Haagse Stadspartij: “Auto- en parkeeroverlast Scheveningen Bad integraal aanpakken”

De Haagse Stadspartij heeft in het kader van de plannen voor Scheveningen Bad vooral aandacht gevraagd voor de overlast van het autoverkeer. De gemeenteraad besprak op 21 januari de plannen die onder de naam de Kust Gezond verder zijn uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel daarvan is het plan voor de Noordboulevard. Dit deel van de boulevard gaat de komende jaren op de schop, maar er dreigt ook een parkeergarage met 700 plaatsen te komen.Op verzoek van raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij gaat het college binnenkort met een plan komen met nieuwe P&R-terreinen. Ook werd een motie van Peter Bos en anderen aangenomen om grip te houden op de parkeercapaciteit in Scheveningen Bad en alle parkeerontwikkelingen kritisch en integraal tegen het licht te houden.

Peter Bos: “Wij willen juist dat bezoekers vooral met de fiets, het openbaar vervoer of met de boot naar Scheveningen komen en het autoverkeer aan de rand van de stad wordt opgevangen op P&R-terreinen.”

Hieronder de volledige betoog van Peter Bos, inclusief 2 ingediende moties:

“Voorzitter,

De Haagse Stadspartij is enthousiast over de plannen die in het kader van de Kust Gezond verder zijn uitgewerkt. We zien dat langzaam maar zeker het elan terugkeert in Scheveningen Bad en nieuwe initiatieven succesvol zijn. Een mooi voorbeeld is de Pier die na jaren van versukkeling weer een drukbezochte attractie is geworden. Hopelijk zullen ook de gemeentelijke investeringen in het kader van de Kust Gezond de badplaats verder helpen. De manier waarop de plannen uitgewerkt worden vinden we ook zeer aansprekend. Samen met omwonenden en ondernemers wordt geheel onder het motto van de Haagse Kracht hard gewerkt aan de planvorming.

Een belangrijk onderdeel van alle uitvoeringsplannen is het plan voor de Noordboulevard. Hierbij werkt de gemeente samen met initiatiefnemer Hommerson en met bewoners en belanghebbenden die zich hebben verenigd in buurtgroep IMAGO Noordboulevard. Die samenwerking heeft eerst nog wel wat voeten in aarde gehad en is er uiteindelijk gekomen nadat toenmalig raadslid Wijsmuller in 2013 een motie indiende om de partijen bij elkaar te brengen en samen te laten werken. We zijn erg blij dat deze samenwerking tot stand is gekomen en heeft geleid tot een plan voor de Noordboulevard dat veel draagvlak heeft. Complimenten voor iedereen die daar constructief  aan heeft bijgedragen.

Wij zijn dus positief, ware het niet dat wij met veel spanning uitkijken naar de beloofde verkeersstudie. Zoals bij velen bekend kampt Scheveningen nog weleens met verkeersoverlast, zeker op warme dagen of als er evenementen zijn. Nog steeds zijn er teveel mensen die dan tegelijk naar de verkoelende kust rijden, vervolgens vast komen te staan in files en de stad met milieu- en andere overlast te kampen krijgt. Aangezien er in de plannen voor de Noordboulevard een parkeergarage is voorzien voor 700 auto’s moeten we heel goed kijken naar de consequenties.

Mijn vraag aan de wethouder is dan ook de volgende:

Stel dat uit de verkeersstudie en andere onderzoeken blijkt dat een parkeergarage toch niet haalbaar is, kunnen de plannen dan nog veranderd worden? Zo is er sprake van een mogelijke tunnel naar de garage en mogelijk moet de verkeersstructuur ingrijpend worden aangepast. Het zijn onzekerheden die straks nogal wat consequenties kunnen hebben. M.a.w. zetten we geen onomkeerbare stap vandaag? Ik hoor dat graag van de wethouder.

Voorzitter,

De Haagse Stadspartij ziet graag dat Scheveningen aantrekkelijker wordt. Dat kan betekenen dat Scheveningen Bad mogelijk meer bezoek gaat ontvangen. Prima, maar wij willen heel graag dat bezoekers vooral met de fiets, het openbaar vervoer of met de boot komen en het autoverkeer aan de rand van de stad wordt opgevangen op P&R-terreinen. Het college heeft in het collegeakkoord opgenomen dat er voorstellen op dit gebied gaan komen. En om dit te bespoedigen wil ik de volgende motie indienen:

 

Motie P&R Scheveningen

De Haagse gemeenteraad in vergadering bijeen op 21 januari 2016 ter bespreking van het Voorstel van het college inzake uitvoeringsprogramma De Kust Gezond (RIS 290042_160112)

Constaterende dat: ·

.  In Scheveningen Bad verschillende nieuwe parkeergarages zijn voorzien.

