Blauwe Zone voor zuipschuiten langs Bierkade valt verkeerd

Wijsmuller: “Bezopen plan van wethouder Dekker”. De Haagse Stadspartij is verontwaardigd over het plan van Sander Dekker (VVD) om alle boten uit de gracht van de Dunne Bierkade te verjagen.

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij: “Er mogen straks alleen nog maar boten aanmeren van mensen die de horeca langs de gracht gaan bezoeken. Bezopen! Dat er een paar aanlegplekken bij komen vind ik prima, maar dit is een misselijk plan dat ten koste gaat van tientallen gewone Hagenaars, zoals bijv. het kanoverhuurbedrijf.” De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen ingediend. Joris Wijsmuller: “Er is al jaren een Passantenhaven langs de Bierkade, daar heeft de gemeente veel geld in gepompt; waarom kan die niet gebruikt worden door varende horecabezoekers?!”

Boten weg bij Bierkade
(AD/Haagsche Courant, 4 jul 2012)

Circa dertig boten langs de Dunne Bierkade moeten verdwijnen. Tot
uiterlijk 1 september krijgen de eigenaren van de gemeente de tijd om een
nieuwe aanlegplek te vinden. Eigenaar Ronald Maak van Kano Haagland is
woedend: Als ze straks mijn boot komen halen, dan laat ik hem nog liever
zinken.

WOEDENDE EIGENAREN WEIGEREN PLAATS TE MAKEN

De Dunne Bierkade heet tegenwoordig de Avenue Culinaire. En bij zo n kade
vol restaurants en cafés passen kennelijk geen permanente scheepjes meer
langs de kant. Deze gracht is bij uitstek geschikt om vanaf het
binnenwater van de stad te genieten, legt een gemeentewoordvoerder uit. Er
zijn hier veel tentjes met een terras, waar je vanaf het water naartoe zou
kunnen om wat te eten en te drinken. Maar dat lukt nu nauwelijks. De
ligplaatsen liggen vol.

Om de toeristen- en recreatievaart te stimuleren, mogen boten nu nog maar
maximaal drie tot vier uur aanleggen aan de Dunne Bierkade tussen de
Paviljoensgracht en de Wagenstraat. De huidige booteigenaren moeten
uitwijken naar een ander plek.

Ronald Maak van botenverhuur KanoHaagland moet er niet aan denken. De
alternatieve ligplekken zijn waardeloos, vindt de verhuurder van
fluisterbootjes. Ook de eigenaren van de andere boten gaan er volgens hem
zwaar op achteruit. Ik blijf me dus verzetten, zegt hij. En een flink
aantal booteigenaren doet met me mee. Als ze straks mijn boot komen halen,
laat ik m nog liever zinken.

Volgens de gemeente hebben de plannen om de gracht aan de Dunne Bierkade
tot een zogeheten blauwe zone om te toveren niets van doen met overlast of
met inkomstenvergroting van de horeca op de kade. Het gaat puur om het
stimuleren van de recreatievaart, zo benadrukt de woordvoerder. Maar
Ronald Maak hoort van zijn gemeentecontacten en van de havendienst wat
anders. Ook horecaondernemers kijken daar anders tegenaan.

Paul Pasman, van Biercafé De Paas: Die boten hier zijn verpauperd en mogen
van mij gelijk weg. Dan komt er tenminste ruimte voor mensen die willen
aanleggen en misschien een drankje bij ons komen doen. Die jongen van de
bootjesverhuur vind ik overigens een vriendelijke vent. Hij mag wat mij
betreft best blijven.

Corine Ammerlaan, eigenaresse van grand café de Pakschuit, laat zich
neutraal uit over de blauwe zone , zoals het plan voor de Dunne Bierkade
is gedoopt. Ik ervaar op dit moment geen overlast. Vroeger sliepen er
junks op de boten. Die poepten en plasten ook in de gracht. Wat ik wel
zonde vind, is dat er veel lelijke en oude boten in de gracht liggen.

Niet netjes

Gerard Luiten, voorzitter van de ondernemersvereniging Wereldgracht en
Avenue Culinaire, is dolbij met de blauwe zone en het verdwijnen van de
boten. Als je die hier niet meer permanent hebt, blijven er ook geen junks
op slapen. Bas Oonk, eigenaar van Basaal, is het met hem eens. Ook Ronald
Maak mag van hem weg. De uitstraling van de verhuur niet bij ons
restaurant. Het zijn, laat ik maar zeggen, niet de netste types en dat is
slecht voor de zaken.

Ik weiger op te rotten
(AD/Haagsche Courant, 4 jul 2012)

Het is game over voor Ronald Maak, verhuurder van fluisterbootjes voor 30
euro per 3 uur aan de Dunne Bierkade. Van de gemeente moet hij binnenkort
definitief weg met zijn Kano Haagland. Voor mij is het oorlog. Ik blijf
vechten tot het einde.

