sloopwerk

Haagse Stadspartij furieus over sloop Stationsweg

De Haagse Stadspartij heeft het helemaal gehad met wethouder Norder na de schokkende sloopactie op de Stationsweg. Op 19 april zal er in de gemeenteraad hoogstwaarschijnlijk een motie van wantrouwen worden ingediend tegen wethouder Norder.

Update: De raad heeft Norder teruggefloten. Geste moet gaan renoveren.

 

De gemeenteraad heeft op 5 april jl. wethouder Norder teruggefloten. Norder wilde de Geste-panden aan de Stationsweg liever slopen en overgaan tot nieuwbouw, maar in een besloten vergadering werd duidelijk dat de gemeenteraad wil dat hij Geste aan de afspraak houdt om de panden te renoveren.

De gemeente heeft vandaag een brief met die mededeling naar Geste gestuurd. Als het bedrijf weigert zal Norder de strijd juridisch uitvechten.

De panden aan de Stationsweg verkeren in zeer slechte staat door moedwillige verwaarlozing door Geste. Eén pand moest zelfs gesloopt worden vanwege instortingsgevaar.

Raad wil geen juridische strijd over Stationsweg
(Den Haag Centraal, 5 Jul 2012)

De gemeenteraad ziet af van een nadere juridische procedure tegen
projectontwikkelaar Geste over de noodsloop van de Stationsweg 164-166
afgelopen maart. Het plan van wethouder Norder (PvdA, stadsontwikkeling,
volkshuisvesting en integratie) om de historische gevel te restaureren en
erachter nieuwbouw te realiseren, kan op een meerderheid rekenen.

Door Jasper Gramsma

Met deze oplossing wil Norder de kwaliteit van de Stationsweg op korte
termijn op peil brengen. “Een juridische procedure over het niet naleven
van eerdere overeenkomsten zou betekenen dat het vijf jaar of langer kan
duren voordat er verder gebouwd kan worden”, stelt Norder. Hij heeft er
voldoende vertrouwen in dat Geste de afspraken dit keer nakomt. De
coalitiepartijen in de raad delen de wens de Stationsweg snel aan te
pakken.
Martijn Borderwijk (D66): “Het is voor de buurt niet goed als er de
komende jaren alleen maar bouwschuttingen staan”. Volgens de PvdA weegt
het resultaat op tegen de door Geste geschonden afspraken. “We willen nu
wel dat er verscherpte afspraken worden gemaakt over de voorwaarden van de
bouw, anders moet er echt ingegrepen worden”, aldus PvdA-raadslid Jos de
Jong. Wat de oppositie betreft, mag een snel resultaat geen reden zijn om
de Geste groep haar zin te geven. “Dit voorstel lijkt wel erg op wat Geste
oorspronkelijk voor ogen had. Het kan niet zo zijn dat ze zomaar hun gang
kunnen gaan. Daarmee zet de gemeente haar geloofwaardigheid op het spel”,
stelt Joris Wijsmulier van de Haagse Stadspartij. Tijdens de inspraakronde
doet zijn ex-collega Constance Bogers er nog een schepje bovenop. “Het
instemmen met de plannen van Norder betekent dat de gemeente in zee gaat
met criminelen”, zegt ze. Bogers bewoont het pand naast het door de
noodsloop getroffen gebouw. Ze vreest dat de ellende nog niet voorbij is,
nu dit plan er ligt: “Het kan zo zijn dat Geste de gevel ‘per ongeluk’
neerhaalt. Ook de rest van de panden wordt straks afgekeurd zodat ze
gesloopt kunnen worden, let maar op”. Tegen de Geste groep loopt al wel
een juridische procedure over de nalatige opstelling ten aanzien van de
panden aan de Stationsweg. Dit heeft er voor gezorgd dat de sloop
noodzakelijk was. De gemeente stelt Geste daarvoor in gebreke.

Geste moet boeten voor Stationsweg
(Den Haag Centraal, 12 apr 2012)

Projectontwikkelaar Geste is volgens wethouder Marnix Norder (PvdA,
Stadsontwikkeling) verantwoordelijk voor de ontstane onacceptabele
situatie door stilstand van de renovatie en zeer slechte bouwkundige staat
van de panden aan de Stationsweg.

Door Elske Koopman

‘Aanschrijving en bestuursdwang’ is al opgelegd, schreef Norder al voor de
vergadering aan de raad. In het openbare deel van de commissievergadering
zei hij in een korte verklaring dat de maatregelen en stappen die daarvoor
noodzakelijk zijn om te zorgen dat ze hun verplichtingen nakomen, worden
ingezet. Commissievoorzitter Bas Sepers: “We hebben een voorkeur voor een
scenario waarover we door de juridische en financiële positie van de
gemeente in de openbaarheid niets kunnen zeggen”. Norder had een voorkeur
voor snelle actie, sloop en nieuwbouw, om de buurt weer snel toonbaar te
maken. “Het is maar de vraag of dat sneller was geweest, gezien de houding
van Geste”, zei Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse
Stadspartij na afloop. Uit het feitenrelaas van Norder bleek vorige week
al dat Geste meermaals geen gehoor gaf op verzoeken van de gemeente om
uitleg te geven over de panden, wat uiteindelijk leidde tot het opleggen
van bestuursdwang om Geste te dwingen afspraken na te komen. De raad koos
na een verhitte besloten vergadering van ongeveer anderhalf uur voor het
scenario om de projectontwikkelaar goed aan te pakken. Óver het besloten
deel van de vergadering wilde niemand iets zeggen, omdat het nadelig voor
de onderhandelingspositie van de gemeente kan zijn als nu al in de
openbaarheid komt hoe de gemeente Geste wil aanpakken.

