 op 70.”