Haagse Stadspartij wil duidelijkheid over maximum snelheid

De huidige verkeerssituatie in de Grote Marktstraat wordt door bezoekers en fietsers niet als veilig ervaren. Regelmatig bereiken klachten de Haagse Stadspartij over de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers door het ontbreken van belijning en oversteekplaatsen. Afgelopen zondag was er weer een ongeval te betreuren waarbij een oudere man werd aangereden door een scooter en door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Een aantal ongelukken komt door het rijgedrag van fietsers en scooters die te hard rijden doordat zij onbekend zijn met de maximum snelheid van 15 kilometer per uur die geldt in de Grote Marktstraat. De afgelopen jaren drong de Haagse Stadspartij regelmatig aan op het aanbrengen van duidelijke belijning tussen fiets en voetgangersgedeelte en een oversteekplaats voor voetgangers. Deze maatregelen blijven tot nu toe uit zegt Gerwin van Vulpen raadslid van de Haagse Stadspartij teleurgesteld. Hij hoopt nu dat er wel maatregelen worden genomen om fietsers en scooters over de maximum snelheid te informeren. “Ik heb het college gevraagd borden met maximale snelheid 15 kilometer per uur te plaatsen en deze maximale snelheid te handhaven, elk ongeluk is er een te veel!”Betreft: Attendering 15 kilometer zone Grote Marktstraat!Geachte voorzitter,

De huidige verkeerssituatie in de Grote Marktstraat wordt door bezoekers en fietsers niet als veilig ervaren. Regelmatig bereiken klachten de Haagse Stadspartij over de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers door het ontbreken van belijning en oversteekplaatsen. Afgelopen zondag was er weer een ongeval te betreuren waarbij een oudere man werd aangereden door een scooter en door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht moest worden.
Naar aanleiding van deze onveilige situatie in de Grote Marktstraat leg ik het college, onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van orde, de volgende vragen voor,

1. . Kan het college inzicht geven in het aantal ongelukken dat plaats vindt tussen fietsers/scooters en voetgangers in de Grote Marktstraat? Zo nee, waarom niet?

2. Uit eerdere antwoorden van het college blijkt dat de belijning en oversteekplaatsen niet mogen worden aangebracht omdat de ontwerper van de Grote Markt dat niet toe staat. Kan het college aangeven waarom esthetiek in dit geval boven veiligheid gaat? En welke alternatieve maatregelen zij mogelijk acht zodat de verkeerssituatie veiliger wordt?

3. In het ‘Shared space’gebied geldt een maximum snelheid van 15 km per uur. Is het college met mij van mening dat dit bij verkeersdeelnemers en bezoekers nauwelijks bekend is? Zo ja, wat denkt het college hier aan te doen?

4. Uit reacties blijkt dat vooral scooters vaak te hard rijden in de drukke Grote Marktstraat. Wat denkt het college daar aan te doen?

5. Kan het college aangeven waarom er in de Grote Marktstraat niet gehandhaafd wordt op de maximum snelheid van 15 kilometer? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college bereid deze maximale snelheid duidelijker aan te geven door middel van borden aan het begin en het eind van de Grote Marktstraat? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Gerwin van Vulpen