Megatheater Spuiplein nog steeds niet van de baan

10 Mrt 2011. Het plan voor een nieuw cultuurcentrum op het Spuiplein gaat uit van een krankzinnige stijging van het aantal bezoekers van 180.000 naar 415.000 per jaar. Deze groei is noodzakelijk om het plan financieel haalbaar te maken. Gekkenwerk volgens de HSP.

 

De huidige bezettingsgraad van de zalen is al erg slecht. Voor Philipszaal 35% en
Danstheater 60%. De trend is jaar na jaar neergaand.

De gewenste 415.000 bezoekers komt neer op 1.100 bezoekers per dag!!

De groei gaat uiteraard ten koste van andere zalen, maar dat is niet meegerekend.

De verwachte 235.000 extra bezoekers gaan 138 miljoen welvaartswinst
opleveren (extra bestedingen). Dat is 587 euro per bezoeker. Dat is
aanzienlijk meer dan de kosten van een kaartje, een drankje etc. en lijkt schromelijk overdreven. Stel dat we van een realistischer bedrag uitgaan van 100 euro per bezoeker (zelfs dat is aan de hoge kant) dan valt de welvaartsgroei terug van 138 miljoen tot 23,5 miljoen en valt het draagvlak voor het plan zwaar negatief uit. Waar die extra bezoekers vandaan moeten komen is een raadsel, een marktonderzoek is er niet.

Megatheater Spuiplein roept vraagtekens op
(De Telegraaf, 10 mrt 2011)

door Inge Lengton DEN HAAG

Het cultuurpaleis dat het Haagse stadsbestuur op het Spuiplein in Den Haag hoopt te bouwen stuit op veel verzet. Grote vraagtekens worden gezet bij de omvang van het miljoenenproject. Zeker nu de crisis hard om zich heen slaat.

Wethouders Marnix Norder (stadsontwikkeling) en Marjolein de Jong
(cultuur) willen het megatheater voor bijna 190 miljoen euro neerzetten.
De hoofdbewoners worden het Residentie Orkest, Koninklijk Conservatorium
en het Nederlands Dans Theater. In het gebouw, dat even groot moet
worden als de Heineken Music Hall in Amsterdam of 013 in Tilburg, moeten
ook grote popconcerten kunnen worden gehouden. Het college van B en W
zal aan het project meebetalen, maar gaat ervan uit dat ook
marktpartijen en het rijk een duit in het zakje doen.
De Haagse gemeenteraadsleden vragen zich bezorgd af of het
uitgaanscentrum aan het Spui wel de beloofde bezoekersaantallen zal
trekken. “Ongeveer 415.000 bezoekers”, schampert Joris Wijsmuller van de
Haagse Stadspartij. “Dat zijn er 1100 per dag. Dat is gigantisch!”
Hij krijgt bijval van de VVD. “Ik heb hier geen lekker gevoel bij”,
zegt VVD-raadslid Arjen Lakerveld. “Ik vraag me af of het haalbaar is.”

Megalomanie De Haagse PVV vindt het project veel te duur. “Het
Cultuurforum zal 187,2 miljoen euro gaan kosten”, briest raadslid Bart
Brands. “Dat is een astronomisch bedrag. En dat voor
cultuurmegalomanie!”
Ook GroenLinks is kritisch. De fractie vindt het bespottelijk dat
vanwege de aangekondigde rijks- en gemeentebezuinigingen de toekomst van
het Residentieorkest op het spel staat. “Dadelijk hebben we wel een
concertgebouw, maar geen orkest”, zegt raadslid David Rietveld
sarcastisch. Hij wil dan ook dat het stadsbestuur het voortbestaan van
het Haagse muziekgezelschap garandeert.
Een meerderheid van de raad heeft er geen goed woord voor over dat de
wethouders het verzuimd hebben om te melden dat er waarschijnlijk nog
extra geld moet worden uitgetrokken om ook het verslonsde Spuiplein op
te knappen. Hagenaars vinden het plein grauw en kil.

Het CDA wil een referendum. “We moeten een grote financiële beslissing
nemen. Burgers moeten hierin een stem krijgen”, aldus raadslid Gert Jan
Bakker, die bijval kreeg van D66.

Meerderheid Haagse raad steunt plannen Spuiplein
(TV West, 9 mrt 2011)

Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad steunt de aangepaste plannen
voor het nieuwe dans- en muziektheater op het Spuiplein. Alleen de
Haagse Stadspartij en de PVV zijn op voorhand tegen.

Woensdag sprak de raadscommissie Ruimte over het voorstel van het
college van burgemeester en wethouders om het oorspronkelijke bouwplan
te versoberen door het aantal vierkante meters terug te brengen. Zo
worden werkruimten samengevoegd en directiekantoren verkleind. Hierdoor
zou de gemeente 46 miljoen euro kunnen besparen. Collegepartijen PvdA,
VVD, D66 en CDA noemen de aangepaste plannen ‘realistisch’. Ook zijn zij
tevreden over het uitstellen van het definitieve besluit tot half 2012.
Pas dan verwacht het college meer duidelijkheid te hebben over onder
andere de invulling van rijksbezuinigingen op de kunst- en
cultuursector.

Oppositie is tegen

Oppositiepartijen Haagse Stadspartij en de PVV staan niet achter de
plannen. De Haagse Stadspartij noemt ze ‘megalomaan’ en de PVV is tegen
kunst- en cultuursubsidies. Oppositiepartij Groenlinks maakt zich zorgen
over bezuinigingen op het Residentie Orkest, die ertoe zouden kunnen
leiden dat Den Haag ‘zo meteen een concertgebouw zonder orkest heeft’.
Groenlinks-raadslid Rietveld vindt dat wethouder De Jong onvoldoende
gaat staan voor het behoud van het Residentie Orkest. De aangepaste
plannen gaan 187 miljoen euro kosten. Dit moet worden opgebracht door de
gemeente Den Haag, het Rijk en sponsors.