ADO

Beerput ADO moet open

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller zet uiteen waarom het zoveelste voorstel om geld in ADO te investerenen absoluut niet door de beugel kan. De gemeente heeft inmiddels in 12 jaar tijd 79 miljoen euro in het commerciële voetbalbedrijf gepompt. Tijdens de raadsvergadering van 15 maart draaiden de coalitiepartijen op onnavolgbare wijze om de hete brij heen.

 

Sjakie en de betrouwbare overheid
(Den Haag Centraal, 15 maart 2012)

De ADO-top heeft een klopjacht op Sjakie van de Hoek geopend. Sjakie staat symbool voor de serieuze vraagtekens die worden gezet bij de handelswijze en integriteit van de bestuurders van ADO, die op hun beurt deze kritiek met powerplay proberen te onderdrukken. Ondertussen staat de gemeenteraad op het punt om het zoveelste besluit te nemen over financiële ondersteuning van het Haagse voetbalbedrijf. Een goed moment om ook de handelswijze van de gemeente tegen het licht te houden.

Betaald voetbal is een labiele bedrijfstak. Bedrijfsresultaten worden in hoge mate bepaald door onzekere sportieve prestaties, door geluk en ongeluk, en door de emotie die dit teweeg brengt. Betaald voetbal is erg leuk, maar een betrouwbare overheid dient zich verre te houden van financiële verstrengeling met deze opportunistische bedrijfstak. De gemeente Den Haag is echter zo dom geweest om het Haagse voetbalbedrijf financieel te ondersteunen. Wanneer je daar eenmaal aan begint, is het einde zoek, zo illustreert Den Haag al jaren. Het begon allemaal nog bescheiden in 2000 met een duit – toen nog in guldens – in het zakje van de sponsoractie ‘Voor de club, voor de stad’. Daarna besloot de gemeente ADO uit het Zuiderpark te verhuizen naar een door de gemeente nieuw te bouwen stadion bij het Prins Clausplein. De club moest hogerop en kreeg alvast een voorschotje van 7 miljoen euro aan loopplankfinanciering, vooruitlopend op de nieuwe successen die in het nieuwe stadion ongetwijfeld zouden volgen. Maar vertraging en tegenvallers bij de bouw, degradatie, en financieel wanbeheer bij de club volgden. En steeds weer voelde de gemeente zich gedwongen om opnieuw de portemonnee te trekken, want als de club failliet zou gaan zou de enorme investering toch voor niets zijn geweest? Inmiddels is de overheidssteun van Den Haag aan ADO opgelopen van 227.000,- euro in 2000 tot een slordige 75 miljoen euro anno 2012. En het einde is nog niet in zicht.

De volgende stap in deze never ending story is een wonderlijk voorstel: de gemeente wil een klein deel van het met gemeenschapsgeld gebouwde stadion terug kopen. Een sigaar uit eigen doos: je bouwt voor 39,5 miljoen een stadion, geeft daarvan 3.500 m2 commerciële ruimte voor een prikkie weg (0,4 miljoen euro), en vervolgens koop je minder dan een kwart (720 m2) van deze commerciële ruimte weer terug voor 3,3 miljoen euro. Op ADO is de vastgoedcrisis kennelijk niet van toepassing, want de gemeente betaalt toch wel.

De commerciële ruimte is al meerdere keren van eigenaar gewisseld. De bouwer van het stadion, Ballast Nedam, kocht het in 2007 toen het stadion bijna af was van de gemeente voor 0,4 miljoen euro, om het 3 maanden later met 5,55 miljoen euro winst door te verkopen voor een bedrag van 5,95 miljoen euro aan Zoutwater BV. Deze extra inkomstenbron was een truc om de goedkope bouwsom te compenseren; dat heet bouwfraude. Analoog aan het bedrag dat Zoutwater aan Ballast Nedam heeft betaald, zou het deel wat de gemeente nu wil terugkopen slechts 1,3 miljoen euro waard zijn, en niet de 3,3 miljoen euro die de gemeente nu wil betalen. Zoutwater BV van Joop van Ham, handelaar in gokkasten en vastgoed, pikt zo ook een aardig graantje mee. De bedoeling van de laatste aankoop is om de huur voor deze ruimte, die ADO nu nog aan Zoutwater BV betaalt, structureel te verlagen omdat de gemeente geld kan lenen tegen een lagere rente en over een langere termijn kan afschrijven. De commerciële onderneming ADO profiteert zo van de financiële voordelen die een overheid heeft; dat heet staatssteun.