Waardigheid
Vier insprekers konden hun verhaal doen. Constance Bogers, oud-raadslid
van de Haagse Stadspartij en degene in het rijtje van de Stationsweg die
zich niet uit liet kopen, hield net als haar voormalige buurvrouw van het
inmiddels gesloopte hotel Aristo de gemeente medeverantwoordelijk voor het
verdwijnen van de monumentale gevels. De raad wil hier nog niet op in
gaan, omdat ze eerst wil dat de gemeente de projectontwikkelaar aanpakt.
Daarna volgt ongetwijfeld de vraag of de gemeente ook steken heeft laten
vallen. D66-raadslid Martijn Bordewijk vindt in ieder geval dat Norder te
lang heeft gewacht met het aanpakken van Geste waardoor de panden dusdanig
zijn verkrot dat er tot noodsloop over moest worden gegaan. “Met als
gevolg de inmiddels letterlijk afbrokkelende waardigheid van de beoogde
rode loper naar de binnenstad”. Bogers denkt dat de projectontwikkelaar de
verkrotting zelfs nog een handje heeft geholpen door vloerbinten te
verwijderen waardoor het pand naast haar huis instabiel werd. De wethouder
geeft voor de zomer uitleg over welke stappen er dan tegen Geste genomen
zijn.

Geste is kwade genius
(AD/Haagsche Courant, 6 Apr 2012)

DEN HAAG De gemeente wil de Geste Groep keihard aanpakken voor het
laten verkrotten van een aantal woningen aan de Stationsweg. De
ontwikkelaar is volgens wethouder Norder verantwoordelijk voor de
onacceptabele staat van de zeer slechte panden.
Geste kocht het rijtje panden vier jaar geleden van de gemeente en beloofde dat de
meeste zouden worden gerenoveerd. De jaren daarna werd er wel gesloopt,
maar weinig gebouwd. Volgens buurvrouw Constance Bogers en andere
omwonenden liet de ontwikkelaar de panden bewust verloederen, zodat de
voor hem gunstige optie van complete sloop en nieuwbouw onvermijdelijk
werd. Veel raadsleden zeiden in het verleden deze theorie te steunen.
Eind februari bleek dat een pand er zo slecht aan toe was dat Norder
(PvdA, bouwen en wonen) de opdracht gaf tot noodsloop.
De wethouder wil de Geste Groep nu dwingen om zich aan de eerder
gemaakte afspraken te houden. Dat betekent dat het bedrijf de
overgebleven panden moet renoveren. Hij heeft inmiddels bestuursdwang
ingezet: dat is een officiële brief met de mededeling dat de woningen
moeten worden opgeknapt. Houdt de ontwikkelaar zich daar niet aan, dan
worden alle andere mogelijke middelen ingezet, aldus Norder. Omdat de
gemeenteraad verwacht dat Geste dat niet van plan is, betekent dit dat
de strijd voor de rechtbank wordt uitgevochten. Eerder maakte de
wethouder in een brief aan de raad duidelijk dat hij zelf voorstander is
van een snelle ontwikkeling aan de Stationsweg: dat betekent sloop en
nieuwbouw. Maar de raad overtuigde hem gisteravond tijdens een besloten
vergadering om toch te kiezen voor de confrontatie met Geste, hoewel die
vele jaren kan duren. Norder en de gemeenteraad besloten verder
inhoudelijk niets over de zaak te zeggen. Ieder negatief commentaar op
de rol van de gemeente, zou de Geste Groep tijdens een rechtszaak in de
kaart spelen. Een aantal bewoners zei woedend te zijn op zowel Geste als
de gemeente die veel te laat zou hebben ingegrepen. Er hangen 150 camera’s in de buurt om criminaliteit tegen te gaan. Maar de witteboordencrimineel Geste wordt beloond, aldus Bogers. En oud-bewoonster Grietje Harskamp: Onbegrijpelijk dat u ons voormalig hotel heeft laten verworden tot een rotte kies in deze mooie stad.

Situatie vorige week:

De Geste-panden aan de Stationsweg dienden op last van de wethouder op de kortst mogelijke termijn gesloopt te worden. Daarmee krijgt de gemeenteraad geen kans meer om zich over de sloop uit te spreken. Ook wordt omwonenden de mogelijkheid ontnomen om bezwaar te maken. In januari is de wethouder door de voltallige raadscommissie aangesproken op de wanprestatie van Geste en gemaand om snel met oplossingen voor renovatie te komen. Geste beloofde in 2006 om het rijtje monumentale panden bij station Hollands Spoor op te knappen. Ondanks de toezegging van Norder om Geste aan te pakken en de raad mogelijke oplossingen voor te leggen, heeft de wethouder dat niet gedaan.
Fractievoorzitter Joris Wijsmuller is woedend. “Meer dan vijf jaar lang heeft Geste de panden laten verkrotten en bewust aangestuurd op sloop. Ik heb de wethouder meermaals voor deze smerige speculatiepraktijken gewaarschuwd, maar hij stond er bij, keek er naar en heeft geen moer gedaan. Nu worden de woningen zelfs op last van Norder-himself gesloopt. Een groter bewijs van onvermogen en gebrek aan regie is haast niet denkbaar.”

Grote woede op de weblogs:

http://www.flickr.com/photos/bogers/6854534078/

http://hofstijl.nl/2012/03/16/geste-groep-op-wenken-van-wethouder-norder-bediend-sloop-aan-de-stationsweg-wordt-ingezet/

Plakactie GroenLinks en HSP:

http://www.flickr.com/photos/bogers/7009063067/in/photostream/

Buurt woest om noodsloop pand
(AD/Haagsche Courant, 17 Mar 2012 )

Al jaren houdt Constance Bogers stand, als de enige overgebleven bewoner in
een rijtje verkrotte huizen aan de Stationsweg. Woest is ze nu haar buurpand met
spoed tegen de vlakte gaat. Instortingsgevaar? Grote kul!

