Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren tegen tegen gebruik van roofvogels door politie

De Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren willen niet dat de politie getrainde roofvogels inzet om drones uit de lucht te plukken.

Peter Bos: “Het Haagse politiekorps zet sinds kort een adelaar in om criminele drones te vangen bij evenementen. De twee politieke partijen vinden het gebruik van roofvogels “een zorgelijke ontwikkeling die in strijd is met dierenwelzijn”. “Het Haagse politiekorps ziet ze vliegen”, zegt Peter Bos van de Stadspartij. “Zo’n vogel maakt geen kans tegen de grotere professionele drones.” “De vogels kunnen beschadigd raken door drones en zijn ongeschikt om in gevangenschap te houden”, zegt Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren.

Momenteel worden drie andere methoden getest om drones te vangen, waarbij geen dieren worden ingezet. “Er kleven zoveel nadelen aan het gebruik van roofvogels dat het onbegrijpelijk is dat niet wordt gekozen voor een andere methode”, zegt Teunissen. “Misbruik van adelaars en andere vogels moet zo snel mogelijk stoppen.”

De raadsleden mevrouw Teunissen en de heer Bos hebben op 27 september 2016 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In Den Haag gaat de politie roofvogels inzetten tijdens evenementen zoals Prinsjesdag om ongewenste drones te vangen. Het Haagse bedrijf ‘Guard From Above’ werkt samen met de politie aan de training van een adelaar die tegen de drones ingezet kan worden. Het project kost volgens een politiewoordvoerder enkele tonnen¹. Roofvogels zijn van nature stressgevoelige dieren en hebben veel lichaamsbeweging nodig.

1. Is het college bekend met de berichtgeving dat het Haagse politiekorps roofvogels inzet tegen drones?¹

Het college is bekend met dit bericht. De inzet van dieren door de politie is geen zaak van het college maar van de nationale politie en valt onder de verantwoordelijkheid van de minister. Voor de beantwoording van vraag 3 t/m 7 verwijst het college naar de beantwoording van Kamervragen 1827, deze zijn als bijlage toegevoegd.

2. Kan het college aangeven wat de achtergrond is van de getrainde adelaar?

De nationale politie laat desgevraagd weten dat de dieren oorspronkelijk uit een ei komen. Ze zijn eerst opgevoed door een ouderpaar en daarna verder getraind door deskundige valkeniers.

3. Kan het college aangeven na welke overwegingen besloten is dat roofvogels geschikt zijn om in te zetten en in hoeverre dierenwelzijn een beslissende factor was in deze overweging?

4. Is er sprake van aangebonden huisvesting, dwang tijdens training en handopfok van de roofvogels? Deelt het college de mening dat deze vormen van huisvesting en training niet diervriendelijk zijn? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt het college de mening dat roofvogels wilde dieren zijn die niet in een hok thuis horen? Zo nee, waarom niet?
Er worden drie andere methoden getest waarbij geen dieren worden gebruikt voor de onderschepping van criminele drones. De Rijksoverheid wil uiteindelijk toe naar één methode voor detectie en interventie met drones.²

6. Volgens roofvogelexperts is het waanzin om roofvogels in te zetten en zelfs levensgevaarlijk. Bovendien maakt een arend geen kans tegen grotere professionele drones. Is het college hiervan op de hoogte?

7. Waarom heeft de politie gekozen voor de inzet van een adelaar tijdens evenementen, terwijl alternatieven blijkbaar voorhanden zijn?

Ad. 3 t/m 7. Zie beantwoording van Kamervragen 1827.

8. Is het college bereid om er bij het Rijk op aan te dringen dat de inzet van roofvogels onwenselijk is en alternatieven voorrang te geven?

Het college beschouwt dit als een afweging van de nationale politie.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

1 http://www.omroepwest.nl/nieuws/3236661/Roofvogels-gaan-evenementen-beschermen-tegen-drone-aanvallen
2 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/15/de-arend-krijgt-hulp-van-anti-drones-4291055-a1521486