Chaos door fietsendomino

De Haagse Stadspartij vond het direct al een slecht plan: de zogeheten fietsnietjes moesten verwijderd worden om plaats te maken voor fietsparkeervakken. Dat fietsen op deze manier niet meer veilig vastgezet konden worden, en bij wind als dominostenen zouden omvallen leek voor de wethouder geen reden om van het plan af te zien. Ook voor fietsen zonder standaard, of fietsen met een krat voorop is in de nieuwe situatie geen oplossing.

Het nieuwe fietsparkeerbeleid zou na een half jaar geëvalueerd worden, maar bij de Haagse Stadspartij komen zoveel klachten binnen over de fietsenchaos die door de nieuwe situatie ontstaat, dat raadslid Gerwin van Vulpen de wethouder in schriftelijke vragen verzoekt de evaluatie naar voren te halen en de fietsnietjes terug te plaatsen.

 

 

 

De schriftelijke vragen:

 

Betreft: Chaos rond fietsenparkeerverbod Grote Marktstraat

 

Den Haag, 15 mei 2014

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Geachte voorzitter,

Bij de fractie van de Haagse Stadspartij komen veel klachten binnen over de chaos die is ontstaan na het invoeren fietsparkeerverbod in de Grote Marktstraat. Fietsers, die snel een boodschap willen doen, worden nu verzocht om hun fiets in de zijstraten van de Grote Marktstraat op fietsparkeervakken te plaatsen. Fietsnietjes en hekwerken met spijlen zijn allemaal verwijderd zodat fietsen alleen nog maar los op de standaard geparkeerd kunnen worden. Binnen de fietsparkeervakken is vaak te weinig ruimte waardoor er ook fietsen buiten de vakken worden geparkeerd. Op winderige dagen waaien de fietsen als dominostenen om, wat schade tot gevolg kan hebben. Dit levert naast de ergernis ook nog een chaotisch en rommelig straatbeeld op. Dat is precies wat het fietsparkeerverbod had willen voorkomen.

Het fietsparkeerbeleid zal na een jaar geëvalueerd worden, maar de meeste fietsers willen niet zo lang wachten.

Naar aanleiding hiervan leg ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde, het college de volgende vragen voor.

 

1-    Is het college met mij van mening dat het straatbeeld in de Grote Marktstraat en zijstraten door geparkeerde fietsen nog steeds rommelig is? Zo nee, waarom niet? Ook wordt er door de winkeliers een snel stijgend aantal geparkeerde fietsen tegen de winkelpuien in de Spuistraat geconstateerd. Is het college met mij van mening dat dit nooit de bedoeling kan zijn van het veranderde fietsparkeerbeleid? Zo ja, wat gaat het college hier aan gaat doen? Zo nee, waarom niet?

 

2-    Fietsers geven aan dat er een tekort aan fietsparkeerplaatsen is voor het kortparkeren. Wat gaat het college hieraan doen?

 

3-    Kan het college aangeven wat het voordeel is van de nu in het midden gesitueerde fietsvakken op de Voldersgracht boven de rechts tegen de Hema geplaatste fietsbeugels? Hoe verhoudt dit zich tot de vereiste 3,5 meter vrije doorgang voor hulpdiensten in dit toch al drukke winkelgebied?

 

4-    Hoe is de situering van de fietsparkeervakken tot stand gekomen? Hoe kon het gebeuren dat er fietsparkeervakken voor de ingang van de Hema zijn aangelegd die naderhand weer weggehaald moesten worden? Op het Rabijn Maarsenplein zijn naast de speeltuin fietsparkeerevakken aangelegd. Deze zijn precies gesitueerd tussen de banken en de speeltuin waardoor ouders vanaf de banken geen zicht meer hebben op de spelende kinderen. Is het college bereid om deze parkeervakken naar de andere kant van de speeltuin te verplaatsen? Zo nee, waarom niet?

 

5-    Kan het college aangeven wat de totale kosten van het verwijderen van de beugels, aanleggen fietsparkeervakken, plaatsen borden, handhaven en het personeel dat de hele dag de fietsvakken staat aan te wijzen? Zo nee, waarom niet?

 

6-    Kan het college aangeven waar fietsen zonder standaard, of met krat voorop geparkeerd kunnen worden?

 

7-    Kan het college aangeven of er voldoende veilige fietsparkeerplekken voor het langparkeren komen nu de parking achter de Bijenkorf kleiner wordt dan gepland?

 

8-    Is het college bereid om te onderzoeken of de diefstal van fietsen gestegen is nadat de fietsnietjes verwijderd zijn? Zo nee, waarom niet?

 

9-    Is het college bereid om de evaluatie van het fietsparkeerbeleid rond de Grote Markt naar voren te halen? Zo nee, waarom niet?

 

10-Is het college bereid om de fietsnietjes zo snel mogelijk  terug te plaatsen? Zo nee, waarom niet?

 

 

 

Met vriendelijke groet,                                                                     Gerwin van Vulpen