De wethouder noemt zijn voorstel – om een stukje stadion van 720 m2 voor 3,3 miljoen euro terug te kopen – marktconform. Alsof dit een gewone markttransactie is en de gemeente een gewone marktpartij. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is dat de gemeente betrokken is bij constructies van bouwfraude en staatssteun. De wethouder heeft wel humor, want in zijn poging om de raad van deze aankoop te overtuigen stelt hij dat het al aan ADO is beloofd, en ‘de betrouwbaarheid van de gemeente in het geding komt als we het níet doen’. Het is te hopen dat de raad de wethouder hierin niet serieus neemt, maar wél zijn argument: de betrouwbaarheid van de overheid moet inderdaad centraal staan. Dan is er maar één de conclusie mogelijk: er moet eerst een onderzoek ingesteld worden om de onderste steen boven te krijgen zodat we weten hoe dit zaakje nu precies in elkaar steekt. Want het is precies zoals Sjakie stelt: de handelswijze en integriteit van bestuurders is in het geding. Alleen volledige openheid van zaken kan dan nog soelaas bieden.

Joris Wijsmuller is fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij

Gemeenteraad nog lang niet akkoord met koop deel ADO-stadion
(AD/Haagsche Courant, 8 Mar 2012)

MAARTEN BRAKEMA

DEN HAAG De Haagse gemeenteraad gaat vooralsnog niet akkoord met de
koop door de gemeente van een deel van het ADO-stadion voor 3,3 miljoen
euro. Alleen VVD, CDA, PVV en Onafhankelijk Den Haag zijn voor. De rest
van de partijen hebben grote twijfels of zijn tegen.

Dat bleek gistermiddag tijdens een commissievergadering over de
omstreden transactie. Daarbij werd duidelijk dat de coalitiepartijen
PvdA en D66 nog lang niet overtuigd zijn van de noodzaak om een deel van
het stadion aan te schaffen. Ook GroenLinks heeft grote aarzelingen en
neigt naar een nee , aldus fractievoorzitter David Rietveld.

Hetzelfde geldt voor de PvdA. Woordvoerder Gerard Verspuij zei eerder
al in deze krant dat hij niet voor de deal is. Gisteren maakte hij in
het debat met wethouder Karsten Klein (CDA, sport) opnieuw duidelijk dat
zijn partij veel vraagtekens heeft. Zo vindt hij het moeilijk om aan de
stad uit te leggen dat er hard moet worden bezuinigd, maar dat de
gemeente wel voor 3,3 miljoen euro een deel van de businessclub van ADO
wil kopen.

Verspuij vraagt zich of de club het nu echt van dit soort bedragen moet
hebben om overeind te kunnen blijven. De vraag is of het raadslid de
rest van de fractie kan overtuigen om tegen te stemmen. Want niet
iedereen binnen de PvdA deelt zijn standpunt.

Ook binnen D66 leven grote twijfels. Die partij moet eveneens nog een
oordeel vellen, maar in het stadhuis wordt de kans klein geacht dat die
partij instemt.

Wethouder Klein benadrukte tijdens de discussie dat de koop een
voortvloeisel is van afspraken die in 2008 werden gemaakt om ADO van de
ondergang te redden. Maar die redenering kan de Haagse Stadspartij en SP
niet overtuigen. ,,Ik voel me helemaal niet gebonden, zegt SP-leider
Ingrid Gyömörei.

De vraag is of de PvdA en D66 hun kritische opstelling kunnen
volhouden. Volgende week donderdag moet er tijdens de
gemeenteraadsvergadering een definitief besluit worden genomen.
Betrouwbare bronnen binnen het stadhuis melden dat er heel grote druk op
de partijen wordt uitgeoefend om toch akkoord te gaan.

Weer steun voor ADO
(AD/Haagsche Courant, 15 Mar 2012)

De gemeente Den Haag steekt nog eens 3,3 miljoen euro in ADO. Daarmee komt de totale steun van de stad aan de club in 12 jaar op 79 miljoen euro. Wij wringen ons in ieder bochtje om ADO te helpen , zegt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij.

MAARTEN BRAKEMA

De Haagse gemeenteraad gaat vanavond akkoord met de koop door de gemeente van een deel van het ADO-stadion waarin de businesslounge is gevestigd.

D66 keert zich niet langer tegen de deal, waardoor er nu een meerderheid is voor de aanschaf. ,,Wij zijn het er nog steeds niet mee eens, maar moeten wel akkoord gaan omdat we zijn gebonden aan eerdere afspraken, zegt D66-fractieleider Rachid Guernaoui. Eerder was al duidelijk dat in elk geval ook VVD, CDA, PVV en Onafhankelijk Den Haag voor steun aan de vereniging waren. De PvdA heeft nog geen definitief standpunt ingenomen, zegt raadslid Gerard Verspuij.

