21 Feb 2011. De Gemeente Den Haag betaalt opnieuw 100.000 euro om zich in Austin-Texas te laten presenteren als popstad. Het Crossing Border Festival voert dit
project uit middels een eendaags minifestival. De Haagse Stadspartij begrijpt er nu helemaal niets meer van.

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

Raadslid Joris Wijsmuller: “Het snoepreisje van vorig jaar heeft helemaal niets opgeleverd. Geen enkele band heeft er optredens aan overgehouden, de beloofde Amerikaanse bedrijven en handelsmissies zijn er niet gekomen en nu worden zelfs buitenlandse bands uitgenodigd om Den Haag te promoten als popstad.” De Haagse Stadspartij heeft opnieuw schriftelijke vragen ingediend.

Stoppen met Beatstad
(AD/Haagsche Courant, 12 feb 2011)

DEN HAAG Het uiteenvallen van de bands ReBelle en Stereo is een
tegenvaller voor het citymarketingbeleid van de gemeente Den Haag. De
oppositiepartijen maken zich op voor een nieuwe discussie.

Afscheid Haagse bands doet discussie weer oplaaien

Beide bands hebben geprofiteerd van regelingen waarover zowel in de
politiek als in de popscene veel ophef bestond. Stereo is ontstaan uit de
televisietalentenjacht Rock Nation, waarin de gemeente 100.000 euro
sponsorgeld stak. ReBelle was een van de vijf bands die vorig jaar op
kosten van de gemeente naar het showcase-festival SXSW in de Amerikaanse
stad Austin mochten. Ook trad ReBelle op Beatstad op, een festival dat
drijft op financiële steun van de gemeente.

,,Uit het feit dat deze bands zo snel uit elkaar gaan blijkt dat het een
groot risico is om te investeren in peperdure reisjes en tv-programma s,
zegt raadslid Bart van Kent van de SP. ,,Wij zien dan ook meer heil in het
creëren van oefenruimtes en laagdrempelige podia.

Ook de Stadspartij ziet het geld liever naar speelplekken en broedplaatsen
gaan dan te investeren in tv-programma s of buitenlandse reizen.
Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: ,,Duidelijk is dat de trip naar Texas
de bands niet de beloofde boost heeft gegeven. Als het aan hem ligt stopt
de gemeente ook met de steun aan het jaarlijkse festival Beatstad. ,,Het
oorspronkelijke idee om louter Haagse bands te laten spelen op Beatstad is
vanwege de commercie losgelaten. De artiesten komen uit de stal van AT
Productions en andere bands komen er niet tussen. Het bezwaar van Beatstad
is ook dat de bands die daar spelen eigenlijk in het Paard horen. Wat mij
betreft stoppen we direct met geld pompen in SXSW, Beatstad en
eendagsvliegen als Rock Nation.

Vico Sneep van het Haags Pop Centrum kan zich de kritiek voorstellen, maar
ziet vooral de voordelen van het gemeentelijk beleid. ,,Rock Nation heeft
een goed beeld gegeven van de positie van Den Haag als popstad. En de
beurs in Texas is wel degelijk belangrijk om contacten te leggen met
buitenlandse festivals. In andere steden wordt vaak met jaloezie gekeken
naar Den Haag. Zo zijn wij een voorbeeld voor Rotterdam bij het
ontwikkelen van een nieuw popbeleid.

Zanger Melle de Boer van John Dear Mowing Club noemt zijn reis naar Texas
van vorig jaar een leerzame ervaring. De groep heeft een aanbieding op zak
om eind april te spelen op een festival in China. ,,Over het nut van Rock
Nation valt te twijfelen, zegt hij. ,,In Austin hebben we echter ervaren
hoe het voelt om te verkeren in een stad die helemaal in dienst staat van
de muziek. Hopelijk heeft de meegereisde gemeentelijke delegatie dat ook
meegekregen.