Vanaf 1 september mag Ronald Maak zijn boten niet meer permanent meer in
de gracht hebben liggen. Net als pakweg dertig andere booteigenaren is hij
de dupe van het nieuwe beleid aan de Dunne Bierkade, dat is uitgestippeld
door de gemeente Den Haag, de havendienst en de ondernemersvereniging
Wereldhaven Avenue Culinaire. Op de website van de gemeente las ik over
het plan. Toen ik dat zag, werd ik pislink en dat ben ik nog steeds,
moppert Maak.

Hij zit elke dag op zijn groene boot, vaak vergezeld door vriendin Dorota,
haar kinderen, zijn vriend Albert en diens hond Angie. Ik ben gek van
bootjes. Het liefste koop ik wrakken die ik helemaal zelf opknap. Voor dit
bedrijfje heb ik kromgelegen. Mijn vriendin heeft vijf kinderen. We hebben
een jaar met zijn zevenen in één kamertje geslapen om geld uit te sparen
aan stroom om bootjes te kunnen kopen. En nu willen ze dat ik oprot. Maar
waar moet ik naartoe?

De Boomsluiterskade en de Neherkade worden door de havendienst genoemd als
alternatief. De Neherkade noemen wij bootjesbezitters de dump. Als je daar
je bootje neerlegt, dan is die binnen 24 uur gesloopt en leeggehaald. Aan
de Boomsluiterskade is geen plek en dan zit ik pal naast geparkeerde auto
s. Zie je het voor je dat er daar mensen opstappen? Het is ook lullig voor
de andere bootjesbezitters. Die kunnen hun boot niet meer voor de deur
leggen. Andere grachten zijn niet geschikt, want er zijn veel lage bruggen
waar de hogere boten niet onderdoor kunnen.

Maak snapt niet dat de boten in de Dunne Bierkade zorgen voor overlast en
inkomstenvermindering voor de horeca. Mensen die hier aanleggen, willen
gewoon zuipen en losgaan op hun eigen boot. Volgens hem vinden
horeca-eigenaren het juist gezellig dat hij bootjes verhuurt. Maar van de
gemeente en de havendienst hoor ik wat anders. Die zeggen dat de horeca
vertelt dat er alleen maar asociale figuren op de boten zitten. Dat het
ordinaire junks zijn. Nou, ik en mijn vrienden zijn de enige die hier
dagelijks zitten. Ik ben dus een asociale junk. Nou, bedankt.

Oorlog

Maar hij laat zich niet ontmoedigen. Voor mij is het oorlog. Misschien
koop ik allemaal ouwe boten te kopen om de boel te bezetten. Ik heb een
bezwaarschrift ingediend en blijf vechten tot het einde. Als ze m’n boot
komen halen, laat ik m nog liever zinken. Het is triest. Ik ben dit
begonnen voor de lol, maar ik krijg er alleen maar ellende van.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 24 juli 2012

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 5 juli 2012 een brief met daarin twaalf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Kent het college het artikel “Boten weg bij Bierkade” (AD/Haagsche Courant d.d. 4 juli 2012)?

Ja.

2. Volgens het artikel zullen circa dertig boten langs de Dunne Bierkade moeten verdwijnen als gevolg van de uitwerking van de Nota Binnenwater. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

De raad heeft bij vaststelling van de Nota Binnenwater (RIS246304) op 29 maart 2012 ingestemd met het instellen van een blauwe zone ter hoogte van de Avenue Culinair (besluit IV.b.). In de nota staat aangegeven dat er meer ruimte wordt geboden aan varende bezoekers van de horecagelegenheden door de recreatieschepen te herplaatsen. Daarom werd een zogenaamde “blauwe zone” voorgesteld waarbij
gedacht wordt aan een maximale ligduur van 3 uur.
Er zijn daarom inderdaad aan deze twee kades geen permanente ligplaatsten meer beschikbaar. Volgens de meest actuele tellingen betrof het 12 boten aan de Dunne Bierkade en 14 aan het Groenewegje. Inmiddels heeft een aantal schepen elders in de stad een andere ligplaats gevonden.

3. Momenteel kan nog bezwaar aangetekend worden tegen het Ligplaatsenplan. Waarom wordt de bezwaarprocedure niet afgewacht en zijn de eigenaren van de boten al gesommeerd om hun boot per 1 september weg te halen?

De bezwaarprocedure kent geen opschortende werking. Bovendien is de bezwaarperiode per 26 juni 2012 afgelopen en zijn de brieven kort daarna, op 29 juni 2012, verspreid. Er is voor gekozen om nog vóór de vakantieperiode over het verplaatsen van de boten te communiceren, omdat de zomer bij uitstek de tijd is om uit te kijken naar een andere ligplaats.

