Sinds 24 april 2022 gaat er een bericht rond op social media over racisme bij de Millers. Het is niet de eerste keer dat we dit horen, maar het is nog steeds erg shockerend. Er wordt op basis van etniciteit onderscheid gemaakt wie er wel naar binnen mag bij de Millers en wie niet. Dit is racisme. Millers is niet de enige uitgaansgelegenheid in Den Haag waarover we dit horen. Bij Undercover in Nederland kwam in 2016 ook al naar voren dat er binnen het uitgaansleven in Den Haag wordt gediscrimineerd. De Haagse Stadspartij stelt vragen over de meest recente gevallen en de aanpak van racisme in het uitgaansleven in het algemeen.

De vragen zijn inmiddels door het college beantwoord:

1. Is het college op de hoogte van het social media bericht en de eerdere signalen van racisme in het uitgaansleven. Zo nee, waarom niet?
Het college is op de hoogte van het bericht.

2. Hoe kijkt het college aan tegen deze berichtgevingen?
Het college acht elke vorm van racisme en discriminatie onacceptabel en neemt hier duidelijk stelling tegen.

3. Kan het college aangeven wanneer er voor het laatst onderzoek is gedaan naar racisme in het Haagse uitgaansleven? Wat was de uitslag van dit onderzoek? Wanneer wordt het onderzoek herhaalt?
In november 2016 is het laatste onderzoek uitgevoerd naar discriminatie in de Haagse horeca. Op basis van dit onderzoek kon geen structurele discriminatie worden vastgesteld. Wel kon worden gesteld dat de communicatie over weigeringen, deurbeleid en huisregels in een aantal gevallen verbetering behoeft.
Vanaf eind 2022 zal door het college, in samenwerking met de uitbaters van de uitgaansgelegenheden, onderzoek worden uitgevoerd naar discriminatie en racisme. Het zal hierbij gaan om meerjarige en sectorale praktijktesten naar discriminatie binnen verschillende maatschappelijke sectoren, waaronder de horeca.

4. Kan het college aangeven welke initiatieven zij heeft ondernomen om racisme binnen het uitgaansleven aan te pakken?
Discriminatie is reeds als overtreding in het handhavingsbeleid voor horeca en alcoholverstrekkers opgenomen. Concreet betekent dit dat de eerste twee keer dat de overtreding binnen een jaar plaatsvindt dit leidt tot waarschuwingen, de derde keer tot sluiting voor 3 maanden en de vierde keer tot sluiting voor onbepaalde tijd en intrekking van de vergunningen.
Ook zet het college momenteel in op het vergroten van de bekendheid van Den Haag Meldt om zo de meldingsbereidheid van de burgers te vergroten. Hiertoe is een grootschalige communicatiecampagne gestart die zich richt op verschillende maatschappelijke sectoren.

5. Het kan toch niet zo zijn dat racisme wordt getolereerd of genormaliseerd binnen het Haagse uitgaansleven. Wat gaat het college hieraan doen?
Zie antwoord op vraag 3 en 4.

6. Kan het college aangeven hoe het zit met de meldingsbereidheid van discriminatie en specifiek racisme in het uitgaansleven?
Het aantal meldingen van racisme in het uitgaansleven laat de afgelopen twee jaar een daling zien. Dit heeft te maken met de sluiting van de horecaondernemingen n.a.v. COVID-19. Het college besteedt al extra aandacht aan het verhogen van de meldingsbereidheid inzake discriminatie waaronder in de horeca. Zie ook het antwoord op vraag 4.

7. Hoe kijkt het college aan tegen het initiatief van safer clubbing?
Het college is bekend met het initiatief en steunt dit.

8. Wat kan het college betekenen in het faciliteren en bekend maken van safer clubbing?
Het college werkt o.a. middels de Campagne Straatintimidatie samen met Sex Matters en de nachtburgemeester om de training safer clubbing bij horecaondernemingen in de stad onder de aandacht te brengen en aan te bieden.
Een aantal toonaangevende organisaties waaronder De Grote Markt, PIP en O’Casey’s hebben de training safer clubbing van Sex Matters inmiddels gevolgd. Naar verwachting zullen er in 2022 nog 15 trainingen volgen.

9. Is het college bereid om met o.a. de politie en het Openbaar Ministerie samen te werken om de aanpak van racisme te prioriteren, het doen van aangiften toegankelijker en bekender te maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze zal dit gebeuren (graag zo concreet mogelijk)?
Op verzoek van het college hebben Den Haag Meldt en de politie hun samenwerking verstevigd om de aangiftebereidheid te vergroten. Door Den Haag Meldt is materiaal ontwikkeld over de strafbaarheid van discriminatie. Dit is verspreid over de wijkbureaus zodat de posters en flyers zichtbaar aanwezig zullen zijn op de wijkbureaus. Ook zullen de teamchefs tijdens werkoverleggen regelmatig aandacht vragen voor discriminatie aan de hand van deze materialen.

De Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie is voornemens onderzoek te doen naar de mogelijkheden die er zijn binnen de grenzen van het recht ten aanzien van een verbetering van de handhaving op en sanctionering van discriminatie. Het college zal de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om het eigen beleid aan te vullen.