Day

maart 1, 2011
internet

Burgerinitiatief via internet mogelijk

1 Mrt 2011. Op initiatief van de Haagse Stadspartij kan de Haagse bevolking binnenkort ook via internet handtekeningen voor burgerinitiatieven verzamelen.   Eigen plan via internet naar de raad (AD/Haagsche Courant, 1 mrt 2011) Hagenaars die zelf een voorstel willen indienen bij de gemeenteraad hoeven niet meer langs de deuren om de daartoe vereiste handtekeningen te...
Lees verder