De fiets is voor de Haagse Stadspartij het belangrijkste vervoermiddel in de stad. Er zijn de afgelopen jaren veel goede maatregelen genomen, zoals nieuwe doorgaande fietsroutes (“sterroutes”). Maar er zijn ook knelpunten. Zoals in de Grote Marktstraat met onveilige situaties voor voetgangers en fietsers en gedoe met fietsparkeren. Reden om hierover op 27 februari een stadsgesprek te voeren in ons prachtige campagnepand “De Volharding”. Met als gastprekers Freek van Duuren (fietsondernemer), Els ’t Hooft (wijkorganisatie Oude Centrum) en Frank Poppe (Fietsersbond).

Raadslid Gerwin van Vulpen vertelt over de Grote Marktstraat als shared space: Fiets/voetganger/auto/OV gelijkwaardig, maximum snelheid 15 km/pu, geen belijning of zebra’s toegestaan, wel onderscheid door inrichting, regels nog steeds onduidelijk voor gebruikers, zou ‘even wennen’ zijn, maar bestaat al 5 jaar. We zouden graag scooters weren, ook snelle fietsers?
Over het fiets parkeren in de Grote Marktstraat: te weinig parkeervakken voor kortparkeren fietsen, handhaving alleen bij voldoende kortparkeerplekken, fietsdepot te ver weg, bordjes over handhaving en langzaam fietsen vallen niet op.

Stelling 1:
Als doorgaand fietsverkeer omgeleid wordt dan ontstaat er in de Grote Marktstraat een veiliger verkeerssituatie
Eerste constatering vanavond: ten opzichte van de oude situatie van jaren geleden is de veiligheid giga verbeterd. Het fietsverkeer is enorm toegenomen en vraagt om nieuwe oplossingen. Denk daarbij aan fiets fly overs over de Grote Marktstraat heen of het voor fietsers benutten van de ondertunneling. Het fietsverkeer dwingen om om te fietsen vinden de meesten niet sympathiek; je kunt wel proberen het doorgaande fietsverkeer naar CS verleiden om de Gedempte Burgwal te nemen. Alleen levert dat weer problemen op met druk in dit centrumgebied voor omwonenden. Apart probleem vormen de scooters, brommers en heel snelle fietsers. Het probleem wordt vooral veroorzaakt door het Shared Space concept dat is toegepast. Er is geen enkele houvast in het gebied voor fietsers en voetgangers waardoor chaos. Met een duidelijker functiescheiding tussen fietsers, voetgangers en fietsparkeren ontstaat er meer rust, zo vinden velen. Daarvoor is politieke overeenstemming nodig in de raad.

Stelling 2:
Het is niet eerlijk om fietser als oorzaak van de problemen in de Grote Marktstraat aan te wijzen
Niet de fietsers zijn het probleem, maar de onduidelijke situatie voor alle gebruikersgroepen. Fietsen vervuilen niet, nemen weinig plek in, maken geen lawaai. Dat moet je koesteren als stad. Fietsers zijn een zegen voor de stad. Als je dat goed faciliteert, ontstaat er een aantrekkelijk centrumgebied. Maak onderscheid tussen kort- en langparkeren en snel- en langzaam fietsverkeer met duidelijke bewegwijzering voor de verschillende routes en maak onderscheid tussen wrakken en weesfietsen.

Stelling 3:
Grote Marktstraat kan tijdens winkeltijden voor fietsers afgesloten worden
Dit is geen oplossing; ook winkeliers zullen hier niet blij mee zijn. Als je dat doet sluit je de Grote Marktstraat eigenlijk permanent af voor fietsers en dus voor een grote groep in de stad. Oplossingen moeten worden gezocht in wat eerder werd genoemd: functiescheiding voor fietsers en voetgangers door een duidelijke fietsroute, oversteekplaatsen, duidelijke bewegwijzering en goede fietsparkeer voorzieningen. Fiets-langparkeerders zijn best bereid te betalen voor een goede parkeervoorziening, dus organiseer dat goed.

Stelling 4:
Alleen handhaven op fietsen buiten de vakken als er voldoende kort parkeerplekken zijn
Het fietsparkeren in het centrum vormt een vraagstuk op zich. Grote fout was het verwijderen van de fietsnietjes. De toezegging is gedaan om deze weer terug te plaatsen. Maak een duidelijk onderscheid tussen kort- en langparkeren van fietsen. Benut parkeergarages en maak een goede bewegwijzering. Het ophalen van verwijderde fietsen moet vergemakkelijkt worden. Maak de verkoop van fietsen ook aan particulieren mogelijk, bijv. via de website van de gemeente.

Genoeg te doen dus!