Maarten Brakema en Lex de Jonge

Met mooi weer blijft het pand nog wel een paar dagen staan, verzucht wethouder
Marnix Norder (PvdA, bouwen). Maar gaat het flink waaien, dan hebben we een groot
probleem. Bij extreem weer kan het huis zomaar instorten. We moeten wel heel snel
gaan slopen.

Een typisch geval van jammer, dus. Maar ook van nood breekt wet. Want het
voormalige hotel aan de Stationsweg had met die andere zes verkrotte panden toch
vooral overeind moeten blijven staan. Al jaren geleden kreeg de Geste Groep de
opdracht tot een (grondige) renovatie van de huizen. Sloop was uit den boze.

En nu gaat er toch een pand tegen de vlakte. Tot verbijstering van de enige
overgebleven bewoner in het rijtje bouwvallen. Ziedend is Constance Bogers (‘mij
krijgen ze hier niet weg, voor nog geen drie miljoen’). Geschokt ook, en danig van
de kaart.

Expres

Al jaren vecht ze een felle strijd uit om het behoud van de panden. Ze zag hoe de
Geste Groep de boel liet verkrotten en aan de achterkant van de huizen veel dieper
ging met het sloopwerk dan mocht. Ze ontdekte ook dat werknemers van het bedrijf de
binten uit de vloer van het pand hadden gehaald, zodat de vloer instabiel werd en
zijzelf met gaten in haar muur achterbleef. Het bouwtoezicht bleef ernstig in
gebreke, vindt ze.

De Geste Groep doet het allemaal expres, fulmineert Bogers. Het bedrijf heeft alles
zo slecht mogelijk achtergelaten. Alleen maar omdat het niet wil renoveren, maar
slopen. Zodat ze er een stuk goedkoper nieuwe huizen kunnen gaan neerzetten.

En nu gaat er dan inderdaad een pand tegen de vlakte, vanwege de dramatische staat
waarin het verkeert. Binnenkort zit Bogers met een groot leeg gat naast haar
voordeur. Ze kan er niet over uit: Ik ben gisteren nog in dat pand geweest.
Instortingsgevaar? Flauwekul. Als ze de boel stutten is er niks aan de hand.

De sloop van het pand leidt ook elders in de buurt tot grote verontwaardiging. Om
dezelfde reden als waarom Constance Bogers zo woest is. Het vermoeden is dat de
Geste Groep de panden bewust heeft laten verkrotten, omdat het bedrijf er eigenlijk
iets nieuws wilde neerzetten. ,,Men vond het eigenlijk maar een gedoe dat de panden
overeind moesten blijven staan, aldus Harrie Kampf, de voorzitter van
bewonersorganisatie Buurtstation. ,,En nu wordt Geste voor slecht gedrag beloond.
Daar hebben wij geen goed woord voor over.

Een klein lichtpuntje ziet hij nog wel. ,,Mogelijk heeft er nu een versnelde
ontwikkeling plaats. Want die huizen moeten zo spoedig mogelijk worden aangepakt.
Wij hebben lang genoeg tegen de ellende aangekeken.

Roofbouw

Wethouder Marnix Norder benadrukt dat sloop van het oude hotel toch echt pure
noodzaak is. Hij noemt de situatie vervelend. Binnenkort zou de gemeenteraad gaan
praten over wat er met de panden moet gaan gebeuren en of de Geste Groep nog wel de aangewezen partij is om het project af te maken. Norder: ,,Ik had ook liever gewacht
op deze discussie. Maar dat is niet mogelijk.”

Raadslid Martijn Bordewijk van D66 wil de vraag best beantwoorden. Hij wijst erop
dat in alle afspraken het behoud van de panden voorop stond. ,,De Geste Groep heeft
zich gediskwalificeerd als goede partner van de gemeente en als betrouwbare partner
van de burgers. Dat bedrijf heeft in het verleden goede dingen gedaan, zoals de bouw
van de Haagse Bluf. Maar ik ben er klaar mee. Hier wordt roofbouw gepleegd op een
belangrijk stukje Den Haag.

Een woordvoerder van de Geste Groep zegt expliciet met de gemeente te hebben
afgesproken geen commentaar te geven op de kwestie. Constance Bogers had niet anders verwacht. Ze blijft knokken voor het rijtje woningen in haar buurtje. Ik ben een
vechter. Mij krijgen ze niet klein.

Zijn ze potdomme wéér aan het slopen zonder fiat
(AD/Haagsche Courant, 20 Mar 2012)

Lex de Jonge

DEN HAAG Komt ze om half elf ‘s-ochtend thuis van een weekeindje weg, is
het weer hommeles bij haar huis aan de Stationsweg in Den Haag.

Er staat deze maandagochtend een hijskraan voor het buurpand van
Constance Bogers, de enige bewoner in het rijtje van zeven verkrotte
huizen bij Station Hollands Spoor. Op het dak zijn werklui in de weer.
Ze gooien dakpannen naar beneden. Op het programma staat dan ook nog het
weghalen van de spanten, de ondersteuningsbalken voor het dak.

Het naburige pand moet wegens instortingsgevaar met spoed worden
gesloopt, maakte de gemeente vorige week bekend. Maar níet voordat is
bekeken hoe het huis van Bogers de sloop zonder ongelukken kan
doorstaan.

Maar daar trekken ze zich weer niks van aan. Ongelooflijk, moppert ze.
Net als haar buurtgenoten beticht de bewoonster de projectontwikkelaar
er al jaren van dat deze het rijtje panden bewust laat verkrotten.
Zodat-ie de huizen niet moeilijk hoeft te renoveren, maar makkelijk kan
slopen om er nieuwbouw neer te zetten.

