Nieuw raadslid Haagse Stadspartij

7 Mrt 2011. Op 15 maart heeft Gerwin van Vulpen namens de Haagse Stadspartij zitting genomen in de Haagse gemeenteraad. Hij volgt Constance Bogers op.

 

Gerwin van Vulpen is een actieve bewoner van de Bomen- en Bloemenbuurt: “Ik ben een paar jaar geleden in aanraking gekomen met de lokale politiek door de plannen voor een cruisterminal en de vierbaansringweg langs onze woonwijken. De Haagse Stadspartij was de eerste die zich afvroeg of Den Haag een groot deel van haar strand en de woonkwaliteit op mag offeren voor dergelijke plannen. Geen politieke dogma’s als werkgelegenheid, maar de kwaliteit van de stad staat bij de Haagse Stadspartij voorop!”

Duurzaamheid is een onderwerp waarop Gerwin van Vulpen voor de Haagse Stadspartij al actief is. “Den Haag heeft de ambitie om in 2040 een
klimaatneutrale stad te zijn. Maar hoe we dat moeten gaan realiseren is nog niet ingevuld. De tijd dringt! Welke keuzes gaan we maken op het
gebied van duurzaamheid en in hoeverre mag zo’n klimaatambitie ten koste gaan van de kwaliteit van onze stad? Dat zijn interessante vragen.” “Het
geeft mij een goed gevoel dat ik mijn betrokkenheid bij de gemeentepolitiek nu daadwerkelijk inhoud kan gaan geven. Ik beschouw het werk in de raad als een serieuze en eervolle taak, en wil op deze manier een positieve bijdrage aan de stad leveren.”

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller verwacht veel van het nieuwe raadslid: “Gerwin heeft al veel ervaring opgedaan als buurtactivist en weet feilloos de zwakke plek van dit gemeentebestuur aan te wijzen: Het gebrek aan burgerparticipatie. Ondanks alle goede voornemens, weet de gemeente nog steeds niet hoe ze burgers bij de planvorming kan betrekken. Kennis,creativiteit en participatie van buurtbewoners blijven op die manier onbenut. Gerwin gaat daar wat aan doen, dat weet ik zeker!”