Maak van 1 juli ( Keti Koti) officiële feestdag

Het is hoog tijd dat de afschaffing van de slavernij in Suriname en de voormalig Nederlandse Antillen een nationale herdenkings- en feestdag wordt in Nederland. In 2023 is de slavernij 150 jaar afgeschaft, en dat is een heel mooi begin voor beleidsverandering. Naar aanleiding van de actie #1julivrij dient de Haagse Stadspartij op 7 juli een motie in, zodat alle gemeentelijke ambtenaren vrij zijn op 1 juli, in ieder geval totdat het een nationale vrije dag is.  

Fatima Faïd (Haagse Stadspartij) zei hierover: ‘Natuurlijk zijn wij voor een landelijk besluit en willen wij dat iedereen vrij is. Jammer genoeg is Nederland nog niet zo ver. Den Haag heeft een belangrijke rol gehad in het slavernij verleden. Het zou daarom juist heel mooi zijn als Den Haag initiatief zou tonen en alle ambtenaren vrij zouden geven.’

De Haagse Stadspartij is gelukkig niet de enige partij die de actie steunt. De SP, Partij voor de Dieren en Denk hebben bij voorbaat aangegeven dat zij de motie zullen steunen en staan dus onder de motie.

Lesley Arp (SP) deelt: ‘Elke Haagse inwoner zou het recht zou moeten hebben om Keti Koti te herdenken, omdat dit een belangrijke dag is in onze gezamenlijke Nederlandse geschiedenis.
Wij gaan zelf als fractie een Keti Koti-wandeling doen, omdat er nog veel te leren valt over de geschiedenis.’

Ook Robin Smit (Partij voor de Dieren) onderstreept het belang: ‘Het wordt tijd dat wij onze koloniale geschiedenis erkennen en gaan herdenken. Daarom zijn wij voor een vrije dag op 1 juli.’

Nur Icar (Denk) licht toe: ‘Het slavernijverleden is een pijnlijk hoofdstuk uit onze geschiedenis. DENK zet zich al jaren in om 1 juli een nationale vrije dag te maken. Wij doen een oproep aan alle politieke partijen om zich hiervoor in te zetten. Laten we een signaal afgeven om het belang hiervan duidelijk te maken aan de samenleving.’

De motie:

Motie: Vrij(heid) met Keti Koti

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van voorstel van het college inzake Programmarekening 2021 (RIS312461)

Constaterende, dat:

  • 1 juli een historische dag is in de Nederlandse geschiedenis;
  • 1 juli 2023 is 150 jaar na de werkelijke afschaffing van de slavernij (1873);
  • Op 1 juli 2023 zal Den Haag het Slavernijmonument onthullen;
  • Het slavernijmonument ook de viering van Keti Koti in Den Haag (meer) op de agenda zal zetten.

Van oordeel, dat:

  • Keti Koti een nationale herdenkings- en feestdag moet worden;
  • Alle Haagse burgers het recht hebben om Keti Koti te vieren.

Van mening, dat:

  • Om punt 10 van het Haagse stembusakkoord anti-racisme uit te voeren en dus een inclusievere organisatie creëren, de viering van inclusieve feestdagen betrokken moet worden;
  • Om punt 11 van het Haagse stembusakkoord anti-racisme uit te voeren moet iedereen de kans krijgen om Keti Koti op 1 juli in Den Haag te vieren.

Roept het college op:

  • Het voortouw te nemen en alle gemeentelijke ambtenaren (betaald) verlof te geven, totdat het nationaal een vrije dag is.
  • De raad hier verder over te informeren

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fatima Faïd,                    Lesley Arp,         Robin Smit,                     Nur Icar,

Haagse Stadspartij         SP                        Partij voor de Dieren      Denk