Gelukkig grijpt een medewerker van de gewaarschuwde dienst bouw- en
woningtoezicht deze maandagmorgen snel in. De sloop wordt stilgelegd en
mag pas weer worden opgepakt als de beschermingsmaatregelen voor het
huis van Bogers zijn besproken.

Naar dat gesprek neemt ze morgen een eigen bouwadviseur mee. Bogers
heeft nog altijd de stiekeme hoop dat volledige sloop van het buurpand
kan worden voorkomen. Slopen is misschien noodzakelijk, maar ik hoop nog
steeds dat de gevel van het pand gespaard kan worden.

Spoeddebat over Stationsweg

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij en Inge Vianen van GroenLinks
hebben een spoeddebat aangevraagd over de sloop door Geste op de Stationsweg. Dit debat zal as. woensdag 21 maart plaatsvinden in de raadscommissie Ruimte.

Afgelopen donderdag overviel wethouder Norder de gemeenteraad en de
Stationsbuurt met een brief waarin hij onmiddellijke sloop noodzakelijk
achtte uit veiligheidsoverwegingen. Nog voordat de raad hierover een
oordeel heeft kunnen vormen is de sloop al begonnen.

Op 25 januari jl. informeerde de wethouder de raadscommissie over het
staken van de werkzaamheden door Geste aan de Stationsweg. Wijsmuller: “De
wethouder beloofde toen dat er binnen drie weken een rapport zou komen
over de bouwkundige staat van de panden. Zeven weken later besluit de wethouder plotseling dat de constructieve veiligheid van Stationsweg 164-166 in het geding is. En vandaag wordt door Geste zelf de sloop ter hand genomen.”

Wijsmuller klaar met wethouder: Norder ga weg
(AD/Haagsche Courant, 22 mrt 2012)

De Haagse wethouder Marnix Norder moet weg. Dat vindt de Haagse Stadspartij. ,,Wij zijn helemaal klaar met de manier waarop hij de regie over de stad uit handen geeft aan boeven. Hij staat erbij, kijkt ernaar en doet geen zak, aldus fractieleider Joris Wijsmuller gisteren na afloop van een debatje over de sloop van een pand aan de Stationsweg in Den Haag.

Een rijtje woningen in die straat werd een paar jaar geleden aan projectontwikkelaar Geste Groep verkocht onder het beding dat de panden zouden worden gerenoveerd. Volgens de omwonenden en kritische partijen in de gemeenteraad liet de ontwikkelaar de huizen bewust verkrotten omdat hij ze liever wil slopen. En nu heeft hij dan alsnog zijn zin gekregen. Een pand ging eergisteren tegen de vlakte omdat, volgens Norder (PvdA, bouwen en wonen), de verbindingen tussen de vloer en muren volstrekt niet meer adequaat waren. Daardoor zou het pand bij een stevige wind kunnen instorten. Daarom restte niets anders dan noodsloop. De wethouder zei dat hij de situatie zelf ook vervelend vindt.

Binnenkort gaat de gemeenteraad vertrouwelijk praten over wat er met de andere panden in het rijtje moet gebeuren. Voor Wijsmuller is de maat echter vol. ,,Ik ben het helemaal zat hoe Norder met een boef als Geste omgaat.

Je broek laten zakken
(column Julius Pasgeld)

(Haags Nieuwsblad, 23 Mar 2012 )

‘Achtendertig leden van de Leidse studentenvereiging Minerva zijn
vorige week het luxe hotel Des Indes binnengedrongen en hebben daar hun
broek laten zakken. De studenten, allen gekleed in witte colberts en
witte broeken, waren een avondje uit eten in Den Haag. Na het eten
besloten zij Des Indes binnen te dringen. Een eerste aanval werd door
het hotelpersoneel afgeslagen maar de overmacht van studenten was te
groot.’

Geweldig! Als ik dat lees word ik weer helemaal jong van binnen. Wat
had ik graag meegedaan met die studenten! ja. Neem me niet kwalijk. Het
zal wel niet mogen. Maar toch. Ik zie het voor me. Eerst de
misverstanden bij die draaideur op het Voorhout. De portier ziet het
zooitje aankomen en vraagt natuurlijk niet eerst vriendelijk: ‘Wat komt
u doen, heren?’ Want als hij dat had gedaan hadden de studenten wis en
drie geantwoord: ‘Wij komen slechts even onze broek laten zakken in de
lounge van het sjiekste hotel van Den Haag.’ Waarop de portier aan
natuurlijk had geantwoord: ‘O, dan is het goed. Komt u binnen, heren.
Gaat uw gang, maar maak het niet te laat want een publiciteitsstunt voor
ons hotel is natuurlijk leuk maar het moet niet al te dol worden.

Ja. Want voor je het weet hadden die studenten hun vriendinnetjes
meegenomen en waren een potje gaan liggen rampetampen in de lounge.
Misschien een ideetje voor de volgende keer? Ach. Laat ze toch, die
studenten. Laat ze nog wat lol hebben voordat ze president van de raad
van bestuur of wethouder of ambassadeur worden en gaan bepalen hoe
anderen zich moeten gedragen om er zelf rijker van te worden.

En nu het toch gaat over de vervaging van normen en waarden in Den Haag
lopen we even van het Voorhout via het Spui en het Zieken naar het
Stationsplein. Wat een zooitje is het daar. Het Stationsplein ziet er
uit alsof Wereldoorlog II zojuist is beëindigd. En dat allemaal onder de
bezielende leiding van projectontwikkelaar Gerard Stevens (Geste) en
wethouder Marnix Norder.

Vanaf 2006 beloofden Gerard en Marnix elkaar gouden bergen om het
rijtje monumentale panden bij het Hollands Spoor op te knappen. Maar
vorige maand haakte Gerard af. Beloften? Hoezo? Daarom werd Norder
afgelopen januari door de gemeenteraad gemaand om Geste aan te pakken en
snel met een oplossing voor de renovatie van de panden te komen. Dat
beloofde Marnix Norder. Maar Marnix Norder hield zijn belofte niet.
Beloften? Hoezo? En zo kennen we Norder weer. Vorig jaar reed hij bij de
ontwikkeling van het Julianaplein voor het Centraal Station dezelfde
scheve schaats. En nu blijkt dus, dat Gerard Stevens op het
Stationsplein vijfjaar lang de panden op het Stationsplein heeft laten
verkrotten en al die tijd bewust heeft aangestuurd op sloop.

En wat doet Norder, nu Gerard zich heeft ontdaan van de
restauratieopdracht? Juist. Norder sloopt die handel onmiddellijk.
Zonder enig overleg met de gemeenteraad of met de buurt. Dat overleg had
hij wel beloofd. Maar ja. Norder hè. Veel beloven en weinig geven doet
een gek in vreugde leven. Die gekken waren in het verleden steeds de
Hagenaars. Maar het begint er op te lijken dat die gekken nu uitsluitend
nog in de gemeenteraad zitten. Mijn broek zakt ervan af.

Boeven in Den Haag
(column J. Pasgeld, 30 maart 2012)

‘Wij zijn helemaal klaar met de manier waarop wethouder Marnix Norder de
regie over de stad uit handen geeft aan boeven’, zei Joris Wijsmuller van
de Haagse Stadspartij onlangs in een debatje over de sloop van een pand
aan de Stationsweg. Hij vindt dat Norder zo snel mogelijk zijn biezen moet
pakken.

Zelden was er doortastender taal te horen in een Haagse
gemeenteraadscommissie. Nou moet ik eerlijk zeggen, dat ik het wel een
idee vind om Norder te exporteren. Bij de voormalige Haagse wethouder
Peter Noordanus is dat tenslotte ook een succes gebleken. Waarom maken ze
Marnix Norder geen burgemeester van Breda, Boxtel of Blerik? En waarom is
projectontwikkelaar Gerard Stevens niet allang afgereisd naar Bonaire om
daar voorgoed plaats te nemen in een ligstoel naast Erik Staal?

Peter Noordanus. Het is een tijd geleden dat ik over hem schreef. Als ik
dat deed, had ik het altijd over Peter Noordeinde. Want ‘Noordeinde’ heeft
toch wat meer Haagse allure. En dat Noord’anus’ vond ik eerlijk gezegd
niet kies.

De politie vond het vorige week ook niet kies dat het kamerlid Sharon
Gesthuizen tijdens een demonstratie met een doodskist aandacht vroeg voor
het massaontslag van 12.000 voltijdpostbodes door PostNL terwijl de
PostNL-bazen ondertussen hun eigen salarissen flink aan het verhogen
waren. Sharon werd 5 uur in een cel opgesloten. Volgens de politie was het
niet kies van haar omdat op dat moment in België de rouwplechtigheid van
het busongeluk in Zwitserland plaatsvond.

Denk daar dus in het vervolg aan bij het beramen van uw demonstraties:
draag bij uw bezwaren tegen de huidige bonusbaasjescultuur vooral geen
zwembroek om het uitkleden van het personeel te verbeelden als er net een
overstromingsramp in Bangla Desh heeft plaatsgevonden. En hebt u klachten
over de bouw van een Eurojust-kolos midden in een woonwijk, dan kunt u dat
maar liever niet kenbaar maken met ongekamd haar als er ergens in Amerika
een tornado net 85 levens heeft geëist.
En dan nog: dan hèb je eindelijk zo’n vergunning voor een demonstratie met
zo’n kist en dan mag je er weer niet mee lopen. Want dat stond niet in de
vergunning. Kijk in het vervolg dus maar eerst even goed na of u wel mag
ademhalen tijdens het demonstreren. Het verbeteren van de wereld is in Den
Haag kennelijk alleen weggelegd voor de burgemeester. Maar die doet dat
dan weer niet. En zo houden we elkaar lekker bezig.

Iets heel anders: Den Haag gaat jaarlijks duizend bomen planten in de
gemeente. Onze olijke wethouder Sander Dekker van stadsbeheer plantte
vorige week samen met kinderen van een basisschool de eerste twintig
exemplaren om dat maar weer eens mooi te benadrukken. Zo hopen ze bij de
gemeente, dat het vorige plan van wethouder Baldewsingh om de enorme
terugplantachterstand van 12.000 bomen in te lopen, weer snel wordt
vergeten.
Iedere keer weer nieuwe boomplantplannen.
Maar stel, dat dit plan nou eindelijk eens wèl lukt. Dan nog duurt het op
deze manier nog tot het jaar 2024 voordat ze eindelijk eens echt kunnen
beginnen met het planten van één èxtra boom in Den Haag.

Norder maakt meer kapot dan Den Haag lief is
(column Paul Waaijers, 27 maart 2012)

Kortgeleden ontmoette ik op een receptie Marnix Norder, de man die het woord ‘contactgestoord’ in wethouderlijk Den Haag een geheel nieuwe dimensie heeft gegeven. Opvallend mechanisch en behoorlijk afwezig schudde hij mij de hand.
‘Marnix Norder,’ stelde hij zich voor.
‘Nooit van gehoord,’grapte ik.
Ik geloof niet dat dit tot hem doordrong.
We zoomen even verder in op Norder. Heeft een heimelijke bewondering voor patjepeeërs. Zou zelf ook wel zo’n platte Rolex-volksjongen willen zijn, maar mist de bijbehorende flamboyant-joviale omgangsvormen. Wil er toch graag bijhoren en zoekt zijn vrienden dus in dubieuze circuits. Eén van Norders vrienden: Gerard Stevens de baksteenpooier van Den Haag met de uitstraling van de de 2e hands autohandelaar in de 100 euro prijsklasse. De snelle babbelpatser. De man van: ‘Dit autootje is van een oud dametje dat altijd binnen heeft gestaan.’
Norder zou daar intrappen zonder zich af te vragen wie of wat er nou binnenstond.

We zoomen verder in. Op de Stationsweg. Stevens zou met de flair van diezelfde 2e hands autohandelaar de buurt weer nieuw elan geven, maar snapt de betekenis van dat woord niet helemaal. Verkrotting is meer zijn ding. Zijn rookgordijn is een eigentijdse: de crisis.
Hoe nu legaal die panden neergehaald?
‘Natuurlijk,’moet Stevens gedacht hebben. ‘Ik bel gewoon die Smurf van een Norder effe.
Norder: ‘Met Norder.’
Stevens: ‘Hé pik, gouwe hoogbouwrukker. Lekker mafketeltje van me. Gerard hier.’
‘Ha Gerard, leuk dat je belt. Wat kan ik voor je doen?’
‘Jahaa, die Stationswegpanden. Kan ik niks mee. Ouwe troep. Ik zeg Stationsweg… weg! Ha ha!’
‘Maar die zou je toch renoveren?’
‘Ja hé hallo! Renoveren? Renoveren? Gaat toch lekker hoogbouw onaneren, man! Ouwe troep. Eén windvlaag en de gevels spatten op de stoep. Ha, ha, dat rijmt. Effe in vertrouwen: ik heb al wat vloeren eruit gesloopt. De kaartenhuis-werkwijze, hè? Dus die pandjes staan nu op instorten. Denk ik. Weet ik eigenlijk wel op zekâh. Linke soep, toch?’
‘Het probleem is helder, Gerard. Ik ga ermee aan de slag.’
Oké, gozert. Klasse pik! Ik wist dat ik op je kon rekenen, vriend.’
Aldus geschiedde. En het bleef nog lang verkrot in de stad.

Sloop Stationsweg ‘was noodzakelijk’
(Den Haag Centraal, 23 Mar 2012)

De Haagse Stadspartij (HSP) is woedend over de onmiddellijke sloop van
beeldbepalende panden aan de Stationsweg. Zonder instemming van de gemeenteraad
startte de eigenaar Geste Groep woensdag met de afbraak. Wethouder Marnix Norder
(Stadsontwikkeling) acht de sloop noodzakelijk omdat de veiligheid in het geding is.
“Er zou eerst een rapport komen over de bouwkundige staat van de panden.
Nu besluit de wethouder plotseling dat de constructieve veiligheid van Stationsweg
164-166 in het geding is”, aldus Joris Wijsmuller van de HSP.
Tijdens een aangevraagd spoeddebat in de commissie ruimte verklaart Norder over de
opdracht tot sloop: “De verbinding tussen vloeren en muren bleek niet meer adequaat,
waardoor het advies was om de panden binnen enkele dagen te slopen. Ik vind het zelf
ook vervelend, omdat de afspraak met de Geste Groep was de panden te renoveren”.
Volgens Wijsmuller heeft de Geste Groep de panden bewust laten ‘verkrotten’, zodat
nieuwbouw mogelijk is.
Over maatregelen en sancties tegen de Geste Groep wordt op 5 april vergaderd.

Gemeente Den Haag
t.a.v. dhr. Norder
postbus 12600
2500 DJ Den Haag

zondag, 18 maart 2012

Geachte meneer Norder,

Het is schrijnend om te constateren hoe het beleid op het gebied van wonen in de
Gemeente Den Haag de afgelopen jaren uitgevoerd. Er zijn diverse voorbeelden te
noemen maar ik wil me in deze specifiek richten op de problematiek stationsbuurt.
Ik zal u ook vertellen waarom deze buurt.
Zelf heb ik jarenlang in deze buurt met veel plezier gewoond. In deze periode heb ik
de hoogtijdagen maar ook het verval meegemaakt. Mijn ouders (Harry en Grietje
Garskamp) hebben hier jarenlang een hotel gerund. In deze periode zijn het niet
altijd makkelijke tijden geweest. Toch hebben ze gestand gehouden en tot ver in
hen pensioen geprobeerd hun dagelijkse kost te verdienen. Zoals u wellicht weet,
mijn moeder heeft zich in die periode ook sterk ingezet voor de buurt. In diverse
commissies van de buurt en de gemeente heeft ze altijd geprobeerd om de buurt te
verdedigen en had ze altijd het beste voor met de stad. Haar directheid werd
misschien niet altijd gewaardeerd maar ze kwam met onderbouwde argumenten en
zorgde ervoor dat er wel naar haar werd geluisterd.
In 2008 was het duidelijk dat ook het levenswerk in het hotel ten einde kwam. Met
veel pijn in hun hart hebben zij toen een besluit moeten nemen om te stoppen met
de hotel werkzaamheden aan de Stationsweg 164-166. Daarbij zijn er
onderhandelingen geweest met de Gemeente Den Haag over de overname van het
pand. Uit de gesprekken is gebleken dat o.a. dit pand een bescherm stadsgezicht
heeft en dus herstellen van het pand voorop staat. Met de overname van het pand
liet de Gemeente Den Haag blijken dat het past binnen het beleid om de
Stationsbuurt weer het aanzicht te geven binnen het centrum. Een gezellig en veilige
wijk dat huisvesting biedt aan studenten en horeca.
Deze periode was een zeer pijnlijk proces. Ik denk niet dat u beseft wat voor emotie
een vertrek als deze uit de wijk (waar men al meer dan 40 jaar heeft geleefd en
gewerkt) tot zich meebrengt.
De afgelopen periode is het dan ook schrijnend om te constateren dat het verval in
deze buurt en ook specifiek de woning van mijn ouders alsmaar toeneemt. In de
achterkamertjes deal die de Gemeente Den Haag met de Geste groep heeft gedaan
(het pand voor een habbekrats doorverkopen met als toezegging dat het pand en de
wijk zou worden opgeknapt) is wederom weer een gebrek aan onvermogen geweest.
U weet net zoals ik dat hier in de praktijk niets van is terecht gekomen.
Het artikel over de sloop van het pand van mijn ouders in AD/HC van 17 maart jl.
deed mij steil achterover slaan. Onze angst werd bewaarheid. Het passieve beleid
van de Gemeente Den Haag en het niet nakomen van de afspraken door de Geste
groep heeft tot deze situatie geleid. Al deze jaren zijn deze panden verwaarloosd en
heeft men geen enkele intentie gehad om de tot uitvoering te komen van de
gestelde plannen. Ik stel u dan ook verantwoordelijk voor dit beleid. U bent
verantwoordelijk voor het feit dat dit pand nu zou moeten worden gesloopt. U bent
verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken met de Geste Groep. En u bent
verantwoordelijk voor het niet kunnen naleven van deze afspreken. Hoe is het
mogelijk dat deze partij er op deze manier zo makkelijk van af komt.
In het artikel stelt u vast ‘Een typisch geval van jammer. Ik noem deze situatie
vervelend. Binnenkort zou de gemeenteraad gaan praten over wat er met de panden
moeten gaan gebeuren en of de Geste groep nog wel de aangewezen partij is om
het project af te maken. Ik had ook liever gewacht op deze discussie. Maar dat is
niet mogelijk.
Zoals ook door uw mede raadslid Martijn Bordewijk (d’66) wordt gesteld, het
uitgangspunt van de afspraken (en zo ook is verteld in de gesprekken met de
ouders) staat het behoud van de panden voorop. Hoe is het mogelijk dat u deze
discussie zolang op zich heeft laten wachten. En hoe is het mogelijk dat u de Geste
Groep nog steeds ziet als de aangewezen partij is om het project af te maken. Ik
begrijp dat hier meer op het spel staat omdat de Geste groep een grote speler is in
het Haagse vastgoed. Een positie waar de Gemeente Den Haag rekening moet
houden. Maar het is ook de Gemeente Den Haag die deze situatie zover heeft laten
komen.
En daarnaast bent u als wethouder verantwoordelijk voor de onveilige situatie die bij
Constance Bogers nu gaat ontstaan. Als u goed bent geïnformeerd, dan moet u
weten dat er maar een enkel laags muur is tussen beide woningen. Dus bij sloop van
het pand zal dit leiden tot een instabiele situatie bij de andere panden en onveilige
situatie bij Constance. Uiteindelijk zal dit leiden tot sloop van de andere panden en
is de toekomst van de levendige en aantrekkelijke stationsbuurt nog verder weg.
In een ander artikel van Den Haag Centraal wordt gesteld dat er geld wordt
beschikbaar gesteld aan het opknappen van een aantal buurten waaronder de
herinrichting van het stationsplein. (>800 duizend euro). Met deze aanpak moet het
andere investeringen door private partijen stimuleren. Daarbij heeft de Gemeente
Den Haag de ambitie om de beste winkelstad te worden. Met het door u gevoerde
beleid zal dit alleen maar meer betekenen dat Station Hollands Spoor in waarde gaat
verliezen. Er zal steeds meer worden gekozen voor Den Haag Centraal en de
‘centrale’ loop naar het centrum. Het rode lint – zoals dit in het verleden is gesteld –
gaat ten onder aan dit beleid.
Als bewoner van Den Haag en een grondig verleden met deze buurt, vind ik dat we
nu het recht hebben om te weten wat nu uw plannen zijn om op korte termijn een
halt aan deze situatie te maken. Daarbij ook de mogelijkheden onderzoeken om het
sloop van het pand tegen te gaan en de plannen om deze buurt weer tot een buurt
te maken die past binnen de Gemeente Den Haag. Ik ben voornemens om de
onderste steen boven te halen in deze zaak. Want ik vind dat o.a. mijn ouders hier
recht op hebben maar ook de Haagse bewoner.
Zelfs vind ik dat u een excuus bent verschuldigd aan mijn ouders. voor dit
wanstaltig beleid van de Gemeente Den Haag in de afgelopen periode. U kunt zich
niet voorstellen wat het deze mensen doet na het lezen van dit artikel. Een
levenswerk van 40 jaar wat wordt verkwanseld door de Gemeente Den Haag. Waarbij
de wethouder dit stelt als ‘ Een typisch geval van jammer’. U heeft geen enkel idee
wat zo’n uitspraak als deze met zich meebrengt.
Ik zie uw antwoord graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Robert Garskamp

De vragen van Joris Wijsmuller en Inge Vianen:

1. Waarom heeft de wethouder de commissie niet zoals toegezegd binnen 4
weken geïnformeerd over de resultaten van het bouwkundige onderzoek?

2. Is dat rapport er inmiddels en kunnen wij dat inzien?

3. Hoe staat dit rapport in relatie tot het rapport dat door
ingenieursbureau IMD in opdracht van de Geste Groep is opgesteld?

4. In januari verzekerde de wethouder nog dat er voor omwonenden en
voorbijgangers geen enkel gevaar was, en dit door DSO was gecheckt. Hoe
kan het gebeuren dat de situatie anderhalve maand later ineens zó
gevaarlijk is dat er direct gesloopt moet worden?

