preview (9)

Zondag 14 februari organiseerde de Haagse Stadspartij de Bereikbaarheids Test voor Segbroek. Wat is de snelste route van Delft naar Segbroek? De uitslagen van de Bereikbaarheidstest Segbroek zijn bekend.

Bewoners van het stadsdeel Segbroek herkennen het dilemma wel:

Welke route kies je als je vanaf de A13 zo snel mogelijk naar huis wilt?

Neem je de Ring West via de Lozerlaan, neem je de Utrechtsebaan, of rijdt je dwars door de stad? Wat is nou eigenlijk de kortste route? Langs welke route staan de meeste stoplichten? De Haagse Stadspartij zet het met een slimme bereikbaarheidstest allemaal op een rij!

Op zondagmorgen 14 februari om 12.00 uur hebben we met 4 auto’s tegelijkertijd 4 routes vanaf de snelweg A13 naar Segbroek uitgetest. Er is met opzet gekozen voor een rustig tijdstip zodat we de routes op basis van lengte en doorstroming goed met elkaar kunnen vergelijken. Alle auto’s hebben zich aan de maximumsnelheden gehouden, en eventueel oponthoud is door de bijrijders gemeld en gecorrigeerd.
Het zal de bewoners van Segbroek niet verbazen dat route 4 als winnaar uit de bus kwam. Toch kunnen we aan de resultaten drie belangrijke conclusies te verbinden:

UITSLAGEN:

ROUTE 1 Vanaf A13 naar A4 richting Delft Zuid, dan Wippolderlaan, Lozerlaan, Ockenburghstraat, Machiel Vrijenhoeklaan, Sportlaan, Segbroeklaan, Houtrustbrug.

TIJDSDUUR: 27,15 minuten
LENGTE: 21 km
AANTAL STOPLICHTEN: 22

ROUTE 2 Vanaf A13 naar A4 richting Delft Zuid, Pr. Beatrixlaan, Soestdijksekade, Valkenboslaan, Gr. Hertoginnelaan, Conradkade, Houtrustbrug.

TIJDSDUUR: 23,10 minuten
LENGTE: 12,7 km
AANTAL STOPLICHTEN: 24

ROUTE 3 Vanaf A13 naar A4 richting Delft Zuid, Burg. Elsenlaan, Genestetlaan, Vaillantlaan, Waldeck Pyrmontkade, Statenlaan, Pres. Kennedylaan, Houtrustbrug.

TIJDSDUUR: 27,10 minuten
LENGTE: 14,5 km
AANTAL STOPLICHTEN: 30

ROUTE 4 Vanaf A13 naar A4 richting Utrechtsebaan, Zuid Hollandlaan, Raamweg, Teldersviaduct, Johan de Wittlaan, Pers. Kennedylaan, Houtrustbrug.

TIJDSDUUR: 19,12 minuten
LENGTE: 15,1 km
AANTAL STOPLICHTEN: 15

CONCLUSIES:

1 Segbroek is één van de slechtst bereikbare stadsdelen van Den Haag.

2 De Utrechtsebaan komt voor Segbroek als snelste (qua tijd) en meest aantrekkelijke (want minste stoplichten) route uit de bus.

3 Er is aan de (noord)westkant van Den Haag nog lang geen sprake van een goed functionerende ringweg.

Toelichting CONCLUSIES:

ad1.1: Het duurt (veel) langer dan 15 minuten om vanuit het stadsdeel naar de snelweg te komen.

ad1.2: 60.000 inwoners zijn vanaf de snelweg slecht bereikbaar, maar het gemeentebestuur heeft geen geld gereserveerd, en maakt dus ook geen haast met plannen. Want Segbroek ligt buiten de kansenzone die zich aan de noordoostkant van Den Haag uitstrekt vanaf de A4 tot aan het strand. Hier bevinden zich alle ministeries, kantoren, instellingen, toeristische attracties en de koningin woont en werkt hier. Binnen deze kansenzone worden wél met gemak honderden miljoenen uitgeven aan tunnels en inprikkers. Het college geeft met het instellen van deze kansenzone aan dat er geen direct, of commerciëel belang is om de bereikbaarheid van Segbroek te verbeteren. Dat is kortzichtig want hiermee houdt het gemeentebestuur ook de gevolgen die in de tweede conclusie genoemd worden in stand.

ad2: Dit houdt in dat de meeste van de 60.000 inwoners, ook als ze richting Rotterdam vertrekken, voor de Utrechtsebaan kiezen. Dit feit is één van de oorzaken van de grote verkeersdruk op de Utrechtsebaan.

ad2.1: Dit geldt natuurlijk alleen buiten de spits. In de spits zal eerder gekozen worden voor (sluip)routes als route 2 en 3, wat langs die routes veel overlast oplevert.

ad2.2: Veel bewoners uit Valkenbos/Regentes rijden door de Archipelbuurt als ze richting de Utrechtsebaan / snelweg gaan. Zij gaan de stad uit via de Laan Copes van Cattenburgh en de Javastraat en zorgen daar voor veel verkeersoverlast. Als het college haar plannen om de Rotterdamsebaan aan te leggen doorzet om de Utrechtsebaan te ontlasten zal dit meer verkeer aantrekken richting de Utrechtsebaan. Zeker als er daarnaast geen sprake is van een goed functionerende ringweg. Hetzelfde effect zal optreden als de Koninginnegrachttunnel aangelegd wordt: Dit zal vooral meer verkeer aantrekken in de Javastraat en de Laan Copes.

ad2.3: Tussen snelste route qua tijd en minste verkeerslichten is een logisch verband. Ook het afstellen van de verkeerslichten heeft een effect op de doorstroming. Dat is duidelijk te merken op de Lozerlaan, waar lichten op rood lijken te springen als het aanrijdend verkeer de lussen bereikt.

ad3: Via de Lozerlaan (‘ring west’) is de route 6 km langer en duurt bijna 8 minuten langer. En is hierdoor de grote verliezer van de bereikbaarheidstest. Verbetering van de doorstroming is hier van wezenlijk belang.

ad3.1: Ondanks alle mooie plannen voor de Internationale Zone die ‘ontsloten’ gaat worden door een Internationale Ring moeten bewoners vaststellen dat er na 15 jaar praten met het gemeentebestuur nog steeds geen integraal plan is voor de (noord)westkant de Ring. Verkeerswethouder Smit zegt dat er nog geen integraal plan is gemaakt, omdat er de eerstkomende 30 jaar geen geld is voor een tunnel. Dit zal ongetwijfeld verband houden met ad1.2. Voorstellen van de bewoners om de Rotterdamsebaan te schrappen (zie ad2.2) en van dat geld b.v. één lange dubbeldekstunnel aan te leggen vanaf het Telderstracé tot aan Kijkduin worden door de wethouder niet opgepakt.

ad3.2: Bewoners moeten vaststellen dat er geen haast gemaakt wordt met een integraal plan op dit deel van de ring. Maar er worden wel masterplannen voor Kijkduin en Scheveningen, zonder bijbehorende infrastructuur en de financiering daarvan, goedgekeurd door de raad waardoor er veel meer verkeer zal gaan rijden op dit deel van de NWH.

ad3.3: Korte tunnels als de Johan de Witttunnel zullen niet wezenlijk bijdragen aan een goed functionerende ring omdat het verkeer vastloopt op de volgende bottleneck: de Houtrustbrug.

ad3.4: Het geplande NWH / ringtraject is tevens een wijkontsluitingsweg. Vermenging van doorgaand- en wijkontsluitingsverkeer gaat geheid problemen opleveren.

Meer informatie: Gerwin Van Vulpen 06 42271033.