Popsucces zonder subsidie
(AD/Haagsche Courant, 12 feb 2011)

HET OORDEEL

Henk Ruijl

Dankzij de Tielman Brothers, Golden Earring, Q65, The Motions, Shocking
Blue, Gruppo Sportivo, Anouk en Kane mag Den Haag zich al vijftig jaar
lang s lands onbetwiste beatstad nummer 1 noemen. De gemeente erkent dat
en steekt geld in projecten die deze reputatie moeten waarborgen. Wat
begon als een vorm van rebellie is uitgegroeid tot een staaltje
citymarketing. Vanuit die gedachte heeft de stad geïnvesteerd in projecten
als Rock Nation en een jaarlijkse Haagse presentatie in het Amerikaanse
Austin. De citymarketing-projecten hebben de nodige discussies opgeleverd.
Het vroegtijdig stoppen van de bands Stereo en ReBelle maakt het debat
actueel. Na Kane, Anouk en Di-rect zoekt Den Haag een nieuwe succesnaam.
De focus ligt daarbij op traditionele rockmuziek, een genre waarin
Nederlandse bands zich echter internationaal niet onderscheiden. In kleine
kring heeft Den Haag de laatste jaren naam opgebouwd met underground en
elektronische muziek. Verder gaat het nummer Let the bass kick in Miami
Bitch van de Haagse dj Chuckie momenteel letterlijk de hele wereld over.
Citymarketing in optima forma zonder één cent subsidie. Net als alle
andere grote namen die de Haagse popmuziek heeft voortgebracht. Misschien
moet popmuziek wel aan de vrije markt worden overgelaten, met aan de
gemeente de taak voor een goede plaatselijke infrastructuur te zorgen. Met
een uitzondering: het gesubsidieerde, echt Haagse festival Beatstad moet
blijven.

Stadspartij hekelt nieuwe snoepreis naar Austin (VS)
(Den Haag Centraal, 25 feb 2011)

De Stadspartij zet vraagtekens bij de manier waarop Den Haag zich
presenteert op het muziek- en netwerkevenement SXSW (South by Southwest)
in het Amerikaanse Austin (Texas).
Evenals vorig jaar vertegenwoordigt Crossing Border Den Haag als popstad
met een speciaal evenement, dat plaats heeft op 17 maart. Namens Den Haag
treden op het festival de bands Pop Up Animal Kids, Pitch Blond en The
Deaf op. Daarnaast zijn twee internationale Crossing Border acts aan de
lijst toegevoegd: The Black Box Revelation uit België en Erland & The
Carnival uit Engeland.
Volgens de Stadspartij kost het de gemeente 100.000 euro om zich op deze
manier te presenteren als popstad. Raadslid Joris Wijsmuller: “Het
snoepreisje van vorig jaar heeft helemaal niets opgeleverd. Geen enkele
band heeft er optredens aan overgehouden, de beloofde Amerikaanse
bedrijven en handelsmissies zijn er niet gekomen en nu worden zelfs
buitenlandse bands uitgenodigd om Den Haag te promoten als popstad”.
De partij wil van de gemeente weten of naast de Haagse bands ook de Britse
en Belgische popgroep wordt gepromoot met Haags geld.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 8 maart 2011

Inzake: Music City The Hague SXSW

De gemeenteraad

Het gemeenteraadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 21 februari 2011 een brief met daarin 9 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. De vragen gaan over Music City The Hague powered by Crossing Border op South by South West 2011.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

1. Op de website valt te lezen dat er een Crossing Border’s Music City The Hague Party! plaats zal vinden op donderdag 17 maart in de Red Eyed Fly in Austin, van 13:00 uur tot 17:00 uur met live muziek, literatuur en spoken word. Met optredens van Erland & The Carnival, The Black Box Revelation, Pop Up Animal Kids, The Deaf en Pitch Blond. Is het college hiervan op de hoogte?

Ja, het college is op de hoogte van de geplande activiteiten in het kader van ‘Music City The Hague powered by Crossing Border’ op het festival South by South West (SXSW) 2011.

2. Is het juist dat deze party wordt betaald met de 100.000,- euro subsidie die de gemeente heeft verstrekt aan Crossing Border? Zo nee, waarom niet?

