Betaalbare studentenwoningen zijn hard nodig

De Haagse Stadspartij is niet blij met de hoge huurprijzen die worden gevraagd in het Student hotel aan de Hoefkade. De huurprijzen voor een studentenkamer liggen tussen de € 720 en de € 980 per maand. Raadslid Gerwin van Vulpen: “Dat zijn absurd hoge prijzen die gevraagd worden, studenten die niet meer in aanmerking komen voor basisbeurs kunnen dat niet betalen. Daarnaast ontduikt het Student Hotel het huurrecht doordat studenten er zomaar uitgezet kunnen worden en men zonder instemming de gehuurde kamer kan betreden”.

Uit een voorpublicatie van het Kenniscentrum Studentenhuisvesting (Kences) blijkt dat steeds meer jongeren gedwongen bij hun ouders blijven wonen omdat op kamers gaan te duur is geworden door het afschaffen van de basisbeurs. In het studiejaar 2015/2016 ging nog maar 13% van de beginnende bachelorstudenten op kamers (Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2016). Bovendien beperkt deze ontwikkeling jongeren in de keuzemogelijkheden voor een studie. Veel jongeren kiezen voor een studie waar ze niet te ver voor hoeven reizen.

Raadslid van Vulpen: “Wij vinden dat er voldoende betaalbare studentenwoningen nodig zijn. Het tekort aan studentenwoningen werkt steeds hogere huurprijzen en ongewenste praktijken, zoals aan de Hoefkade, in de hand. Hier willen we een stokje voor steken. Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft om actie gevraagd.

De Haagse Stadspartij gaat samen met de SP en de PvdA de gemeente Den Haag vragen om te zorgen voor voldoende betaalbare studentenkamers.

Renovatie van het belastingkantoor bij Hollands Spoor na jarenlange leegstand
Renovatie van het belastingkantoor bij Hollands Spoor na jarenlange leegstand