HSP en PvdD: “Bijenpopulatie moet groeien”

De Haagse Stadspartij heeft samen met de Partij voor de Dieren het initiatiefvoorstel ‘Den Haag Bij voorbeeld’ aan de burgemeester aangeboden.

Den Haag BIJ voorbeeld

Met dit voorstel hopen de twee partijen dat Den Haag een bij-vriendelijke stad wordt zodat de bijenpopulatie in de stad kan groeien. Aanleiding voor het voorstel is de zorgwekkende bijensterfte van de laatste jaren die vooral in West-Nederland plaatsvindt.

Voorgesteld wordt:

a. Het actief bijdragen om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren door ecologisch groenbeheer;
b. Onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit te voeren en te stimuleren;
c. Te stoppen met het gebruik van pesticiden bij gemeentelijk groenbeheer;
d. In stadsparken, groengebieden en op (openbare) gebouwen in samenwerking met imkers bijenhotels en/of bijennestkasten te plaatsen;
e. Het stimuleren van drachtplanten en bloemensoorten in de stedelijke omgeving;

f. Mee te werken aan het uitdragen van bijvriendelijk handelen;
g. Het convenant “bijbescherming” van de natuurorganisaties te ondertekenen;
h. Het Rijk op te roepen het gebruik van neonicotinoides te verbieden.

Het voorstel is door de twee partijen met bloemenzaad van Fleur de Bij aangeboden waarmee iedereen direct al in het groen aan de slag kan. En voor diegene die meer van bouwen houdt: een handleiding om een eigen bijenhotel te bouwen!

In actie voor Haagse bij
(De Telegraaf, 20 Mar 2012)

Van onze Haagse redactie DEN HAAG, dinsdag

De Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren roepen alle Hagenaars op om hun
tuin zo bijvriendelijk mogelijk in te richten. Dit om de landelijke sterftecijfers
onder deze insecten een halt toe te roepen.
Met een speciaal zakje zaad tussen de wekelijkse raadsstukken proberen de twee
fracties ook onder Haagse politici de noodkreet over te laten komen. In het voorstel
wordt de gemeente niet alleen gevraagd te stoppen met het gebruik van pesticiden,
maar ook om zaden te verspreiden onder bewoners voor bijvriendelijke beplanting in
de tuinen. Ook zouden er bijenhotels in de hele stad moeten komen, bepleiten de twee
partijen.

Reacties:

1. Op 2012-03-24 11:42:22 schreef bas goudswaard:

Een heel goed initiatief vooral ook omdat de bij al heel kleinschalig, grote voordelen hiervan heeft!
Denk aan het bloemenzaad van Fleur de Bij, is trouwens ook een heel leuk boekje van te koop.
Vooral ook het zelf te plaatsen bijenhotel is natuurlijk een fantastisch plan om samen met de kinderen uit te voeren.