Nee, voor 2011 is een bedrag van € 70.000,00 subsidie verleend aan de stichting Other World Productions (Crossing Border) voor de uitvoering van ‘Music City The Hague powered by Crossing Border’ op SXSW 2011. Oorspronkelijk is in juni 2010 een bedrag van € 100.000,00 beschikt voor de uitvoering van het project. Naar aanleiding van het nieuwe coalitieakkoord en de bezuinigingen is in overleg met de stichting Other World Productions het projectplan aangepast en de bijdrage bijgesteld naar € 70.000,00.

3. Van de vijf optredende bands komen er drie uit Den Haag. Is mijn conclusie juist dat met deze party o.m. een Britse en Belgische band in Amerika worden gepromoot met geld van de gemeente Den Haag? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom vindt het college dit zinnig?

Met het project ‘Music City The Hague powered by Crossing Border’ op het festival SXSW wordt voor de langere termijn geïnvesteerd in het positioneren van Den Haag als internationale popstad. Beoogd wordt onder meer het genereren van (inter)nationale (media-)aandacht en het opdoen en onderhouden van relaties in de internationale muziek- en festivalindustrie. Hiermee presenteert en profileert Den Haag zich, evenals onder andere Berlijn, als een popstad. Dit is ook een belangrijke motivatie voor de organisatie om het Haags Pop Centrum als partner deel te laten uitmaken van de Haagse vertegenwoordiging. De doelstelling voor de langere termijn is de Haagse popsector verder te kunnen ontwikkelen en te laten uitgroeien tot een ijzersterk Haags handelsmerk. Het Fonds Pop over Zee (amendement GroenLinks, 2007) draagt ook bij aan deze doelstelling.
Eén van de Haagse activiteiten op SXSW 2011 is een showcase van ‘Music City The Hague powered by Crossing Border’ op 17 maart. Deze showcase heeft als doel om professionals uit de internationale muziek- en festivalindustrie én de internationale media bekend te maken met Den Haag als internationale popstad. De drie Haagse bands zullen een optreden verzorgen. De organisatie (Crossing Border) heeft twee buitenlandse bands aan het programma toegevoegd omdat zij van mening is dat dit extra aandacht voor de Haagse showcase genereert. Deze buitenlandse bands treden kostenloos op.
Conform het ingediende projectplan zullen de Haagse bands op de overige dagen van het festival minimaal nog één optreden verzorgen binnen het reguliere programma van SXSW. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de Haagse activiteiten een Haagse stand op de drukbezochte vierdaagse muziekbeurs. Hier worden onder andere de Haagse popmuziek festivals onder de aandacht gebracht om hiermee Den Haag als festivalstad te profileren. Het Haags Pop Centrum is verantwoordelijk voor dit programmaonderdeel.

4. Het lijkt er op dat in Austin vooral promotie gemaakt wordt voor Crossing Border opkosten van de belastingbetaler. Wat is het nut van promotie van Crossing Border in het buitenland?

Zie voor de doelstelling van het project ‘Music City The Hague powered by Crossing Border’ de beantwoording op vraag 3. Om deze doelstelling te realiseren is ervoor gekozen om de sterke naam van Crossing Border, een internationaal festival van naam en faam, te verbinden aan ‘Music City The Hague’.

5. Gaat er net als vorig jaar een delegatie mee naar Austin? Zo ja, wie, wat zijn de begrote kosten en welke kosten worden vergoed door de gemeente?

Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie, stichting Other World Productions, om keuzes te maken wie in het kader van ‘Music City The Hague powered by Crossing Border’ meereizen naar South by South West in Austin, Texas. De reis- en verblijfkosten die hiervoor worden gemaakt, maken deel uit van de projectbegroting waarvoor een subsidie van € 70.000,00 beschikbaar is gesteld.
Dit is de maximale gemeentelijke bijdrage aan dit project. Haagse bands die deel uitmaken van het project krijgen de reis- en hotelkosten vergoed. Alle overige kosten worden door de bandleden zelf betaald.
De afgelopen periode zijn de mogelijkheden en kansen voor een ambtelijk parallelprogramma tijdens de aanwezigheid van Den Haag tijdens SXSW 2011 verkend. Deze verkenning gaf geen aanleiding om dit jaar een dergelijke missie te organiseren. Om de doelstelling van het project ‘Music City The Hague powered by Crossing Border’ te helpen realiseren zullen twee ambtenaren (DSO/Citymarketing en OCW/Cultuur) de gemeente Den Haag vertegenwoordigen op het festival South by South West 2011. Reis- en verblijfskosten zijn begroot op € 6.000,00.