4. In de Nota Binnenwater wordt gesteld:
In de gracht ter hoogte van de Avenue Culinair liggen naast 4 horeca‐terrasschepen het hele jaar door veel recreatieschepen. Hierdoor is het voor passanten onmogelijk om af te meren voor het bezoek van een café of restaurant. Door de recreatieschepen te herplaatsen, wordt meer ruimte geboden aan varende bezoekers van de horecagelegenheden. In dit kader wordt een zogenaamde ‘blauwe zone’ ingesteld waarbij gedacht wordt aan een maximale ligduur van 3 uur. Hoeveel afmeerplekken voor horecabezoekers komen beschikbaar als alle huidige boten langs de gracht verdwijnen?

Het aantal ligplaatsen is afhankelijk van de afmetingen van de bezoekende schepen. Vooralsnog gaat het college uit van 15 ligplaatsen.

5. Hoeveel afmeerplekken zijn er gewenst en hoe is dat onderzocht?

De Nota Binnenwater streeft ernaar om de aantrekkelijkheid van Den Haag voor passanten over het water te vergroten. Daarbij wordt er van uitgegaan dat aantrekkelijke afmeerplekken hun eigen vraag kunnen genereren. Er is gekozen om een duidelijk afgebakend deel van de gracht, van brug tot brug, aan te wijzen als blauwe zone, zonder individuele aanmeerplaatsen aan te wijzen. Hierbij wordt ook ruimte gemaakt voor opstelplaatsen in het kader van de open bruggen route.

6. Is het de taak van de gemeente om het alcoholgebruik in cafés te bevorderen door afmeerplekken voor varende cafébezoekers te creëren?

De Avenue Culinair biedt meer dan alleen cafés.

7. Slaat de term Blauwe Zone op een zone waar je dronken (blauw) kunt worden? Zo nee, waar slaat de term blauw dan op?

Het “blauw” is gevonden in de analogie met blauwe zones voor parkeren (“parkeerschijfzones”), waarbij parkeren slechts voor een beperkte tijd is toegestaan.

8. In 2001 is voor miljoenen een passantenhaven aan de Bierkade aangelegd op kosten van de gemeente Den Haag. Ook deze passantenhaven ligt langs de Avenue Culinaire. Passanten (veelal van buiten Den Haag) met een recreatieschip mogen hier echter niet afmeren volgens het Ligplaatsenplan en moeten nu naar de Dunne Bierkade waarvoor veel recreatieschepen van bewoners uit de buurt moeten verdwijnen. Kan het college deze krankzinnige beleidskronkel uitleggen?

Passanten kunnen – indien er ruimte is- tegen betaling gebruik maken van de faciliteiten die de passantenhaven aan de Bierkade biedt. In de blauwe zone is sprake van aanmeervoorzieningen zonder verdere faciliteiten. Het gebruik hiervan is gratis.

9. In de nota Binnenwater staat dat in het kader van de Blauwe Zone recreatieschepen herplaatst zullen worden. Waarom heeft het college geen fatsoenlijk herplaatsingsplan opgesteld en slechts een geplastificeerd briefje aan de boten bevestigd met de mededeling dat de boten weg moeten?

Na vaststelling van het ligplaatsenplan zijn alle woonschipeigenaren en eigenaren van recreatieschepen middels een algemene brief geïnformeerd op hun huisadres. Eigenaren van recreatieschepen aan onder andere de Dunne Bierkade en het Groenewegje (waar de Nota Binnenwater zorgt voor een wijziging van de bestaande situatie) zijn met een tweede brief nader geïnformeerd. Een kopie van deze tweede brief is geplastificeerd aan de boten aangebracht voor het geval de brief gericht aan het huisadres van de eigenaar aan de aandacht is ontsnapt.

10. Langs de Dunne Bierkade is ook een kanoverhuurbedrijfje gelegen. Ook dit bedrijf moet verkassen vanwege de Blauwe Zone. In de Raad van 29 maart 2012 bij de behandeling van de Nota Binnenwater sprak verantwoordelijk wethouder Dekker de volgende woorden: “Ik zie kano’s door de gracht varen die mensen kunnen huren. Die vinden gretig aftrek bij lekker weer. Het water wordt steeds meer gebruikt. Het college vindt dat alleen maar goed.” Staat het college nog steeds achter deze woorden en zo ja, waarom moet ook het kanoverhuurbedrijf vertrekken van de gracht?

Het college staat nog steeds achter het stimuleren van het gebruik van de grachten. De raad heeft bij vaststelling van de Nota Binnenwater (RIS246304) op 29 maart 2012 ingestemd met het instellen van een blauwe zone ter hoogte van de Avenue Culinair (besluit IV.b.). Daarbinnen past geen kanoverhuur.

