Scheveningse Weg

Haagse Stadspartij wil second opinion over Scheveningseweg

De kaarsrechte Scheveningseweg was in 1655 door haar lengte en de kenmerkende bomenrijen een bezienswaardigheid in Noordwest Europa. De Haagse Stadspartij vraagt zich af of de karakteristieke bomenrijen en het lommerrijke karakter van de Scheveningseweg behouden kan blijven nu er plannen zijn de tramrails te vervangen. Al eerder stelde zij schriftelijke vragen over het behoud van de bomen. In de beantwoording stelde het college dat door de slechte technische staat van de rails vervanging noodzakelijk is maar het probleem daarbij is dat de boomwortels zijn vergroeid met de spoorconstructie. Het vervangen van de rails zou niet kunnen zonder het ernstig beschadigen van de bomen.De gemeente zal binnenkort een denktank in het leven roepen met bewonersorganisaties en belangenorganisaties (ROVER, de fietsersbond, AVN) om met elkaar te bezien op welke wijze een nieuwe trambaan kan worden ingepast.

De Haagse Stadspartij is blij met dit overleg maar heeft de vervanging van de rails op de agenda gezet om aan te dringen op een second opinion van een onafhankelijk onderzoeksbureau om te kijken of er toch niet mogelijkheden zijn om alle bomen te behouden.

“Dit is een unieke bomenrij die onlosmakelijke verbonden is met de Scheveningseweg”, zegt Gerwin van Vulpen raadslid van de Haagse Stadspartij. “Er moet alles in het werk gesteld worden om de bomen te behouden!”

1 Response
  1. Anoniem

    De HSL staat ook op poeren, veel viaducten staan op poeren, dus poeren als oplossing niet uitsluiten