Het college van B&W heeft de intentie om strandpaviljoens in Scheveningen Bad ook na het strandseizoen de mogelijkheid te bieden om open te blijven. De Haagse Stadspartij diende in de gemeenteraad van 17 oktober 2019 bij de bespreking van de plannen voor het strand een motie in om dat te voorkomen.

Raadslid Peter Bos: “Na het hectische strandseizoen snakken de natuur en de bewoners van Scheveningen naar rust aan de kust. Met het plan om de jaarrondexploitatie verder uit te breiden naar Scheveningen Bad komt aan die rust straks een eind.”

In 2012 besloot de gemeenteraad om op een beperkt deel van het Scheveningse strand vlakbij de haven toe te staan dat strandpaviljoens het hele jaar open konden blijven. Een verdere uitbreiding vindt de Haagse Stadspartij om meerdere redenen ongewenst. Uitbreiding van horeca op het strand is volgens Peter Bos bedreigend voor de bestaande horeca langs de boulevard. Daarnaast zou het volgens hem jammer zijn als het zicht op zee straks het hele jaar door belemmerd wordt door strandpaviljoens.

Peter Bos: “Bewoners in Scheveningen Bad en Dorp ondervinden in het strandseizoen behoorlijk wat overlast door de drukte. We willen niet dat de badplaats het hele jaar door een toeristische kermis wordt. Voor de natuur en de bewoners is het van groot belang dat er een periode van rust blijft.”

De motie werd ingediend samen met de SP en Partij voor de Dieren, maar haalde geen meerderheid.

Motie: Vervolgtraject jaarrondexploitatie op het strand
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De gemeenteraad van Den Haag op 17 oktober 2019 in vergadering bijeen ter bespreking van de Brief wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, over Informatie over voortgang ontwikkeling De Kust Gezond en Brief wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, over Ontwikkelingen strand (RIS303050).

Constaterende dat:

– Het college voorstelt om onder voorwaarden en gefaseerd een beperkte uitbreiding van de jaarrondpaviljoens op het strand toe te staan;
– Op 20 december 2012 de raad heeft ingestemd met raadsvoorstel 144 (RIS254078), waarmee het de strandexploitanten op het Noorderstrand, in de clusters 4 en 5, toegestaan wordt om jaarrond te exploiteren.

Overwegende, dat:

– In 2012 is besloten om te starten op de clusters 4 en 5 vanwege de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid;
– Destijds besloten werd om te starten op de clusters 4 en 5 omdat deze clusters op voldoende afstand lagen van de boulevardhoreca, waardoor er minder concurrentie was en minder overlast te verwachten viel voor de omgeving, en omdat daar het minste aantal woningen staan.

Van mening, dat:

– Verdere uitbreiding van horeca in de buurt van de boulevard ongewenst is, vanwege het overaanbod, ongewenste concurrentie en mogelijke overlast;
– Het strand na het drukke badseizoen een plek is voor rust en bezinning niet alleen voor de natuur, maar ook voor de bewoners van Scheveningen Bad en Dorp;
– Het ongewenst is dat strandpaviljoens straks het hele jaar door het zicht op zee belemmeren.

Verzoekt het college:

– Geen verdere uitbreiding van jaarrondexploitatie toe te staan.

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Pieter Grinwis
Christen Unie SGP

Robin Smit
Partij voor de Dieren