Haagse Stadspartij: meer urinoirs in de nabije toekomst

Haagse ‘uriliften’ blijven in gebruik
AD/Haagsche Courant, 2 dec 2014
De drie Haagse beweegbare urinoirs blijven in gebruik. Het recente ongeluk met een ‘urilift’ in Amsterdam is voor de gemeente geen aanleiding in Den Haag maatregelen te treffen.

Dat zegt een woordvoerster van de dienst Stadsbeheer. Er zijn in Den Haag ook nog nooit meldingen van problemen binnengekomen. Vrijdagavond gebeurde er in Amsterdam een ernstig ongeluk toen de urilift bij de poptempel Paradiso met grote kracht omhoog kwam. Daarbij werd een scooter gelanceerd. Die kwam terecht op de beheerder, die de urinoir net had geactiveerd. De man raakte ernstig gewond. De gemeente Amsterdam houdt zijn tien beweegbare urinoirs voorlopig ondergronds. Er loopt nu een onderzoek. Directeur Marco Schimmel van Urilift noemt op de website van zijn bedrijf ‘gas’ als mogelijke oorzaak, hoewel de uriliften niet op het gasnet zijn aangesloten. Het bedrijf laat desgevraagd weten dat wordt gedacht aan exploderend rioolgas. Dat is een explosief mengsel dat ontstaat bij opeenhopingen van urine en uitwerpselen. Het rioolstelsel kent daarom ontluchtingsbuizen. ,,Rioolproblemen zijn op dit moment de meest voor de hand liggende oorzaak.” Den Haag telt drie ‘uriliften’. Ze bevinden zich bij de Grote Kerk, op de Grote Markt en op het Buitenhof. Op uitgaansavonden komen de plaszuilen omhoog om wildplassen te voorkomen. De uriliften worden blijkens de sociale media door het publiek erg gewaardeerd. Een enkeling maakt zich zorgen om het omgekeerde probleem: dat een urinoir met plasser en al plotseling in de bodem verdwijnt. Dat kan overigens niet, want de gebruiker staat buiten de bodem van het apparaat.

Hadden we net deze motie ingediend en (unaniem) aangenomen:

Motie openbare toiletten

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 november 2014 ter bespreking van de programmabegroting 2015-2018;

Constaterende dat
– De Haagse binnenstad een groeiend aantal bezoekers trekt.
– Er slechts drie openbare toiletten zijn in de binnenstad.

Overwegende dat
– Drie openbare toiletten niet toereikend zijn voor het aantal bezoekers van de Haagse binnenstad
– Er prima initiatieven zijn op het gebied van openbare toiletten zoals de plaswinkel “2theloo” die behalve schone wc’s ook aanverwante toiletgerelateerde artikelen bieden en relaties hebben met onder andere de Maag Lever Darm Stichting en de Stomavereniging en in de Megastores prima functioneert.
– Er een groeiende groep Nederlanders aan aandrangincontinentie lijdt en
dikwijls twintig tot dertig keer per dag naar het toilet moet.

Van mening dat
– Er ook voor vrouwen en gehandicapten toiletvoorzieningen behoren te zijn in de openbare ruimte.
– Een aantrekkelijke stad voor toeristen ook toiletvoorzieningen biedt.
– Ook in Den Haag ruimte zou moeten zijn voor initiatieven op het gebied van openbare toiletvoorzieningen zoals “2theloo” in de Megastores.

Roept het college op
– Bij toekomstige ontwikkelingen en (her)inrichtingen op drukbezochte plekken in de stad actief mogelijkheden te zoeken en aan te grijpen om budget-neutraal het aantal openbare toiletten uit te breiden”
– Daarin ook speciaal voor vrouwen en gehandicapten openbare toiletten op te nemen.

Peter Bos Gerwin van Vulpen Rachid Guernaoui
Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij D66