6. In de beantwoording van mijn vragen van vorig jaar over het SXSW festival stelde het college “dat er een ‘business-breakfast’ heeft plaatsgevonden waar de Dienst Stedelijke Ontwikkeling een presentatie heeft gehouden voor ongeveer 30 Amerikaanse bedrijven en dat één bedrijf concrete interesse heeft getoond om zich in Den Haag te vestigen.” Om welk bedrijf gaat het en heeft dit bedrijf zich al in Den Haag gevestigd? Zo nee, waarom niet?

Bijzondere en spraakmakende voorstellingen en presentaties van Haagse cultuurinstellingen in het buitenland bieden kansen voor Den Haag om de economische (en culturele) relaties aan te gaan of bestaande banden te versterken. Om die reden is het beleid om bij dergelijke buitenlandse activiteiten van Haagse culturele instellingen na te gaan of hieraan een economisch (en cultureel) parallelprogramma te koppelen.
Het in uw vraag bedoelde parallelprogramma uit 2010 werd georganiseerd door de West-Holland Foreign Investment Agency (WFIA) in samenwerking met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging ter plaatse.
Activiteiten voortvloeiend uit dergelijke economische parallelprogramma’s, evenals de monitoring ervan, zijn een verantwoordelijkheid van de WFIA. De concrete interesse van het in uw vraag genoemde bedrijf heeft vooralsnog niet geleid tot vestiging in Den Haag. Het is in dit verband niet gebruikelijk om namen van, en informatie over bedrijven die interesse tonen om zich in Den Haag te vestigen, bekend te maken.

7. Ook stelde het college destijds dat de gemeente Austin had aangegeven met een handelsdelegatie vanuit Austin naar Den Haag te willen komen. Nooit meer wat van gehoord natuurlijk. Met wat voor soort luchtfietserij gaat het college ditmaal het nut van de Austin trip goedpraten?

Zie beantwoording vraag 5.

Het is een afweging van de gemeente Austin in samenwerking met het bedrijfsleven aldaar om het voornemen uit 2010 na te komen. De kwalificatie van ‘luchtfietserij’ laat het college voor rekening van de Haagse Stads Partij.

8. In het artikel “Stoppen met Beatstad” uit de AD/Haagsche Courant van 12 februari 2011 hebben uiteenlopende mensen hun visie gegeven over het citymarketing- en popbeleid van de gemeente Den Haag. Kent het college dit artikel?

Ja, wij hebben kennis genomen van bedoeld artikel.

9. De opvatting van de hoofdredacteur van AD/Haagsche Courant en anderen in dat artikel luidt dat de gemeente de taak heeft voor een goede plaatselijke infrastructuur te zorgen en minder zou moeten investeren in onzekere projecten als Rocknation en buitenlandse presentaties in Austin. Is het college met mij van mening dat gestopt moet worden met dit soort onzekere projecten en het geld beter rechtstreeks in de infrastructuur van Haagse podia geïnvesteerd zou moeten worden?
Zo nee, waarom niet?

Nee. De afgelopen jaren heeft de gemeente Den Haag een krachtige impuls gegeven aan het Haagse popbeleid. Aanzet hiertoe was de Haagse Popnota (2007) waarin bijzondere aandacht was voor het optimaliseren van de infrastructuur. Het resultaat van deze inspanningen is overigens niet onopgemerkt gebleven, zoals blijkt uit de interesse die inmiddels ook van buiten Den Haag is getoond voor de wijze waarop de Haagse popinfrastructuur is georganiseerd.

In de lijn van dit beleid, en in het verlengde van het door de gemeenteraad geïnitieerde initiatief Fonds Pop Over Zee, presenteert de stad Den Haag zich ook buiten Nederland, zoals tijdens het festival South by South West. Met dit initiatief presenteert én positioneert Den Haag zich internationaal, maar ook nationaal, als een stad van popmuziek. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de gehele Haagse popsector: bands, podia en festivals.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen