internet

Burgerinitiatief via internet mogelijk

1 Mrt 2011. Op initiatief van de Haagse Stadspartij kan de Haagse bevolking binnenkort ook via internet handtekeningen voor burgerinitiatieven verzamelen.

 

Eigen plan via internet naar de raad
(AD/Haagsche Courant, 1 mrt 2011)

Hagenaars die zelf een voorstel willen indienen bij de gemeenteraad hoeven
niet meer langs de deuren om de daartoe vereiste handtekeningen te
verzamelen. Het kan en mag voortaan via internet.

Dat heeft de gemeente gistermiddag bekendgemaakt. Vanaf 1 maart kunnen
Hagenaars via het Haagse loket op de website http://petities.nl een
zogeheten burgerinitiatief bekend maken. Anderen kunnen dan eveneens via
die site hun steun betuigen door een ondersteuningsverklaring in te
vullen. Voor wie toch liever schriftelijk een initiatief wil opstellen of
ondersteunen, blijft ook deze mogelijkheid bestaan. Er is zelfs een
combinatie mogelijk, waarbij ondersteuners kunnen kiezen of zij
schriftelijk of digitaal het initiatief willen ondersteunen.

Voorheen was het alleen mogelijk om schriftelijk een burgerinitiatief te
ondersteunen. Iedere Hagenaar van 14 jaar en ouder kan zelf een plan
opstellen en het aan de gemeenteraad aanbieden. Voor initiatieven die van
invloed zijn op een buurt, wijk of de hele stad zijn respectievelijk 250,
1000 en 2500 ondersteuningen nodig. Informatie op
http://www.denhaag.nl/burgerinitiatief.

De gemeenteraad van Den Haag heeft op donderdag 4 februari 2010 het voorstel van de Haagse Stadspartij aangenomen om een onderzoek te doen
naar de mogelijkheid van E-petities. Met ingang van 1 maart 2011 is dit dus werkelijkheid geworden.