De Haagse Stadspartij heeft samen met de bewoners van de Conradkade en met steun van VVD en SP gezorgd voor een doorbraak in de slepende kwestie rond de HTM-stroomcontainers in Duinoord. Wethouder Norder gaat praten met de HTM over een andere lokatie.

Update: Na 5 jaar staan de containers er nog steeds.

 

Na vijf jaar nog steeds getouwtrek om stroomcontainers : bewoners in angst om gezondheid kinderen

HaagWestNiews, 11 May 2011

door Jill van Calsteren

DEN Haag-West – Het is September 2009. Bewoners van de Conradkade en de Obrechtstraat zijn opgelucht: na een stortvloed aan kritiek erkent wethouder Marnix Norder dat er veel fout is gegaan omtrent de plaatsing van twee grote containers midden in een woonwyk, slechts enkele meters verwyderd van de woonhuizen. De containers moeten weg en de wethouder geeft de HTM hiervoor drie jaar de tijd.
Inmiddels is het mei 2011. De containers staan er nog steeds en bewoners moeten zich nog steeds met hand en tand verdedigen omdat er wederom een vergunningsaanvraag voor de containers loopt. Eind april werd de nieuwe aanvraag besproken door de welstandscommissie. Zij gingen niet akkoord met het plan en maakten bezwaar tegen twee aspecten, namelijk de plaatsing van ventilatieroosters ter plaatse van de achtertuinen van de omwonenden en de inpassing in de directe omgeving van het tractieonderstation, met name de tussenruimte naar de tuinen en achterhuizen van de omwonenden.
Het lijkt een kleine overwinning voor de bewoners, maar of de containers nu eindelijk verdwijnen blijft nog maar de vraag. De containers staan er nog steeds, ondanks dat een bouwvergunning in maart jongstleden voor de tweede maal door de rechter nietig is verklaard, onder andere omdat de metingen naar straling niet deugdelijk en onzorgvuldig door gemeente en HTM zijn uitgevoerd, aldus de rechter. En in 2008 werd het bouwplan al een keer door de welstandscommissie afgewezen. Omwonenden beraden zich daarom op nieuwe stappen.

Vijf jaar
De hele soap kent zijn oorsprong in de zomer van 2006 toen midden in de vakantieperiode, zonder overleg en wonder dat de omwonenden geinformeerd waren het tractieonderstation werd aangelegd. Deze stroomvoorziening ten bate van Randstadrail bevindt zich in twee zee containers, pal tegen de woningen en achtertuinen van omwonenden.
De containers bezorgen de bewoners veel overlast in de vorm van elektromagnetische storingen, geluidsoverlast, vervuiling en verloedering. De plek trekt zwervers aan, direct daar waar kleine kinderen wonen. In een WOZ-procedure is inmiddels vastgesteld dat de waarde van een aangrenzende woning door de stroomcontainers met 20.000 euro is gedaald. Ook is het groen aangetast en wordt het Rijksbeschermd stadsgezicht Duinoord verpest.

Straling
“Mijn grootste zorg is niet het verpeste uitzicht of de daling van de WOZ-waarde”, laat Olivier Zeestraten uit de Obrechtstraat weten. “Maar de gezondheid van onze kinderen die op enkele meters van de stroombakken slapen, dat is het belangrijkste. Er is veel onderzoek gedaan naar elektrische straling en het effect daarvan op jonge kinderen. Zo is er een direct verband aangetoond tussen elektromagnetische velden en kinderleukemie.”
Olivier, zelf vader van dochter Floortje en met een tweede op komst, vindt het belachelijk dat de gemeente maar blijft volharden in de plaatsing van de containers. “In Amsterdam en in Rotterdam mogen dit soort tractiestations niet in de buurt van huizen of kinderen geplaatst worden. In Amsterdam is er zelfs een speelplaats gesloten omdat er een transformatorhuisje in de buurt stond. Daar kiest men wel voor het voorzorgsprincipe. Wij zijn verbijsterd dat Wethouder Norder hier in Den Haag zo met zijn burgers omgaat en eisen nu na vijf jaar dan ook echt directe actie.”
Eigenaar van de containers is HTM, zij geven aan de containers best weg te willen halen. “Maar dat kost geld en dat hebben we simpelweg niet”, aldus een woordvoerder van de vervoersmaatschappij.

Stroomvoorzieningen HTM moeten weg
(TV West, 2 sep 2009)

DEN HAAG – De Haagse wethouder Marnix Norder van Bouw en Wonen erkent dat twee stroomcontainers van de HTM aan de Conradkade daar niet zouden moeten staan. Norder heeft een commissie van de Haagse gemeenteraad toegezegd dat de gemeente samen met de HTM op zoek gaat naar een nieuwe plek voor de containers. Dat kan overigens nog wel een paar jaar duren, want volgens de wethouder moeten voor de nieuwe locatie allerlei procedures worden doorlopen. In de bewuste zeecontainers zit de stroomvoorziening voor RandstadRail. Ze staan pal naast woningen en achtertuinen. Volgens omwonenden veroorzaken ze geluidsoverlast en schadelijke straling.

‘Altijd een brom in mijn gitaar’
(AD/Haagsche Courant, 2 sep 2009)

Uit de kluiten gewassen trafohuisjes maken beroepsgitarist het werken onmogelijk

LEX DE JONGE DEN HAAG

Al drie jaar lang is Peter Langerak de pineut. ‘Met dank aan de gemeente’ kan de Haagse beroepsmuzikant (ex-Vitesse, ex-I’ve got the bullets, nu The Bluesfuse) thuis niet aan het werk. Plugt hij zijn gitaar in, dan verstoort een irritante brom zijn spel. Draait hij zich naar zijn achterkamer, dan is het geluid helemaal niet meer om aan te horen.

‘Ik heb hier mijn eigen studio, maar sinds 2006 kan ik niks meer opnemen,’ moppert hij. Overal hoor je die afschuwelijke brom doorheen.” Het ligt aan de twee containers achter zijn huis in de Obrechtstraat die ook nog boven zijn balkon uittorenen. Ruim drie meter hoog en een meter of 4,5 breed verknallen ze zijn uitzicht. Maar erger vindt hij die dagelijkse storing. De ‘bunkers’, zoals hij ze noemt, voorzien onder meer Randstadrail van stroom. En dat gaat kennelijk niet samen met zijn muziek. De gemeente is daar niet van overtuigd, weet hij. Tijdens een bezwaarprocedure werd een andere oorzaak aangestipt. De gitarist schatert het uit. Het zou ook aan mijn elektrische tandenborstel kunnen liggen, zeiden ze.” Langerak is niet de enige die zich opwindt. Ook directe en minder directe buren ergeren zich groen en geel aan de containers die het beschermde stadsgezicht geen goed doen. Bovendien verhuisde een gezin, omdat ze hun kinderen niet aan de elektromagnetische straling wilden blootstellen. De uit de kluiten gewassen trafohuisjes zouden volgens HTM-richtlijnen ook niet binnen tien meter van de bebouwing mogen staan. Toch is de slaapkamer van Langerak maar enkele meters van de ‘bunkers’ verwijderd. Hoe dat kan? Ik slaap en werk in mijn uitbouw. Maar die tellen ze gewoon niet mee.” De ‘klaagzang’ van de muzikant volgt op drie lange jaren van tijdrovende procedures en ergernissen. Die begonnen in 2006, toen de containers zonder waarschuwing midden in de nacht werden neergezet. Langerak en de zijnen wonnen een bezwaarprocedure, verloren een tweede en beginnen nu een rechtszaak. Ook diverse gemeenteraadsfracties plaatsen kanttekeningen. De Haagse Stadspartij wil dat de containers weer worden weggehaald. Vandaag komt de kwestie aan de orde in een commissievergadering. Langerak hoopt dat de politieke druk ‘eindelijk iets uithaalt.’ De gemeente wil niet vooruitlopen op de vergadering of de rechtszaak.

Huisprijs valt omlaag door HTM-container
(De Posthoorn, 2 sep 2009)

DEN HAAG – Volgens de Haagse Stadspartij hebben bewoners aan de Conradkade last van een stroomvoorziening van de HTM. Die is geplaatst in twee zeecontainers. Zo zegt de partij dat de rechter door een WOZ-procedure de waarde van een aangrenzende woning door de stroomcontainers met 20.000 euro is gedaald. Schande, vindt de partij, want de containers tasten ook nog het uiterlijk van het mooie Duinoord aan. Op 2 september zal de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening op verzoek van de SP, VVD en Haagse Stadspartij spreken over het tractie-onderstation.