Haagse Markt

Haagse Markt bedreigt

Het college van burgemeester en wethouders heeft rigoreuze plannen gepresenteerd om de Haagse Markt op te knappen. Na 20 jaar verwaarlozing is het inderdaad hoog nodig dat de boel wordt opgeknapt. Maar de 500 kooplieden zijn woest omdat de gemeente geen overleg voert en geen enkele rekening houdt met hun belangen. De Haagse Stadspartij steunt de ondernemers en zal de wethouders ter verantwoording roepen.

 

Blinde muren en hoge hekken langs lijn 11; Stadsvernieuwing Haagse wethouder wil omgeving tracé opknappen
(Trouw, 27 mrt 2009)

De gemeente Den Haag pakt de problemen langs tramlijn 11 aan.

“Vreselijke plek. Totaal mislukt.”

Lijn 11 is geen fraai visitekaartje voor de stad. Wie op station Hollands Spoor de tram naar Scheveningen neemt, ziet oude containers, blinde muren en hoge hekken. Welkom in Den Haag. Je wordt er droevig van, zegt de wethouder.

Tramlijn 11 scheidt de Vogelaarwijken Transvaal en Schilderswijk en loopt door naar de kust. Het is een gebied met problemen. “Alles is historisch te verklaren”, zegt wethouder Marnix Norder (PvdA, bouwen en wonen) enigszins verontschuldigend. Het traject werd begin vorige eeuw door de Nationale Spoorwegen gebruikt voor goederenvervoer. Forse hekwerken stonden een mooie omgeving in de weg. Tel daar de bekende sores van de achterstandswijken bij op, en de noodzaak tot ingrijpen wordt duidelijk.

“Noem het Cruijffiaans, maar je moet van een probleem een kans maken”, zegt Norder. De wethouder heeft zeven locaties langs de route gebundeld in het zogeheten ‘Masterplan Lijn 11-zone’. Het is een bonte verzameling, geeft Norder toe. De Haagse Markt, met 540 kramen een van de grootste van Europa, wordt vernieuwd. De markt is versleten, vindt Norder. De grauwe opslag containers moeten weg.

Verkeersknooppunt Hobbemaplein wordt aangepakt.

Wijkpark De Verademing is nu nog een kale groene vlakte. Daarbinnen ligt een sportpark met hoge hekken. Net een luchtplaats van een gevangenis, vindt Norder. “Vreselijke plek. Totaal mislukt.” De Energiecentrale naast het park staat grotendeels leeg. De wethouder wil de ruimte openstellen aan ‘creatieve geesten’, zoals kunstenaars en architecten. Transvaal Noord, een wijk met oude huizen, wordt deels gesloopt en weer opgebouwd. De Paul Krugerlaan moet zich verder ontwikkelen tot ‘P.C. Hooftstraat voor Hindoestaans winkelen’. Het droevige industrieterrein Uitenhagestraat wordt opgeknapt. Daarnaast komt een ‘Bollywoodcomplex’, een oriëntaals centrum met bioscoop, hotel, theater en bazaar.

Wethouder Norder heeft in de gemeenteraad een groot criticaster. Fractievoorzitter en enig raadslid van de Haagse Stadspartij Joris Wijsmuller noemde Norder een ‘autoverkoper’: het maakt hem niet uit wat hij verkoopt, áls hij maar verkoopt.

Nieuwe impulsen zijn daar zeker nodig, zegt Wijsmuller. “Maar het probleem met Norder is dat hij daar gelijk weer de bouw van huizen aan koppelt. Ook hier weer: 1100 extra woningen. Het is toch bekend dat in 2035 de Nederlandse bevolking zal krimpen. Norder lijkt daar blind voor te zijn.”

Het is de bekende kritiek op de wethouder, die soms te veel gas zou geven en te weinig oor zou hebben voor zijn omgeving. “Norder is vrij grof over de bezwaren van de marktkooplui heen gedenderd”, vindt Wijsmuller. “De containers moeten weg, maar de kooplieden hebben opslagruimte nodig. De gemeente lanceert hier allerlei droomplannen zonder verstand van zaken.”

De wethouder is resoluut. “Wij presenteren hier geen proefballonnetje.” De gemeente heeft al 35 miljoen euro vrijgemaakt, deels met Vogelaargelden. “Ik doe alleen zaken als de financiering is geregeld. Zo ben ik”, zegt Norder.

De raad moet zich buigen over het plan.

———————–

Gemeenteraad hoort marktkooplui
(Den Haag Centraal, 27 mrt 2009)

Marktkooplieden namen vorige week even de raadszaal over. Zij waren uitgenodigd door de gemeenteraad om hun kant van het verhaal te vertellen over de vernieuwingsplannen voor de Haagse Markt van wethouder Henk Kool (PvdA, Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie). De raadscommissies SWEI (Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale Zaken) en SRO (Commissie Stedelijke ontwikkering en Ruimtelijke ordening) hielden een werkbespreking om te horen wat de marktkooplui van de plannen vinden en om hen vragen te kunnen stellen over de gevolgen van de plannen. Uit de werkbespreking blijkt dat de plannen van Kool niet populair zijn bij de kooplui. Wel vinden zij dat er iets moet gebeuren, maar het opnieuw aanleggen van de stroomvoorziening, bijvoorbeeld, vinden zij onzin, omdat die in 1988 pas is vernieuwd en verder nog goed is. “Kool wil alles vernieuwen, dat is kapitaalvernietiging. De gemeente heeft toen wel nagelaten de poe-liershuisjes meteen weg te zetten”, aldus één van de aanwezigen. Het kramenbedrijf P. Post zegt dat in drie dagen 21 kramen kunnen worden vervangen, inclusief de bestrating, zonder dat de markt een dag dicht hoeft. De hele markt kan men in drie weken omzetten. Post heeft ervaring met de markt en de specifieke problemen, zoals het maken van afspraken met de HTM om de stroom af te sluiten als kramen voor de markt over de trambaan worden getild. Anders kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Alle aanwezige marktkooplieden hekelden het beleid van de gemeente en de onzekerheid waar zij al jaren in zitten rond de opknapbeurt van de Haagse Markt. Joris Wijsmulier (Haagse Stadspartij) verzuchtte na het horen van de kooplieden dat hij zin heeft de discussie met Kool aan te gaan. Na applaus van de publieke tribune voegt hij daaraan toe dat hij niet de enige is in de raad. Raadsbreed waren kritische vragen te horen over de mogelijke gevolgen van het beleid van Kool. Binnenkort bespreekt de raad de plannen met de wethouder.