  • Het bieden van P&R-terreinen met snelle openbaar vervoerverbindingen naar Scheveningen als maatregel is vastgelegd in het Masterplan Scheveningen Kust.
  • Hierbij het beleid van de (voormalige) regio Haaglanden wordt gevolgd (tot 2020 behoefte aan 5.000 plaatsen in de regio).
  • In het collegeakkoord een extra impuls aan het P&R beleid wordt aangekondigd om verkeer aan de rand van de stad op te vangen.

Overwegende dat:

 ·   Scheveningen op drukke dagen aanzienlijke problemen ondervindt van het autoverkeer.

Van mening dat:

  • Goed P&R beleid bijdraagt aan het verminderen van de overlast van het autoverkeer.

Draagt het college op:

  • Zo spoedig mogelijk met nieuwe plannen voor P&R terreinen te komen.

Peter Bos (Haagse Stadspartij).

 

“Ondanks alle maatregelen op vervoersgebied zullen er voorlopig nog veel auto’s naar de kust komen. Het bouwen van extra parkeergelegenheid voor auto’s in de Noordboulevard is in de ogen van de Haagse Stadspartij een stimulans voor automobilisten om zo dicht mogelijk bij zee te komen. Om grip te houden op de parkeercapaciteit in Scheveningen Bad en daarmee op de toestroom van autoverkeer vindt de Haagse Stadspartij het belangrijk om eens goed te kijken naar die capaciteit. In het verleden zijn parkeerplekken verdwenen langs de Boulevard, maar er zijn ook veel parkeerplaatsen teruggekomen. Daarnaast zit er nu een aantal nieuwe garages in de planning. En tenslotte hebben we met het Masterplan Scheveningen Kust besloten om het parkeren langs het Zwarte Pad op te heffen. Dat is nog niet gebeurd. Om al die ontwikkelingen nu eens integraal tegen het licht te houden heb ik de volgende motie:

 

Motie Parkeerplaatsen Scheveningen-Bad

De Haagse gemeenteraad in vergadering bijeen op 21 januari 2016 ter bespreking van het Voorstel van het college inzake uitvoeringsprogramma De Kust Gezond (RIS 290042_160112)

Constaterende dat:

In de plannen voor de Noordboulevard e.o. een parkeergarage is voorzien met 700 plekken.

Overwegende dat:

Uitbreiding van openbare parkeerplaatsen in Scheveningen Bad kan leiden tot extra verkeersoverlast.

Opheffing van de parkeervoorziening aan het Zwarte Pad zoals voorgesteld in het Masterplan Scheveningen Kust een ambitie is voor de langere termijn.

Van mening dat:

De toevoeging van 700 parkeerplekken aan Scheveningen-Bad in de garage in de Noordboulevard moet worden bezien in het kader van het totale aanbod van parkeerplaatsen op Scheveningen Bad.

Verzoekt het college:

M.b.t. bestaande en geplande parkeervoorzieningen de locaties en het totaal aantal openbare parkeerplaatsen in Scheveningen-Bad in kaart te brengen, dit kritisch tegen het licht te houden en de raad hierover te informeren.

Peter Bos (HSP)       Robert v. Asten (D66)        Pieter Grinwis (Christen Unie SGP) Bülent Aydin (PvdA)   Michel Rogier (CDA).

 

“Het zou dom zijn om de goede samenwerking en het grote draagvlak te negeren en deze uitvoeringsplannen louter vanwege het verkeersaspect af te wijzen. Dat neemt niet weg dat wij serieuze zorgen hebben over die verkeersaspecten en hopen dat er ook op verkeers- en milieugebied structurele verbeteringen komen.”

 

De afloop

Wethouder Boudewijn Revis zegde toe om in maart met een nota over P&R-beleid te komen. De motie daarover is ingetrokken. De motie over een integrale parkeertoets werd met ruime meerderheid aangenomen.

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.