Groene Oordtje

Doek valt voor het Groene Oortje

Als het aan de NS ligt, komt er een einde aan de natuur van Het Groene Oortje in de Schenkstrook. De kantonrechter geeft de NS groen licht…

 

Het Groene Oortje moet verdwijnen
(Den Haag Centraal, 7 jun 2012)

Als het aan de kantonrechter ligt, komt er een einde aan de natuur in Het
Groene Oortje dat sinds 1991 door particulieren wordt beheerd. Het NS
Grondbedrijf, eigenaar van het groen, wil alle terreinen die niet te maken
hebben met stations ruimen, saneren en verkopen. Hoewel zich nog geen
kopers hebben gemeld, moeten de beheerders het gebied op zeer korte
termijn verlaten.

Door Jasper Gramsma

Het protest van Cocky Hoek van de Stichting Natuurvriendelijk Beheer
Schenkoever (SNBS) is tevergeefs. Sinds 15 jaar beheert zij de groenstrook
achter de Nieuwe Veenmolen, tussen het spoor en de Schenk. In die jaren is
het stuk natuur met beeldentuin en volkstuintjes volgens Hoek met behulp
van vrijwilligers uitgegroeid tot ‘een harmonieus stuk natuur, compleet
met bijen’, dat in de loop der jaren duizenden bezoekers trok. Hoek’s
huurcontract voor de groenstrook liep eind vorig jaar af. NS wil de grond
saneren om deze voor verkoop gereed te maken. De gemeente kreeg als eerste
de gelegenheid het stukje natuur te kopen voor de aanleg van een
fietsstrook, maar beweegt zich niet in die richting. Op het verzoek van de
SNBS om Het Groene Oordtje tegen een marktconforme prijs (8,25 euro per
vierkante meter) te kopen, heeft NS niet gereageerd. Vooralsnog zijn Hoek
geen andere concrete plannen bekend voor het terrein.

Omdat nog niet zeker is of en wanneer de gemeente een fietspad aan wil
leggen, vocht Hoek namens SNBS de ontruiming van het groengebied aan. “De
gegevens over de werkelijke vervuiling van Het Groene Oordje zijn bij het
archief van het Bodem Informatie Punt van de gemeente, na voortdurend erom
te vragen, nog steeds niet boven water gekomen. De inschatting is dat de
vervuiling onder de huidige interventiewaarden ligt”, stelt Hoek. “Het
leek redelijk om bezwaar te maken tegen ruimen en saneren van Het Groene
Oordtje zolang de saneringsvergunning nog niet is afgegeven en er nog geen
koper is”.

NS laat in een reactie weten in samenspraak met de gemeente bekeken te
hebben of in ieder geval Hoek na de sanering terug kan keren. Dat blijkt
niet mogelijk, omdat NS de gronden wil gebruiken voor ontsluiting of om
een fietsstrook mogelijk te maken. Op het aanbod een alternatieve tuin
beschikbaar te stellen, heeft Hoek geen reactie gegeven. Om toch de
terugkeer van tuinders veilig te stellen, zijn er gesprekken gaande met
een partij die gereguleerd tuinieren na sanering weer mogelijk maakt. Over
de voortgang van die gesprekken doet NS geen mededelingen.

Reacties:

1. Op 2013-06-18 12:01:40 schreef Elise van Waasdijk:

HEEEEE, wordt eens wakker daar. Kom nu eindelijk eens zelf kijken wat een prachtige tuin het is en dat kan niet zomaar verplaatst worden. Zeker niet als het maar om een paar honderd meter verder op gaat. Zijn ze wel wijs daar bij de gemeente Den Haag en de NS.

Ik wil voor Cocky nog weer opkomen!!!

DIT MAG NIET GEBEUREN, dat ze in augustus anno 2013 nu na 15 jaar en weet ik veel hoeveel jaar procederen, weg moet van dat stuk grond. Laat de NS, maar iets ander uitzoeken, er is inmiddels nu genoeg kaalslag!

En gauw aan het werk, voordat er weer van alles over de hekken aan afval overheen gekieperd gaat worden.