Meer sturing op gemeentelijk inkoopbeleid

Voor het eerst heeft de gemeenteraad op 3 maart massaal gekozen om meer te sturen met het inkoopbeleid. De Haagse Stadspartij heeft de afgelopen tijd steeds op het belang van inkoop gewezen. De gemeente Den Haag koopt jaarlijks voor maar liefst 700 miljoen in aan diensten en producten. Dit kreeg in het verleden niet altijd voldoende aandacht van de gemeenteraad.

Sinds begin dit jaar heeft mede door de inzet van de Haagse Stadspartij een kanteling plaatsgevonden. Na een masterclass waarin de raadsleden veel inzicht in het inkoopproces kregen, is een mooi proces van bewustwording op gang gekomen. Raadslid Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij: “Met de inkoop streeft de gemeente meerdere doelstellingen na. Ten eerste natuurlijk zorgen voor de inkoop van goede spullen en diensten. Maar door te sturen waar het geld terecht komt, kan de gemeente ook andere doelstellingen bereiken, zoals werkgelegenheid, lokale economie en innovatie”. Oudshoorn heeft in de raadsvergadering van 3 maart jl. een vijftal succesvolle moties ingediend. Door de gemeente worden vanaf nu biologische bloemen, planten en bloembollen ingekocht. Bedrijven krijgen door het nieuwe beleid inzicht in voorgenomen inkooporders en de gemeente gaat er waar mogelijk meer lokale bedrijven bij betrekken. Er komt meer doelmatigheid door centrale inkoop en er wordt breder naar de gevolgen gekeken door een beter inzicht in álle kosten bij de inkoop.

Raadslid Joeri Oudshoorn: “Een fantastische ontwikkeling. Nu het inkoopbeleid op de kaart staat, werken college en gemeenteraad effectief samen om het beste uit die 700 miljoen euro per jaar te halen. Wij zijn daar heel blij mee!”