Sinds het besluit om een nieuw stadion te bouwen in Forepark, heeft Den Haag – inclusief de huidige 3,3 miljoen – in totaal 79 miljoen euro in ADO gestoken, blijkt uit een inventarisatie van Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Uit documenten van onder meer het Kadaster die hij verzamelde, wordt ook duidelijk dat de commerciële ruimten van het stadion – waarvan de businesslounge een onderdeel is – inmiddels een flink aantal malen van eigenaar zijn gewisseld.

Bouwer Ballast Nedam kocht ze van de gemeente op 15 mei 2007 toen het stadion bijna af was, voor vier ton. Drie maanden later werden ze met 5,55 miljoen euro winst doorverkocht aan Zoutwater bv, een investeringsbedrijf van Joop van Ham. Wijsmuller: ,,Deze extra inkomstenbron was een truc om de goedkope bouwsom te compenseren. Dat heet bouwfraude.

Het stuk van het stadion dat de gemeente nu koopt van Zoutwater bv, maakt deel uit van die commerciële ruimte. Wijsmuller rekende uit dat het gaat om 720 vierkante meter van de in totaal 3500 m2. Volgens hem is het daarom geen 3,3 miljoen maar slecht 1,3 miljoen euro waard.

Wijsmuller vindt dat door deze transactie de geloofwaardigheid van de gemeente in het geding komt.

D66 draait in dossier ADO
(De Telegraaf, 15 Mar 2012 )

door Alexander Bakker

Coalitiepartij D66 heeft de hoon van haar politieke vijanden over zich afgeroepen door toch in te stemmen met de miljoenensteun aan ADO Den Haag. De democraten waren eerst fel gekant tegen deze ‘noodhulp’. Door de plotselinge draai kan het plan van sportwethouder Karsten Klein vanavond tijdens de raadsvergadering alsnog rekenen op een meerderheid.

CDA-wethouder Klein wil voor 3,3 miljoen euro een deel van het stadion opkopen. De betaald voetbalclub krijgt van de nieuwe eigenaar een royale huurkorting van 70.000 euro per jaar. Coalitiepartijen D66 en PvdA spraken zich eerder fel uit tegen het plan. Een lange tijd hielden ze de Hagenaar in de waan dat ze het voorstel van de wethouder niet zouden steunen.

Daar kwam gisteren plots verandering in. D66-fractievoorzitter Rachid Guernaoui maakte bekend dat zijn partij de transactie alsnog steunt. “We zijn juridisch gebonden en daarom genoodzaakt om het voorstel te steunen”, vertelt de democraat. “Ik baal er ontzettend van, maar de afspraak met ADO Den Haag blijft staan. Iedereen moet kunnen rekenen op een overheid die betrouwbaar is.”

Afspraak

De afspraak waar Guernaoui het over heeft, is een besluit van de raad uit 2008. Toen is met de lokale volksvertegenwoordigers afgesproken om het hele hoofdgebouw van de voetbalclub aan te kopen als de mogelijkheid zich voordoet. D66 stemde destijds niet in met het voorstel. De gemeente kocht eerder al voor 10 miljoen euro een deel van het stadion.

Bühne

Andere fracties zijn onthutst. “De ‘D’ van D66 zal wel voor draaien staan”, reageert fractievoorzitter Arnoud van Doorn van Onafhankelijk Den Haag. “Het is net als altijd ketelmuziek voor de bühne.” Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij stelt dat de partij zich verschuilt achter juridische smoesjes. “D66 veronderstelt dat ADO zijn suikeroom voor de rechter gaat dagen. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren.” GroenLinks-voorman David Rietveld noemt de draai ‘volstrekt bizar’. “Iedere stemmer op D66 moet kunnen rekenen op een betrouwbare volksvertegenwoordiger”, foetert SP-leider Ingrid Gyömörei .

Bronnen op het stadhuis stellen dat D66 is bezweken onder de zware druk van het college. Het is onduidelijk of er politiek wisselgeld is betaald. Ingewijden melden dat ook de PvdA verrast is door het besluit van haar coalitiepartner.

Opstelling

“De opstelling van D66 zou doorslaggevend zijn voor de PvdA. Nu ze instemmen is alles anders”, zo klinkt het in de wandelgangen. De sociaaldemocraten voeren vandaag spoedoverleg. Raadslid Gerard Verspuij bevestigde gisteren dat zijn fractie er nog niet uit is.

Na vanavond is de soap rond ADO Den Haag nog niet voorbij. De gemeente heeft eerder namelijk afgesproken om ook het parkeerterrein bij het stadion te kopen. De Haagse Stadspartij heeft er schoon genoeg van en eist een onderzoek naar de gang van zaken. “Het is bespottelijk dat we vastgoed verwerven door voor 4200 euro per vierkante meter terug te kopen. Een aantal jaren geleden hebben we het voor 115 euro verkocht.”