11. Daarnaast beloofde de wethouder het volgende:“Ik wil heel graag proberen om op de een of andere wijze met de partijen die nu actief zijn op het water de krachten te bundelen. Ik vind het een goed punt en ik wil het graag oppakken.”
Waarom heeft de wethouder dit nog niet opgepakt en nog geen overleg gevoerd bijvoorbeeld met het kanoverhuurbedrijf?

Met het betreffende kanoverhuurbedrijf is contact in het kader van het verkennen van mogelijkheden om elders in de stad deze exploitatie vorm te geven. Met andere partijen die actief zijn op het water is intensief contact en ook nieuwe potentiële partijen weten de gemeente te vinden.

12. Tijdens de behandeling van de Nota Binnenwater beloofde de wethouder zorgvuldig te werk te gaan en de raad te informeren over de voortgang. Kan het college z.s.m. het Ligplaatsenplan aan de raad toezenden en de raad informeren over de voortgang? Zo nee, waarom niet?

Ja, op korte termijn zal het Ligplaatsenplan aan uw Raad worden toegezonden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de locoburgemeester,
S. Broers H.P.M. Kool

Reacties:

1. Op 2012-07-11 23:16:13 schreef viceversa:

ik kreeg ook zo,n fijn bericht van de havendienst,of ik voor 1 september de kade wil verlaten ik heb al een jaar of 9 een ligplaats aan de qruiquiskade ben iedere dag even op de boot en we hebben onderling een perfect contact met de overige schippers/eigenaren van de boten die ook bij ons aan de kade liggen. er is in al die jaren dat wij er liggen totaal geen criminaliteit meer geweest aan deze kade . nu word ons gezegd dat we maar aan de overkant van de praxis moeten gaan liggen .ik zie het niet zitten om langs het voorbijrazende verkeer te liggen terwijl de rotzooi aan de overkant aan een mooie kade kunnen liggen .dat is wel erg krom toch? mijn boot is 13 meter dus moet binnen jaar maar de stad uit volgens de nieuwe verordening. dit is echt te gek voor woorden betaal al de jaren mijn havengeld en word nu gedwongen de stad uitgezet straks ? we gaan er in ieder geval flink tegen in en dit laten we niet gebeuren .we hebben voor nood een alternatief aangeboden gekregen voor 2 jaar waarvan we zeker weten dat onze scheepjes binnen de kortste keren leeggeroofd worden .als dit gebeurt dan stellen we de gemeente aansprakelijk zij dwingen ons nu ligplaats te nemen aan een kade die zeer bekend staat qua inbraak/criminaliteit.het is de bekende drugs boulevard .bedankt gemeente .

2. Op 2012-07-12 12:03:08 schreef Harry:

De stijger aan het Zieken is al jaren leeg. Beheerd door de ooievaart, die ook de steiger beheren aan de Bierkade. Klop je daar aan voor een ligplaats, dan bij je bij voorbaat niet welkom.

Mijn suggestie: Ooievaars geen beheer van de havens en de schepen van dunne Bierkade naar Zieken en Bierkade

3. Op 2012-07-12 23:49:29 schreef Onno:

Ik wilde net een upgrade gaan doen aan mijn bootje, iets groter en nog mooier, en was ook al in gesprek met de gemeente om te kijken naar de mogelijkheden voor een electrische motor/oplaadpunten.

Dat plan gaat nu ook de koelkast in, dus zo demotiveert de gemeente juist verbetering en vervraaiing.

Bovendiien vertelde iemand van de gemeente me dat het niet ging om toeristen aan te trekken maar dat waterbeheer de boten wegwilde voor een betere waterdoorstroming? Onzinnnatuurlijk?,

En er is geen plek of er zijn geen goede ringen om een slot aan vast te maken.

4. Op 2012-09-03 01:29:50 schreef gedupeerde:

inmiddels is het al 3 september, de op de boot geplakte brief van de schepen aan de criuqiuskade vermelde : per 1 september moet de kade leegzijn . we hadden een mondelinge afspraak gemaakt dat aan de callandkade voorzieningen zouden worden getroffen / opgebroken straatwerk zou bestraat worden ,wrakken zouden verwijdert worden, dit in overeenstemming met de nieuwe verordening binnenwateren , en wij zouden met ze allen daar plaatsnemen . er is nu een week geleden verteld dat er niets gedaan wordt en dat we maar genoegen moeten nemen met de situatie .de wrakken worden niet verplaatst of verwijdert . we mogen er naast of omheen plaatsnemen .dit is een walgelijke streek , het had zo simpel opgelost kunnen worden . een stukje bestrating en 5 wrakken verwijderen . maar zelfs dat is teveel gevraagd .we worden al gedwongen om te verkassen maar over een normaal alternatief valt niet te praten .