5. Is de bouwkundige staat van de betreffende panden de afgelopen tijd
door DSO gemonitord?

6. Stationsweg 164-166 vormt een ensemble met de naastgelegen panden, en
is later aan het project brede gedeelte Stationsweg toegevoegd omdat de renovatie dan in één keer kon worden meegenomen. Waarom is juist aan
dit pand de afgelopen tijd door Geste het meeste gesloopt?

7. Is de huidige constructieve staat een direct gevolg van die
sloopwerkzaamheden?

8. Is er een sloopvergunning voor Stationsweg 164-166?

9. De sloopactiviteiten worden door Geste zelf uitgevoerd. Waarom heeft de
bouwinspectie omwille van de veiligheid de regie over de sloop niet zelf
in handen genomen?

10. Graag zouden wij op zeer korte termijn een brief ontvangen met een
reconstructie van alle contactmomenten die hebben plaatsgevonden tussen de
gemeente en de Geste groep en de inhoud daarvan sinds Geste eigenaar werd
tot en met heden.

11. Op welke manier wordt Geste door de gemeente aangepakt en gesanctioneerd?

12. Wat zijn de voor- en nadelen van het onteigenen van de grond door de
gemeente?

Reacties:

1. Op 2012-03-16 01:21:37 schreef Niek:

Echt ongelooflijk hoe dit zo kan lopen. Al die tijd is er niets aan gedaan. Dan is Geste opeens onvindbaar en niet traceerbaar. Pas hoorde ik nog iemand zeggen dat het een schande is dat als je het station Hollands Spoor uitkomt, het wel een derdewereldland lijkt. En dat vlak naast de koninklijke wachtkamer. Echt een fraai welkom voor toeristen de komende zomer. En wat te denken van de Dr. Lelykade bij de haven achter die fraaie fotowand?!? Hoe is het mogelijk dat dit soort rampgebieden in onze stad van vrede en recht de normaalste zaak van de wereld zijn?

2. Op 2012-03-16 01:24:17 schreef Eduard Bekker:

Triest. Zo wordt HS nooit geen Gard du Nord van Den Haag.

3. Op 2012-03-16 14:48:19 schreef Frances van Rijn:

Hoeveel van die “leuke verrassingen” heeft Norder nog in petto voor de Haagse burgers? De Polenbarakken werden ons ook door de strot gedouwd. Zit iedereen wel echt op te letten?

4. Op 2012-03-22 10:15:44 schreef Bob Molenaar:

Den Haag is de Stad van Vrede en nog iets anders, maar wat was dat andere nou toch ook alweer….????

5. Op 2012-03-28 09:13:07 schreef Ed Ploeg (NIKS):

Ik probeer het te begrijpen, dit, maar kan het niet.

Slechts een verklaring past hier nog, maar zijn we zo ver afgegleden? Ik doel dan op het feit dat de politiek schijnt te proberen met man en macht om georganiseerde criminalitiet niet de mogelijkheid te geven te infiltreren in “bovengrondse”organisaties. Dat zou de bestrijding alleen maar minder mogelijk maken en moeten wij Amerikaanse en Italiaanse toestanden hier accepteren. Nu dit weer. Norder en Kijkduin, Norder en Polenhotel, Norder en Stationsweg. Het begint er veel op te ljken dat de georganiseerde misdaad zich niet alleen bovengronds indringt in ondernemingen maar ook in de politiek vaste grond onder de voeten heeft gekregen.

In ieder geval is blijkbaar die mooie stad aan de kust, waar ik geboren ben en opgegroeid, met alle plezier pret en klein leed dat daarbij hoort, met de Norderzon vertrokken.

Die motie van wantrouwen zal het vast niet halen, dat deed de motie van afkeuring ook al niet. Een teken aan de wand.

Aan Marnix zou ik willen zegggen, als je te goeder trouw bent, ben je wel héél erg onbekwaam. Dus is het geen wonder dat we dat te goeder trouw niet meer zo geloven. In beide gevallen zal het hier toch ergens moeten ophouden voor je nog meer schade aan richt,nog meer stad sloopt en nog meer het vertrouwen in politiek ondermijnt. Wees nou verstandig en wacht die motie niet af, want al wordt die verworpen, het tij is niet meer te keren voor je. Na deze motie komt er weer een, en weer een. Net zo lang tot ook een coalitiepartij je uitkotst en dan moet je toch gaan, met de staart tussen de benen. Misschien is dan Almere wat voor jou, op de plek van die andere malloot aan wie we het Spui van nu te danken
hebben. Almere heeft geen historische panden, dat is makkelijk.

6. Op 2012-04-20 00:24:27 schreef Bewoner:

Principieel gezien: heel goed dat de gemeenteraad wil dat Geste aan de afspraak van renovatie gehouden wordt en een brief met die mededeling naar Geste heeft gestuurd. Als het bedrijf weigert zal Norder de strijd juridisch uitvechten. Terecht.Dus helemaal mee eens.

Realistisch gezien: nog een paar jaar dagelijks tegen deze verpauperde panden aankijken?

Bewoners rondom de aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam krijgen een schadevergoeding van 100 euro per maand, terwijl sommigen van hen er veel verder van af zitten of last van hebben dan wij hebben van de Stationsweg.

Wordt het geen tijd dat wij als omwonende huurders dit ook eens gezamenlijk juridisch gaan uitvechten? Of verhuizen we gewoon maar?

Als er alsnog gerenoveerd wordt, hoop ik voor de toekomstige bewoners dat het beter gebeurt dan bij het rijtje vergelijkbare oude huizen van de WOM in de Zuylichemstraat/Hofwijckplein.
Verzakking door gescheurde fundering,schimmel onder de vloer, over de houtrot heen geschilderd, balkons met betonrot, enkel glas niet vervangen door dubbel, etc.
Als het niet uit zichzelf omvalt, moet het over een jaar of tien alsnog platgegooid worden.