Wethouder: Geen bouwfraude bij doorverkopen hoofdgebouw ADO
(AD/Haagsche Courant, 16 Mar 2012)

DEN HAAG Er is geen sprake van bouwfraude bij de doorverkoop van delen
van het hoofdgebouw van ADO.

Dat zei wethouder Karsten Klein (CDA, sport) gisteren tijdens de
discussie in de gemeenteraad over de aankoop door de gemeente van een
deel van de businesslounge in het ADO-stadion. Fractievoorzitter Joris
Wijsmuller van de Haagse Stadspartij rekende voor dat een deel van het
hoofdgebouw van het stadion – waarin de lounge is gevestigd – de
afgelopen jaren voor enorme bedragen is doorverkocht. Volgens hem is dit
een constructie om de lage bouwkosten terug te verdienen en is dat
fraude. Klein zegt dat de commissie-De Vries, die in september 2008 de
steun van de gemeente aan ADO onderzocht, geen aanleiding zag om dit
gerucht te onderzoeken. Dat zegt volgens de wethouder genoeg.

De gemeenteraad stemde vannacht in met de deal die inhoudt dat de
gemeente voor 3,3 miljoen euro een deel van het stadion koopt van
Zoutwater bv. Dat is een investeringsvehikel van Joop van Ham, die onder
meer groot werd in de gokkasten. De gemeente rekent ADO vervolgens een
veel lagere huur dan Zoutwater. Dat scheelt de club 65.000 euro per
jaar. Volgens Klein kost de constructie de gemeente geen geld, omdat ADO
het via de huur terugbetaalt.

D66 en PvdA, die eerder lieten weten grote moeite te hebben met het
voorstel, stemden gisteren ook in met het voorstel. Voor D66 was het
belangrijkste argument dat er in 2008 afspraken waren gemaakt en dat de
gemeente daaraan nu is gebonden. Wel irriteerde het fractieleider Rachid
Guernaoui dat ADO heeft laten doorschemeren dat als de gemeente niet zou
instemmen, er rechtszaken zouden volgen.

Ook de PvdA was zeer kritisch, maar daarvan was gisteravond niets meer
te merken. ,,Dit is een investering die de situatie van ADO beter maakt,
aldus raadslid Gerard Verspuij. Die opstelling van PvdA en D66 leidde
tot woede bij andere partijen. SP-leider Ingrid Gyömörei: ,,Ik ben
nijdig.

Overweldigende steun voor stadionkoop
(De Posthoorn, 21 maart 2012)

DEN HAAG – ADO Den Haag hoeft in de toekomst een lagere huur te betalen
voor het gebruik van het stadion. De Haagse gemeenteraad stemde
donderdag in grote meerderheid in met een voorstel om voor 3,3 miljoen
euro het hoofdgebouw van een groep investeerders aan te kopen.
Collegepartijen PvdA, D66, VVD, CDA en oppositiepartijen PVV en
Onafhankelijk Den Haag steunden het voorstel. De gemeente verhuurt als
nieuwe eigenaar het hoofdgebouw voor 65.000 euro per jaar aan ADO. Naar
verluidt is dat een halvering. PVV’er Richard de Mos is blij dat ADO
minder zal hoeven te betalen. Hij vindt wel dat de gemeente een plek in
de Raad van Commissarissen van ADO mag opeisen om zo meer controle over
de club te hebben. Deze motie haalde het niet. Arnoud van Doorn
(Onafhankelijk Den Haag) pleitte ervoor om alle inwoners van Den Haag de
gelegenheid te geven om twee keer per jaar kosteloos een thuiswedstrijd
naar keuze bij te wonen. Ook deze motie vond geen steun in de raad.
Sandra Abbenhuis (Politieke Partij Scheveningen) was van mening dat
voetbalspelers en bestuursleden niet meer mogen verdienen dan de
Balkenende-norm. Ook deze motie werd niet aangenomen. “Als dit plan
doorgaat, heeft de gemeente in totaal 79 miljoen euro aan ADO Den Haag
gegeven”, stelt Haagse Stadspartij-fractievoorzitter Joris Wijsmuller.
“Wanneer stopt het nou eens? Inmiddels is de gemeente huisbaas en
aandeelhouder, kortom: een financieel vangnet voor de club geworden.
Komen wij hier ooit nog los van?”, vroeg hij zich af. De collegepartijen
noemden de koop ‘afspraak is afspraak. “Maar wij zijn er wel een beetje
klaar mee”, mopperde de PvdA.