Afgelopen week presenteerde Retailsonar een onderzoek waaruit zou blijken dat er in Den Haag nog veel ruimte is voor fastfoodrestaurants. Al in 2021 vroeg de Haagse Stadspartij het stadsbestuur stappen te nemen om de opkomst van fastfood op elke hoek van de straat aan te pakken. We hebben namelijk al genoeg wijken met een grote gezondheidsachterstand in Den Haag. Ook leiden fastfoodrestaurants tot een verschraling van de openbare ruimte door meer verpakkingsafval.

De Haagse Stadspartij wil ook van het college weten of en hoe zij duurzame, gezonde en betaalbare voeding willen gaan stimuleren. Dat draagt namelijk wél bij aan een gezondere en mooiere stad.

In 2021 diende Peter Bos ook al een motie om te onderzoeken hoe we branchering kunnen inzetten tegen de stortvloed van fastfood in de stad. We wachten nog steeds op dat onderzoek.

De vragen:

1. Kan het college aangeven hoeveel fastfoodzaken er zijn gevestigd in Den Haag? In welke wijken is dat?
2. Is het college het met ons eens dat fastfood ongezond is?
3. Is het college het met ons eens dat fastfood, en specifiek fastfoodketens de stad minder aantrekkelijk maakt?
4. Kan het college aangeven of ondernemers verantwoordelijk zijn voor het opruimen van het afval binnen 25 meter van hun restaurant? Zo ja, hoe wordt dit gecontroleerd? En hoe worden de ondernemers daarvan op de hoogte gebracht?
5. Is het college het met ons eens dat het vele aanbod van fastfood ertoe leidt dat inwoners van Den Haag het “ als normaal” beschouwen om elke dag fastfood te eten?
6. Kan het college aangeven hoe groot de problematiek van overgewicht is in Den Haag? En kan het college aangeven hoe zij denkt dat deze problematiek zich verder zal ontwikkelen?
7. Kan het college aangeven hoe groot de problematiek is van diabetes in Den Haag? En kan het college aangeven hoe dat er in de toekomst uitziet?

In Den Haag zijn er grote verschillen in gezondheid. In sommige wijken gaan mensen gemiddeld 12 jaar eerder dood.

8. Kan het college aangeven hoeveel budget er momenteel is om deze gezondheidsachterstanden aan te pakken?
9. Welke acties onderneemt het college om de bewustwording over fastfood te vergroten?
10. Welke acties onderneemt het college om de vestiging van fastfoodrestaurants tegen te gaan?
11. Is het college het met ons eens dat het erg gek is dat de gemeente er alles aan doet om gezondheidsachterstanden aan te pakken maar tegelijkertijd de rode loper uitrolt voor fastfoodrestaurants?

Veel fastfoodrestaurants zijn franchiseformules waarbij het starten van een vestiging makkelijk gemaakt wordt door het hoofdkantoor door bijvoorbeeld verplichte inkoop, standaard recepten en standaard hulp bij het runnen van het restaurant.

12. Is het college bereid te onderzoeken of er mogelijkheden zijn potentiële ondernemers in de fastfoodsector te wijzen op gezondere alternatieven?
13. Tijdens de Corona-periode bleek dat er veel mensen zijn die voor buurtgenoten of anderen koken. Deze mensen willen soms best doorgroeien. Kan het college onderzoeken hoe deze mensen kunnen worden ondersteund in hun ambities?
14. Is het college bereid om in overleg te treden met partijen die duurzame en gezonde voedselvoorzieningen propageren zoals Lekker Nassuh, Conscious Kitchen, Restpo van Harte en de Haagse Voedselraad om gezamenlijk te komen met een visie op het promoten van en vergroten van het aandeel duurzame, gezonde en betaalbare voeding in het straatbeeld?
15. Gezamenlijk ( gezond) koken en eten draagt bij aan sociale cohesie en kan leiden tot betere gezondheid. Is het college bereid te onderzoeken hoe dit kan worden gestimuleerd door de gemeente?

In de raadsvergadering van 10 juni 2021 is de door het raadslid de heer Bos ingediende motie T.3 ‘Terugdringen fastfood’ (RIS309153) aangenomen. In de afdoening van de motie (RIS309153) van 31 augustus 2021 geeft het college aan te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om fastfoodrestaurants te ontmoedigen. Dit onderzoek zou in het najaar 2021 naar de raad worden gestuurd.

16. Kan het college aangeven wanneer dit onderzoek nu is afgerond en naar de raad wordt gestuurd?